Złoty kończy tydzień w dobrej kondycji (popołudniowy komentarz walutowy z 21.12.2018)

21 gru 2018 16:15|Bartosz Grejner

Dobre dane z polskiej gospodarki wsparciem dla złotego – EUR/PLN porusza się w dolnym przedziale wahań z ostatnich dwóch dni i spada w okolice 4,28. Dane o PKB w USA i o zamówieniach na dobra trwałe zawodzą oczekiwania, ale w ograniczony sposób wpływa to na dolara.

EUR/USD tuż nad granicą 1,14

Po południu opublikowane zostały dane makroekonomiczne z USA, które nieco zawiodły oczekiwania. Finalny odczyt tempa wzrostu PKB w III kwartale wyniósł 3,4 proc. w skali roku, co było o 0,1 pkt proc. mniej, niż wskazywały dwie poprzednie publikacje Biura Analiz Ekonomicznych (BEA). Pozytywne nie były także dane z zamówień na dobra trwałe – z wyłączeniem zamówień transportowych zmniejszyły się w skali miesiąca o 0,3 proc., choć oczekiwano wzrostu o 0,3 proc. Nieco wyższa natomiast wg raportu BEA była inflacja PCE w III kw., która została zrewidowana w górę o 0,1 pkt proc., do 1,6 proc.

Notowania euro do dolara poruszał się po południu do początku rozpoczęcia sesji na nowojorskiej giełdzie w bardzo ograniczonym przedziale wahań. Kurs EUR/USD spadł jeszcze przed południem z ok. 1,147 do 1,141 po nieco gorszych od oczekiwań danych z Francji (wzrost PKB w ujęciu kwartalnym, spadek wydatków konsumentów). W rezultacie bilans pozytywnych i negatywnych danych ze strefy euro i USA wydaje się dzisiaj stosunkowo zrównoważony, co powinno powstrzymywać notowania głównej pary walutowej przed większymi ruchami cenowymi.

Dobra passa danych makro z polskiej gospodarki nie została dzisiaj przerwana. Wyższy od oczekiwań wzrost sprzedaży detalicznej w listopadzie (6,9 proc. r/r kontra konsensus 6,5 proc.) wspierał dobrą kondycję polskiej waluty. Złoty nie notował w piątek szczególnie dużych wzrostów cenowych, ale w końcówkę roku wchodzi silniejszy, zyskując przez ostatnie dwa tygodnie do podstawowych walut. To powinno wzmocnić odporność polskiej waluty w przypadku przeceny walut krajów wschodzących lub aprecjacji dolara. Prawdopodobieństwo, że złoty będzie znacznie zyskiwał w relacji do głównych walut, jest jednak raczej ograniczone. Polską walutę w dalszym ciągu powstrzymuje łagodne stanowisko Rady Polityki Pieniężnej w sprawie podnoszenie stóp procentowych (na co szanse są niewielkie w 2019 r.).

Dobrymi danymi nie mogła się dzisiaj pochwalić gospodarka brytyjska. Choć tempo wzrostu PKB było zgodne z konsensusem w III kw. (1,5 proc. r/r, 0,6 proc. k/k), deficyt na rachunku bieżącym wyniósł w III kw. 26,5 mld funtów, o 5 mld więcej od szacunków rynkowych i najwięcej od ponad 2 lat. Nie obserwowaliśmy istotnej presji na cenę funta – temat brexitu w dalszym ciągu wywiera największy wpływ na notowania, jest to informacja, która może nieco osłabiać brytyjską walutę, szczególnie jeżeli będziemy obserwować pogorszenie sentymentu na rynku.

W przyszłym tygodniu na rynku

Handel na rynkach w przyszłym tygodniu będzie bardzo ograniczony, szczególnie do środy włącznie, ze względu na święta. Poziom obrotów będzie znacznie niższy, stąd i przedział wahań głównych par walutowych powinien być również ograniczony. Ma to jednak także swoje potencjalnie negatywne strony – w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych wiadomości o wysokim poziomie istotności, mała płynność może doprowadzać do większych niż zwykle ruchów cenowych.

Kalendarz publikacji makroekonomicznych jest w przyszłym tygodniu stosunkowo ubogi. W zasadzie dosyć istotne informacje pojawią się dopiero w piątek. Jeszcze przed południem poznamy kolejny odczyt tempa wzrostu PKB Hiszpanii w III kwartale, a także wstępne dane inflacji w grudniu. Analogiczne dane o inflacji pojawią się kilka godzin później dla największej gospodarki Europy, tj. Niemiec. W kontekście polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego mogą one okazać się istotne. Zmniejszenie presji inflacyjnej w Niemczech mogłoby sugerować również gorszy od oczekiwań odczyt dla strefy euro, co mogłoby nieco osłabić euro w relacji do dolara (mniejsze szanse na zacieśnianie monetarne). Jeżeli jednak odczyt nie będzie znacznie odbiegał od konsensusu (aktualnie 1,9 proc.), zmiany na euro powinny być ograniczone.

21 gru 2018 16:15|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

21 gru 2018 11:28

Słabsze dane z Francji (komentarz walutowy z 21.12.2018)

20 gru 2018 16:16

Dolar pozostaje słabszy (popołudniowy komentarz walutowy z 20.12.2018)

20 gru 2018 13:47

Fed planuje dwie podwyżki w 2019 r. (komentarz walutowy z 20.12.2018)

19 gru 2018 15:54

Komisja łagodna wobec Włoch (popołudniowy komentarz walutowy z 19.12.2018)

Atrakcyjne kursy 28 walut

Rozpocznij chat