Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Dodawanie kont bankowych

Nasz przewodnik przeprowadzi Cię przez proces dodawania kont bankowych w kantorze internetowym Cinkciarz.pl.

W portalu Cinkciarz.pl masz możliwość:

  • dodawania kont bankowych, których jesteś właścicielem,
  • dodawania kont bankowych należących do osoby trzeciej.

Dodawanie kont bankowych, których jesteś właścicielem

1. Aby dodać należące do Ciebie konto bankowe, kliknij w zakładkę Twój profil, a następnie Twoje rachunki bankowe.

2. Wybierz opcję Dodaj rachunek.

3. Wpisz nazwę własną rachunku. Pozwoli Ci to zidentyfikować konto na liście.

4. Z listy wybierz walutę rachunku.

5. Wybierz symbol określający kraj, w którym zarejestrowany jest rachunek. Jeżeli Twoje konto jest prowadzone w Polsce, to powinieneś wybrać symbol PL.

6. Wprowadź numer rachunku.

7. Dane banku powinny uzupełnić się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, wyświetlone pola należy wypełnić samodzielnie. Jeśli nie znasz danych, skontaktuj się ze swoim bankiem.

8. Jeżeli rachunek jest współdzielony z inną osobą lub jest rachunkiem technicznym banku, zaznacz pole Rachunek współdzielony lub kredytowy, a następnie wpisz imię i nazwisko współwłaściciela lub nazwę banku.

9. Jeżeli dane adresowe, na które założony jest rachunek, są inne niż dane podane w profilu, należy odznaczyć pole Dane adresowe zgodne z danymi w profilu. Następnie należy uzupełnić dane adresowe przypisane do rachunku.

10. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

11. Wprowadź kod uwierzytelniający, który otrzymałeś na adres e-mail lub numer telefonu bądź potwierdź operację w aplikacji mobilnej (jeśli korzystasz z mobilnej autoryzacji).

12. Dodawanie kolejnego konta: Przy dodawaniu kolejnych kont (np. konta w walucie obcej do przelewu zwrotnego) postępuj analogicznie.

13. Weryfikacja konta i edycja: Aby zweryfikować konto bankowe, wybierz opcję Twój profil, a następnie Twoje rachunki bankowe. Kliknij odnośnik z nazwą konta w kolumnie Twoja nazwa rachunku.

14. W celu edycji danych adresowych lub zmiany współwłaściciela wybierz opcję Edytuj rachunek z rozwijanego menu w postaci trzech kropek. W celu zmiany pozostałych danych należy usunąć rachunek i dodać go ponownie.

15. Usuwanie konta: Aby usunąć konto, wybierz opcję Twój profil, a następnie Twoje rachunki bankowe. Kliknij odnośnik z nazwą konta w kolumnie Twoja nazwa rachunku. Wybierz opcję Usuń z rozwijanego menu w postaci trzech kropek.

Dodawanie konta odbiorcy (osoby trzeciej)

1. Wymienioną walutę możesz wysłać na własne konto bankowe lub na konto innej osoby czy firmy. W tym celu należy dodać odbiorcę.

2. Przejdź do strony Twój profil, a następnie Odbiorcy przekazów.

3. Kliknij przycisk Dodaj odbiorcę.

4. Wybierz sposób wysyłki pieniędzy. Jeżeli chcesz dodać konto bankowe, zaznacz Rachunek bankowy i kliknij przycisk Dalej.

5. Wpisz nazwę odbiorcy, abyś mógł bez problemu rozpoznać konto przy zlecaniu transakcji. Nazwa będzie widoczna tylko dla Ciebie.

6. Wypełnij kolejne pola zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Jeżeli nie chcesz potwierdzać przekazów do tego odbiorcy dodatkowym kodem weryfikacyjnym, zaznacz pole To mój zaufany odbiorca.

8. Uzupełnij dane rachunku odbiorcy.

9. Wybierz kraj prowadzenia rachunku.

10. Wprowadź walutę rachunku bankowego.

11. Wprowadź numer rachunku.

12. Dane banku powinny uzupełnić się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, wyświetlone pola należy wypełnić samodzielnie. Jeśli nie znasz danych, skontaktuj się z właścicielem konta.

13. Kliknij przycisk Zapisz odbiorcę.

14. Wprowadź kod uwierzytelniający, który otrzymałeś na adres e-mail lub numer telefonu bądź potwierdź operację w aplikacji mobilnej (jeśli korzystasz z mobilnej autoryzacji).

15. Konto odbiorcy zostało zdefiniowane.

16. Weryfikacja konta odbiorcy i edycja: Aby zweryfikować konto odbiorcy, wybierz opcję Twój profil, a następnie Odbiorcy przekazów. Kliknij odnośnik z nazwą odbiorcy.

17. W celu edycji danych, wybierz opcję Edytuj odbiorcę z rozwijanego menu w postaci trzech kropek.

18. Usuwanie konta odbiorcy: Aby usunąć konto, wybierz opcję Twój profil, a następnie Odbiorcy przekazów. Kliknij odnośnik z nazwą odbiorcy. Wybierz opcję Usuń z rozwijanego menu w postaci trzech kropek.