Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Chwiejne podstawy lepszego nastroju? (popołudniowy komentarz walutowy z 22.06.2018)

22 cze 2018 15:42|Bartosz Grejner

Mimo, że obserwowaliśmy polepszenie sentymentu rynkowego, może ono mieć nietrwały charakter, zwłaszcza w przypadku euro. Szczególnie, że “miękkie” dane (PMI) wskazują na nadal stosunkowo słaby wzrost w sektorze przemysłowym.

EUR/USD blisko 1,17

Po kilku sesjach głębokich przecen na rynku giełdowym i aprecjacji dolara na rynku walutowym, dzisiaj obserwowaliśmy odreagowanie na obydwu. Zarówno główne indeksy europejskie jaki i kontrakty futures na ich amerykańskie odpowiedniki wyraźnie zyskiwały na wartości (choć znajdują się nadal na relatywnie niskich poziomach w porównaniu do notowań sprzed tygodnia).

Notowania euro do dolara wzrastały dzisiaj do nawet ok. 1,168, podczas gdy jeszcze wczoraj testowały granicę 1,15. Twardych danych, poza spekulacjami dotyczącymi handlu (USA rzekomo używają zakulisowych rozmów do zażegnania sporu z Chinami), które by mogły wesprzeć tak silnie euro nie mieliśmy.

Co prawda zbiorczy indeks PMI dla strefy euro okazał się lepszy od oczekiwań (54,8 pkt vs. oczekiwania 53,9 pkt), to była to zasługa wyłącznie sektora usług - sektor przemysłowy nadal rozwijał się w stosunkowo w wolnym tempie (najwolniejsze od 19 miesięcy). Większe więc prawdopodobieństwo, że obecne odreagowanie ma charakter bardziej techniczny niż fundamentalny, co raczej powinno wspierać argument dalszej, stopniowej aprecjacji dolara.

Dzisiejsza poprawa nastroju na rynkach pomogła także złotemu odrobić część strat. Choć podstawy tego odreagowaniu są chwiejne, polska waluta zyskiwała w relacji do podstawowych walut. Cena za euro spadła z 4,33 zł do ok. 4,31 zł, a dolara z wczorajszego szczytu 3,76 zł o 7 gr w okolicy godziny 15:00. W kolejnych godzinach brak jest publikacji lub wydarzeń, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na notowania złotego. Z drugiej strony należy pamiętać co leży u podstaw dzisiejszego odreagowania (wzrost EUR/USD). Gdyby nastąpił powrót do spadków EUR/USD w godzinach wieczornych, kiedy bardziej aktywni będą inwestorzy amerykańscy, może to pociągnąć za sobą obniżenie wartości złotego.

W przyszłym tygodniu na rynku

Dla rynku walut najistotniejszym dniem przyszłego tygodnia może być ten ostatni. Jeszcze przed południem poznamy wstępne dane inflacji konsumenckiej (CPI) zarówno w Polsce jak i w strefie euro w czerwcu. Mediana oczekiwań wskazuje w obu regionach na wzrost głównego wskaźnika inflacji do 2,0% w skali roku. Najistotniejszym z tych odczytów będzie jednak odczyt bazowy dla strefy euro (z wyłączeniem poddających się stosunkowo dużej zmienności czynników takich jak ceny energii, żywności, wyrobów alkoholowych i tytoniu).

Oczekiwany jest spadek z 1,1% do 1,0% w skali roku. Gdyby jednak spadek okazał się większy, zarówno euro jak i złoty mogłyby być pod presją podażową. Ograniczałoby to bowiem i tak już zmniejszone szanse na podwyżkę stóp procentowych w przyszłym roku w strefie euro (po ostatnim posiedzeniu EBC stwierdził, że nie nastąpi to przed końcem przyszłych wakacji).

Presja ta mogłaby okazać się jeszcze większa, gdyby popołudniowe dane o inflacji PCE w USA za maj przekroczyły oczekiwania (wskaźnik bazowy 1,8% r/r). To oczywiście negatywny scenariusz dla euro i pozytywny dla dolara, ale dobrze by obrazował obecne różnice zarówno w podejściu banków centralnych obu regionów jak i sytuacji gospodarczej. W USA obecnie obserwujemy ożywienie gospodarcze, inflacja stopniowo wzrasta a mediana oczekiwań na szybsze zacieśnianie monetarne ostatnio wzrosła (z 3 do 4 podwyżek stóp w tym roku) - odwrotną sytuację natomiast obserwujemy w strefie euro, w której tempo rozwoju gospodarczego nieco wyhamowało w ostatnich miesiącach.

22 cze 2018 15:42|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

22 cze 2018 13:16

Odreagowanie na dolarze (komentarz walutowy z 22.06.2018)

21 cze 2018 15:27

Funt i dolar zyskują (popołudniowy komentarz walutowy z 21.06.2018)

21 cze 2018 13:09

Dolar na nowych szczytach (komentarz walutowy z 21.06.2018)

20 cze 2018 16:19

Stabilny dolar (popołudniowy komentarz walutowy z 20.06.2018)

Atrakcyjne kursy 27 walut