Dodawanie kont bankowych

Nasz przewodnik przeprowadzi Cię przez proces dodawania kont bankowych w kantorze internetowym Cinkciarz.pl.

W portalu Cinkciarz.pl masz możliwość:

  • dodawania kont bankowych, których jesteś właścicielem,
  • dodawania kont bankowych należących do osoby trzeciej.

Dodawanie kont bankowych, których jesteś właścicielem

1. Aby dodać należące do Ciebie konto bankowe, kliknij w zakładkę Twój profil, a następnie Twoje rachunki bankowe.

2. W prawym górnym rogu wybierz opcję Dodaj rachunek.

3. Wpisz nazwę własną rachunku. Pozwoli Ci to zidentyfikować konto na liście.

4. Jeżeli dane adresowe, na które założony jest rachunek, są inne niż dane podane w profilu, należy odznaczyć checkbox Dane adresowe zgodne z danymi w profilu. Następnie należy uzupełnić dane adresowe przypisane do rachunku.

5. Wybierz symbol określający kraj, w którym zarejestrowany jest rachunek. Jeżeli Twoje konto jest prowadzone w Polsce, to powinieneś wybrać symbol PL.

6. Wprowadź numer rachunku.

7. Kliknij przycisk Dodaj.

8. Jeżeli rachunek jest współdzielony z inną osobą lub jest rachunkiem technicznym banku, zaznacz checkbox Rachunki współdzielone lub kredytowe, a następnie wpisz imię i nazwisko współwłaściciela lub nazwę banku.

9. Dane banku powinny uzupełnić się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, wyświetlone pola należy wypełnić samodzielnie. Jeśli nie znasz danych, skontaktuj się ze swoim bankiem.

10. Z listy wybierz walutę rachunku.

11. Potwierdź operację przyciskiem Dodaj.

12. Wprowadź kod uwierzytelniający, który otrzymałeś na adres e-mail lub numer telefonu.

13. Przy dodawaniu kolejnych kont (np. konta w walucie obcej do przelewu zwrotnego) postępuj analogicznie.

14. Aby zweryfikować konto bankowe, wybierz opcję Twój profil, a następnie Twoje rachunki bankowe. W kolejnym kroku kliknij odnośnik z nazwą swojego konta w kolumnie Twoja nazwa rachunku.

15. W celu edycji danych adresowych lub zmiany współwłaściciela wybierz opcję Edytuj. W celu zmiany pozostałych danych należy usunąć rachunek i dodać go ponownie.

16. Aby usunąć konto, wybierz opcję Usuń.

Dodawanie konta odbiorcy (osoby trzeciej)

1. Wymienioną walutę możesz wysłać na własne konto bankowe lub na konto innej osoby czy firmy. W tym celu należy dodać odbiorcę.

2. Przejdź do strony Twój profil, a następnie Odbiorcy przekazów.

3. Kliknij przycisk Dodaj odbiorcę znajdujący się w prawym górnym rogu.

4. Wybierz rodzaj odbiorcy.

5. Wpisz nazwę odbiorcy, abyś mógł bez problemu rozpoznać konto przy zleceniu transakcji.

6. Wypełnij kolejne pola zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Jeżeli nie chcesz potwierdzać przekazów do tego odbiorcy dodatkowym kodem weryfikacyjnym, zaznacz pole To mój zaufany odbiorca.

8. Wybierz walutę rachunku bankowego.

9. Wybierz kraj rachunku.

10. Wprowadź numer rachunku.

11. Dane banku powinny uzupełnić się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, wyświetlone pola należy wypełnić samodzielnie. Jeśli nie znasz danych, skontaktuj się z właścicielem konta.

12. Kliknij przycisk Zapisz odbiorcę.

13. Wprowadź kod uwierzytelniający, który otrzymałeś na adres e-mail lub numer telefonu.

14. Konto odbiorcy zostało zdefiniowane.

15. Aby zweryfikować konto odbiorcy, wybierz opcję Twój profil, a następnie Odbiorcy przekazów.

16. W kolejnym kroku kliknij odnośnik z nazwą odbiorcy w kolumnie Twoja nazwa odbiorcy.

17. W celu edycji danych, kliknij przycisk Edytuj.

18. Aby usunąć konto, kliknij przycisk Usuń.

Rozpocznij chat