Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Złoty stabilny mimo przeceny na akcjach (popołudniowy komentarz walutowy z 23.10.2018)

23 paź 2018 16:15|Bartosz Grejner

Globalna wyprzedaż ryzykownych walut. Jen wyraźnie zyskuje. Niewielkie zmiany w notowaniach EUR/USD pomagają złotemu utrzymać się w relatywnie dobrej kondycji.

Niewielkie wahania EUR/USD, ale nadal poniżej 1,15

Wtorek nie był bogaty w publikacje makroekonomiczne. Na szerokim rynku obserwowaliśmy wzrost awersji do ryzyka i przecenę aktywów podwyższonego ryzyka, m.in. akcji i ropy. Nieco wyższy poziom ostrożności obserwowaliśmy na rynku walutowym, gdzie drożał jen, postrzegany jako jedna z bezpiecznych przystani” japoński jen.

Po wczorajszej przecenie funta i liry obie waluty, znajdujące się ostatnio pod presją, odrabiały dzisiaj część strat. W szczególności notowania funta w relacji do dolara (GBP/USD) wzrosły z powrotem powyżej psychologicznej granicy 1,30. Z kolei notowania euro do dolara (EUR/USD) oscylowały pomiędzy 1,144 a 1,149 i o godz. 15 pozostawały na niezmienionym poziomie w stosunku do zamknięcia z dnia poprzedniego.

Zważywszy na wydarzenia na szerokim rynku, brak głębszej przeceny głównej pary walutowej można uznać za sukces, choć cały czas obracamy się w okolicy 2-miesięcznych minimów. Nad euro jednak piętrzy się coraz więcej ciemnych chmur, związanych przede wszystkim z konfliktem UE z Włochami o zatwierdzenie budżetu, a także najprawdopodobniej wolniejszym od oczekiwań rozwojem gospodarczym strefy wspólnej waluty.

W kontekście wspomnianych wydarzeń dość stabilny pozostaje złoty. Kurs EUR/PLN znajdował się tuż pod granicą 4,30 przez większą część dnia. Niewielkie zmiany obserwowaliśmy także w relacji do innych podstawowych walut. Relatywnie największe w przypadku relacji funta do złotego, który odrobił część strat z dnia poprzedniego. Kalendarz publikacji makroekonomicznych w dalszej części dnia jest praktycznie pusty, stąd kondycja złotego w największej mierze zależeć będzie od zachowania się głównej pary walutowej. Jeżeli słabe nastroje, które obecnie obserwujemy na parkietach giełdowych w USA i Europie, wpłyną także na wzrost rentowności obligacji skarbowych USA i aprecjację dolara, złoty może tracić w relacji do podstawowych walut.

Jutro na rynku

IHS Markit opublikuje jutro wstępne październikowe dane wskaźników PMI sektora przemysłowego i usług dla strefy euro. Konsensus rynkowy wskazuje na spadek obu tych indeksów o 0,2 pkt, do 53 pkt w przypadku przemysłu i 54,5 pkt w przypadku usług. Szczególnie może martwić kondycja sektora przemysłowego. Indeks sporządzany w oparciu o wyniki ankiet wśród managerów logistyki stopniowo spada od początku bieżącego roku.

Biorąc pod uwagę pogorszenie nastrojów na rynku globalnym w połączeniu z problemami wokół budżetu i kondycji gospodarki Włoch, odczyty indeksów PMI poniżej oczekiwań mogą dodatkowo osłabić euro. O godz. 15:45 IHS Markit przedstawi także analogiczne dane dla USA, choć ich wpływ na dolara będzie bardzo ograniczony. W przypadku tej gospodarki dużo istotniejsze są dane PMI sporządzane przez ISM.

23 paź 2018 16:15|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

23 paź 2018 13:15

Rosja ma kupować włoskie obligacje (komentarz walutowy z 23.10.2018)

22 paź 2018 16:19

Funt, euro w dół (popołudniowy komentarz walutowy z 22.10.2018)

22 paź 2018 13:22

Włoski rating w dół (komentarz walutowy z 22.10.2018)

19 paź 2018 16:53

Poprawa sentymentu (popołudniowy komentarz walutowy z 19.10.2018)

Atrakcyjne kursy 27 walut