Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Indeks Złotego Cinkciarz.pl Raport czerwiec 2015. Część 1

2 cze 2015 19:55|Artur Wiszniewski

Słabnący złoty w maju poprawiał konkurencyjność eksportu niemal na wszystkich rynkach. Chociaż tendencja dla eksporterów trwa już od początku wiosny, to jednak w dłuższej perspektywie polska waluta wciąż pozostaje stosunkowo silna wobec walut najważniejszych partnerów handlowych.

W maju konkurencyjność cenowa polskiego eksportu uległa poprawie wobec kwietnia prawie na wszystkich rynkach. Jedynym wyjątkiem jest wzrost Indeksu Cinkciarz.pl dla koszyka krajów zaliczanych do rynków wschodzących (po wyłączeniu Rosji i Ukrainy). Takie same tendencje pokazują indeksy realne.

Spojrzenie na konkurencyjność cenową polskiego eksportu z perspektywy minionego roku pokazuje, że mamy do czynienia z nominalnym wzrostem wartości złotego na wszystkich rynkach. Natomiast indeksy realne – które uwzględniają różnicę w inflacji — pokazują szeroką poprawę konkurencyjności polskiego eksportu. Wyjątkiem jest konkurencyjność na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz na rynkach krajów skandynawskich.

Kryzys walutowy, który dotknął Rosję oraz Ukrainę, na przełomie roku doprowadził do bardzo silnego osłabienia konkurencyjności polskiego eksportu w przypadku koszyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W najbliższym czasie ten czynnik będzie negatywnie wpływał na wielkość eksportu na rynki regionu. Niemniej patrząc z perspektywy pojedynczych krajów – zwłaszcza Czech – widać dość dobre wyniki eksporterów.

Indeks Cinkciarz.pl dla koszyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej pokazuje spadek wartości złotego już od trzech miesięcy. Mimo to w maju indeks był wyższy aż o 12.6 procent wobec poprzedniego roku. W przypadku indeksu realnego obserwujemy podobną tendencję. W ujęciu realnym złoty umocnił się wobec poprzedniego roku w stosunku o 2.1 procent (jeszcze w styczniu było to 6.2 proc.).

Chociaż wyniki osiągnięte przez eksporterów w pierwszym kwartale 2015 roku są bardzo optymistyczne, to można wskazać kilka niekorzystnych zjawisk. Po pierwsze, mamy do czynienia ze spadkiem eksportu do krajów skandynawskich. Ten partner handlowy odpowiada swoją wielkością Wielkiej Brytanii. Obserwujemy jednocześnie znaczące umocnieniem złotego w stosunku do walut krajów skandynawskich, co jest jedną z przyczyn takiej sytuacji.

Kolejną kwestią jest bardzo silny wzrost znaczenia Niemiec jako najważniejszego partnera handlowego. Sukcesy odnoszone przez polskie firmy za naszą zachodnią granicą jak najbardziej cieszą. Niemniej z perspektywy całej gospodarki nadmierne poleganie na jednym partnerze handlowym niesie ze sobą potencjalne niebezpieczeństwo. Tej kwestii poświęcamy więcej miejsca w dalszej części raportu.

Podsumowanie: Indeksy Cinkciarz.pl i zmiany indeksów

Indeks nominalny
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-03-01 147.9 99.9 106 105 102.5 99.8 139.2 95.6
2015-04-01 144.1 102.3 107.2 106 103.1 102.3 135.9 97.8
2015-05-01 141.4 101.2 106 104.7 101.7 100.4 134.4 98.5

Tab.: Wartość indeksu nominalnego. Dane: Cinkciarz.pl


Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-03-01 17.7 1.2 2.1 2.7 2.5 4.5 11.2 -9.2
2015-04-01 13.6 3.4 2.8 3.1 2.8 6.1 7.5 -6.8
2015-05-01 12.6 2.5 42 2.2 1.9 4.4 7.8 -5.5

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl


Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-03-01 -4.4 0.7 -1 -1.2 -1.2 0.4 -5.1 -1
2015-04-01 -2.6 2.4 1.2 1 0.5 2.6 -2.4 2.3
2015-05-01 -1.9 -1 -1.1 -1.3 -1.3 -1.9 -1.1 0.8

