Dodawanie kont bankowych

Nasz przewodnik przeprowadzi Cię przez proces dodawania kont bankowych w kantorze internetowym Cinkciarz.pl.

W portalu Cinkciarz.pl masz możliwość:

  • dodawania kont bankowych, których jesteś właścicielem,
  • dodawania kont bankowych należących do osoby trzeciej.

 

Dodawanie kont bankowych, których jesteś właścicielem

1. Aby dodać należące do Ciebie konto bankowe, kliknij w zakładkę Twój profil, a następnie Konta bankowe.

2. W prawym górnym rogu wybierz opcję Dodaj konto.

3. Wpisz nazwę własną konta. Pozwoli Ci to zidentyfikować konto na liście.

4. Jeżeli dane adresowe, na które założony jest rachunek, są inne niż dane podane w profilu, należy odznaczyć checkbox Dane adresowe zgodne z danymi w profilu. Następnie należy uzupełnić dane adresowe przypisane do rachunku.

5. Wybierz symbol określający kraj, w którym zarejestrowane jest konto. Jeżeli Twoje konto jest prowadzone w Polsce, to powinieneś wybrać symbol PL.

6. Wprowadź numer konta.

7. Kliknij przycisk Zatwierdź.

8. Jeżeli rachunek jest współdzielony z inną osobą lub jest rachunkiem technicznym banku, zaznacz checkbox Rachunek współdzielony lub Rachunek kredytowy, a następnie wpisz imię i nazwisko współwłaściciela lub dane banku.

9. Dane banku powinny uzupełnić się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, wyświetlone pola należy wypełnić samodzielnie. Jeśli nie znasz danych, skontaktuj się ze swoim bankiem.

10. Z listy wybierz walutę konta.

11. Potwierdź operację przyciskiem Dodaj.

12. Przy dodawaniu kolejnych kont (np. konta w walucie obcej do przelewu zwrotnego) postępuj analogicznie.

13. Aby zweryfikować konto bankowe, wybierz opcję Twój profil, a następnie Konta bankowe. W kolejnym kroku kliknij odnośnik z nazwą swojego konta w kolumnie Nazwa konta.

14. W celu edycji danych adresowych lub zmiany współwłaściciela wybierz opcję Edytuj w kolumnie Akcje. W celu zmiany pozostałych danych należy usunąć rachunek i dodać go ponownie.

15. Aby usunąć konto, wybierz opcję Usuń w kolumnie Akcje.

 

Dodawanie konta odbiorcy (osoby trzeciej)

Nasz przewodnik przeprowadzi Cię przez proces dodawania konta odbiorcy (osoby trzeciej) w kantorze internetowym Cinkciarz.pl.

1. Wymienioną walutę możesz wysłać na własne konto bankowe lub na konto innej osoby czy firmy. W tym celu należy dodać odbiorcę.

2. Przejdź do strony Twój profil, a następnie Odbiorcy.

3. Kliknij odnośnik Nowy odbiorca lub przycisk Dodaj odbiorcę znajdujący się w prawym górnym rogu.

4. Wybierz rodzaj odbiorcy.

5. Wpisz skrót nazwy odbiorcy, abyś mógł bez problemu rozpoznać konto przy transakcji wymiany walut lub wypłacie środków z portfela walutowego.

6. Wypełnij kolejne pola zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Wybierz walutę konta bankowego.

8. Wybierz symbol określający kraj, w którym zarejestrowane jest konto.

9. Wprowadź numer konta.

10. Dane banku powinny uzupełnić się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, wyświetlone pola należy wypełnić samodzielnie. Jeśli nie znasz danych, skontaktuj się z właścicielem konta.

11. Kliknij przycisk Dodaj.

12. Konto odbiorcy zostało zdefiniowane.

13. Aby zweryfikować konto odbiorcy, wybierz opcję Twój profil, a następnie Odbiorcy.

14. W kolejnym kroku kliknij odnośnik z nazwą odbiorcy w kolumnie Nazwa odbiorcy.

15. W celu edycji danych, kliknij odnośnik Edytuj w kolumnie Akcje.

16. Aby usunąć konto, kliknij ikonę Usuń w kolumnie Akcje.

Rozpocznij chat