Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Rejestracja

Zarejestruj się w portalu Cinkciarz.pl i ciesz się korzyściami płynącymi z szeregu usług finansowych, które udostępniamy. Założenie konta jest łatwe i zajmie zaledwie kilka minut.

1. W celu rozpoczęcia procesu zakładania konta, kliknij przycisk Załóż darmowe konto, który znajduje się w prawym górnym rogu strony.

2. Wybierz rodzaj konta:

  • Konto prywatne - jest zarejestrowane pod imieniem i nazwiskiem osoby prywatnej.
  • Konto firmowe - jest zarejestrowane pod nazwą firmy.

3. Wybierz kraj zamieszkania z rozwijanej listy.

4. Wpisz swój adres e-mail.

5. Wprowadź hasło. Pamiętaj, że musi ono posiadać min. 8 znaków, a także co najmniej 1 cyfrę, 1 małą i 1 wielką literę. Z uwagi na bezpieczeństwo nie udostępniaj swojego hasła osobom trzecim.

6. Przeczytaj uważnie regulaminy oraz politykę prywatności. Jeśli się z nimi zgadzasz, zaznacz odpowiednie pola.

7. Kliknij przycisk Zarejestruj się.

8. Na podany przez Ciebie adres e-mail wysłaliśmy kod potwierdzający rejestrację. Przepisz go i kliknij przycisk Potwierdź.

9. Możesz teraz przystąpić do uzupełniania wymaganych danych.

Konto prywatne - uzupełnienie danych

Uzupełnij wymagane dane w dogodnym dla Ciebie momencie, jednak nie później, jak przed zawarciem pierwszej transakcji. Możesz wprowadzić je częściowo, zapisać w dowolnym momencie i dokończyć tę czynność później, klikając w link: Zamknij i dokończ uzupełnianie później.

1. Wprowadź swoje dane: imię/imiona, nazwisko, numer telefonu.

2. Wybierz obywatelstwo z rozwijanej listy.

3. Wybierz kraj urodzenia z rozwijanej listy.

4. Kliknij przycisk Dalej i przejdź do kolejnej karty.

5. Wprowadź swój adres zamieszkania.

6. Zaznacz checkbox: Oświadczam, że wyżej wymieniony adres jest moim adresem zamieszkania (nie dotyczy rezydentów USA).

7 Kliknij przycisk Dalej.

8. Jeżeli jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, wpisz branżę, w której pracujesz i kliknij przycisk Dalej.

9. Wprowadź numer PESEL (dla obywateli Polski) lub SSN (dla obywateli Stanów Zjednoczonych), czy też datę urodzenia (dla obywateli USA i w pozostałych przypadkach).

10. Wybierz rodzaj dokumentu tożsamości, a następnie wpisz jego numer.

11. Zgodnie z informacjami na wskazanym dokumencie wprowadź daty jego wydania i ważności lub zaznacz, że jest to dokument bezterminowy (nie dotyczy obywateli USA).

12. Kliknij przycisk Zapisz.

13. W przypadku gdy nie jesteś obywatelem Polski lub wybrałeś inny dokument tożsamości niż dowód osobisty, w kolejnym kroku załącz skan tego dokumentu.

Jeśli jesteś rezydentem Stanów Zjednoczonych lub chcesz skorzystać z usługi Forex, dołącz także skan rachunku za media (nie starszego niż 3 miesiące) w celu potwierdzenia adresu zamieszkania.

14. Kliknij przycisk Dalej.

Konto firmowe - uzupełnienie danych

Uzupełnij wymagane dane w dogodnym dla Ciebie momencie, jednak nie później, jak przed zawarciem pierwszej transakcji. Możesz wprowadzić je częściowo, zapisać w dowolnym momencie i dokończyć tę czynność później, klikając w link: Zamknij i dokończ uzupełnianie później.

1. Wprowadź nazwę firmy.

2. Wybierz status prawny z rozwijanej listy.

3. Jeśli Twoja działalność jest zarejestrowana w Polsce, wprowadź numery NIP, REGON i w zależności od wskazanego statusu prawnego - KRS. W przypadku rejestracji działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, wpisz numer EIN. W pozostałych przypadkach wprowadź numer rejestracji firmy.

4. Kliknij przycisk Dalej.

5. Wprowadź adres siedziby.

6. Kliknij przycisk Dalej.

7. W kolejnym kroku wprowadź imię/imiona, nazwisko i numer telefonu komórkowego reprezentanta firmy. Będzie to osoba wyznaczona do kontaktu z naszym serwisem.

8. Wybierz obywatelstwo reprezentanta z rozwijanej listy.

9. Wybierz kraj urodzenia reprezentanta.

10. Kliknij przycisk Dalej.

11. Wprowadź adres zamieszkania reprezentanta firmy.

12. Wybierz kraj zamieszkania reprezentanta.

13. Kliknij przycisk Dalej.

14. Wpisz numer PESEL (dla obywateli Polski), SSN (dla obywateli Stanów Zjednoczonych) lub datę urodzenia reprezentanta firmy (dla obywateli USA i w pozostałych przypadkach).

15. Wybierz rodzaj dokumentu tożsamości reprezentanta, a następnie wpisz jego numer.

16. Zgodnie z informacjami na wskazanym dokumencie wprowadź daty jego wydania i ważności lub zaznacz, że jest to dokument bezterminowy (nie dotyczy obywateli USA).

17. Kliknij przycisk Zapisz.

18. Jeśli nie jesteś obywatelem Polski, w kolejnym kroku załącz skan dokumentu tożsamości, którego dane wprowadziłeś w poprzedniej karcie. W przypadku firm zarejestrowanych poza granicami Polski, konieczne będzie także dołączenie dokumentów identyfikacyjnych.

19. Kliknij przycisk Zapisz.