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl


Indeks realny
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-03-01 99 94.4 98.8 98.9 97.2 105.7 90.3 80
2015-04-01 95.5 96.7 99.8 99.8 98.1 108.6 87.1 81.8
2015-05-01 93.7 95.7 98.7 98.5 96.8 106.6 86.1 82.4

Tab.: Wartość indeksu realnego. Dane: Cinkciarz.pl


Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-03-01 6.2 0.2 -1.6 -1.3 -1.3 2.5 0 -10.7
2015-04-01 2 2.3 -0.9 -0.9 -0.7 4.4 -3.9 -8.5
2015-05-01 2.1 1.7 -1.4 -1.5 -1.3 2.9 -3 -7.2

Tab.: Zmiana indeksu realnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl


Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-03-01 -5.5 0.6 -1.6 -1.8 -1.6 0.4 -6.3 -0.9
2015-04-01 -1.9 2.4 1.1 0.9 0.9 2.8 -3.6 2.3
2015-05-01 -1.9 -1 -1.2 -1.3 -1.3 -1.9 -1.2 0.6

Tab.: Zmiana indeksu realnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl


Podsumowanie: eksport i udział w eksporcie w podziale na koszyki

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-01-01 -0.1 0.6 0.2 0.4 0.4 -2.6 -0.3 0.4
2015-02-01 -0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 -0.3 -0.9 0.1
2015-03-01 0.1 1.1 0.9 1 0.9 0.5 -0.1 1.2

Tab.: Zmiana eksportu miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl


Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-01-01 -2.1 7.7 4.1 4.6 5.4 -2 -4 -8.6
2015-02-01 -2.9 7.3 4 4.6 5.4
-2.8
-4.8 8.4
2015-03-01 -3 7.5 4.2 4.6 5.3 -1.7 -4.6 8.8

Tab.: Zmiana eksportu rok do roku (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl


Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-01-01 23.3 16.2 90.8 75.6 54.3 6.8 16.2 10
2015-02-01 23 16.2 90.7 75.6 54.3
6.7
15.9 10
2015-03-01 22.8 16.2 90.7 75.6 54.3 6.7 15.8 10

Tab.: Udział koszyka w eksporcie ogółem (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl


Skład koszyków walutowych

Kraj Waluta MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 CEE CEE (bez RU, UA, BY) SCAN EME EME (bez RU, UA)
Austria EURPLN tak              
Belgia EURPLN tak tak            
Białoruś PLNBYR tak     tak        
Chiny CNYPLN tak tak tak       tak tak
Czechy CZKPLN tak tak tak tak tak      
Dania DKKPLN tak         tak    
Estonia EURPLN tak     tak tak   tak tak
Finlandia EURPLN tak         tak    
Francja EURPLN tak tak tak          
Hiszpania EURPLN tak tak            
Holandia EURPLN tak tak            
Indie INRPLN tak           tak tak
Irlandia EURPLN tak              
Japonia JPYPLN tak              
Kanada CADPLN tak              
Korea Południowa KRWPLN tak tak            
Litwa EURPLN tak     tak tak   tak tak
Łotwa EURPLN tak     tak tak   tak tak
Niemcy EURPLN tak tak tak          
Norwegia NOKPLN tak         tak    
Rosja RUBPLN tak tak tak tak     tak  
Rumunia RONPLN tak     tak tak   tak tak
Słowacja EURPLN tak tak   tak tak      
Stany Zjednoczone USDPLN tak tak            
Szwajcaria CHFPLN tak              
Szwecja SEKPLN tak tak       tak    
Tajwan TWDPLN tak              
Turcja TRYPLN tak           tak tak
Ukraina PLNUAH tak tak   tak     tak  
Węgry HUFPLN tak tak   tak tak   tak tak
Wielka Brytania GBPPLN tak tak tak          
Wietnam VNDPLN tak              
Włochy EURPLN tak tak tak          

Tab.: Skład koszyków krajów. Źródło: Cinkciarz.pl


Ciąg dalszy artykułu


Pobierz pełny raport w formacie PDF (3.26 MB)
Pobierz pełny raport w formacie .doc (1.01 MB)

2 cze 2015 19:55|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

2 cze 2015 17:40

Popołudniowy komentarz walutowy z 02.06.2015

2 cze 2015 13:21

Komentarz walutowy z 02.06.2015

1 cze 2015 17:34

Popołudniowy komentarz walutowy z 01.06.2015

1 cze 2015 13:15

Komentarz walutowy z 01.06.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut