Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Słabsze dane z Francji (komentarz walutowy z 21.12.2018)

21 gru 2018 11:28|Bartosz Grejner

Tempo wzrostu PKB w III kw. we Francji nieco gorsze od początkowych danych, zawodzą także wydatki konsumentów. Odmienne dane z polskiej gospodarki – sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie powyżej oczekiwań.

Najważniejsze dane makro (czas CET – środkowoeuropejski). Szacunki są na podstawie informacji z Bloomberga, chyba że zaznaczono inaczej.

  • Godz. 14:30: Zamówienia na dobra trwałe w USA w listopadzie (szacunki dla wskaźnika bazowego 0,3 proc. m/m).
  • Godz. 14:30: Tempo wzrostu PKB w USA w III kw. (szacunki: 3,5 proc. r/r).

Możliwe zamknięcie instytucji rządowych w USA

Amerykańska waluta kolejny dzień pozostawała osłabiona po decyzji Rezerwy Federalnej o podwyżce stóp procentowych. Notowania głównej pary walutowej, tj. euro do dolara, poruszały się od wczorajszego wieczora do dzisiejszego poranka w bardzo ograniczonym przedziale ok. poziomu 1,1450. W odrabianiu strat dolarowi nie pomagają m.in. doniesienia z USA – prezydent Donald Trump zapowiedział, że zawetuje każdy budżet, który nie będzie zawierał co najmniej 5 miliardów dol. dodatkowego dofinansowania budowy muru na granicy z Meksykiem. W takim przypadku mogłoby nastąpić częściowe zamknięcie instytucji państwowych w USA, co miałoby negatywne przełożenie na gospodarkę i wzrost PKB.

W piątkowe przedpołudnie pojawiły się także mieszane dane z gospodarek strefy euro. Po istotnym spadku sentymentu niemieckich przedsiębiorców (wskaźnik Ifo), spodziewano się także obniżenia nastrojów konsumentów. Wskaźnik sporządzany przez GfK pozytywnie jednak zaskoczył i utrzymał się na poziomie z ub. miesiąca (10,4 pkt). Gorsze z kolei okazały się dane z Francji, drugiej gospodarki Europy. Co prawda wzrost PKB w III kw. w ujęciu rocznym utrzymał się na poziomie 1,4 proc. (to już trzeci, finalny odczyt), to w skali kwartału wyniósł 0,3 proc., o 0,1 pkt proc. mniej, niż wcześniej wskazywał francuski instytut statystyczny. Słabsze były także dane o wydatkach francuskich konsumentów – w skali roku spadły o 2 proc. (konsensus wskazywał na spadek o 1,6 proc.), natomiast miesiąc do miesiąca zmniejszyły się o 0,3 proc., choć oczekiwania ekonomistów zakładały brak zmian.

Efektem nieco gorszych od oczekiwań twardych danych była jeszcze przed południem lekka presja sprzedażowa na euro – notowania EUR/USD spadły z ok. 1,1470 do 1,1410. Po części może to wynikać także z odreagowania spadku wartości dolara. W przypadku amerykańskiej waluty istotne mogą okazać się popołudniowe publikacje danych makroekonomicznych – w szczególności te związane z PKB, co jest ostatnio dosyć gorącym tematem. Będzie to już trzeci odczyt tych danych (finalny) i szanse na istotne odchyły od poprzednich nie są duże. Gdyby jednak doszło do istotnej różnicy w porównaniu do poprzedniego wyniku, który wynosił 3,5 proc. r/r, to w obecnej sytuacji rynkowej mogłoby wywołać wyraźną reakcję dolara.

Dane z Polski lepsze od oczekiwań

Kolejna pozytywna porcja informacji napłynęła dzisiaj z polskiej gospodarki. Po lepszym od oczekiwań odczytach m.in. o produkcji przemysłowej i wynagrodzeniach również sprzedaż detaliczna przekroczyła szacunki ekonomistów, wzrastając w listopadzie o 6,9 proc. w ujęciu realnym rok do roku. Sytuacja gospodarcza Polski wydaje się coraz bardziej wspierać złotego. Reakcja na publikację danych o sprzedaży była dzisiaj bardzo ograniczona – EUR/PLN w dalszym ciągu porusza się w przedziale 4,28-4,29, podobnie jak wczoraj. Ruchy w notowaniach złotego nie były dzisiaj przed południem duże i w sporej mierze odzwierciedlały zachowanie głównej pary walutowej EUR/USD (spadek jej kursu nieco osłabia koszyk złotego). Notowania polskiej waluty najprawdopodobniej pozostaną w obserwowanym relatywnie niewielkim przedziale wahań, oscylując w okolicy bieżących poziomów.

21 gru 2018 11:28|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

20 gru 2018 16:16

Dolar pozostaje słabszy (popołudniowy komentarz walutowy z 20.12.2018)

20 gru 2018 13:47

Fed planuje dwie podwyżki w 2019 r. (komentarz walutowy z 20.12.2018)

19 gru 2018 15:54

Komisja łagodna wobec Włoch (popołudniowy komentarz walutowy z 19.12.2018)

19 gru 2018 12:16

W oczekiwaniu na Fed (komentarz walutowy z 19.12.2018)

Atrakcyjne kursy 27 walut