Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Indeks Złotego Cinkciarz.pl Raport lipiec 2015. Część 1

9 lip 2015 14:01|Artur Wiszniewski

Czerwiec był miesiącem szerokiego osłabienia złotego. To oznacza poprawę konkurencyjności polskiego eksportu niemalże na wszystkich rynkach. Wyjątkiem był region Europy Środkowowschodniej, gdzie po poprawie sytuacji przed miesiącem znowu nasilają się niekorzystne tendencje. W dłuższej perspektywie polska waluta pozostaje jednak stosunkowo silna.

Czerwiec był kolejnym miesiącem poprawy konkurencyjności cenowej polskiego eksportu. Wyjątkiem był jedynie region Europy Środkowowschodnie. W przypadku tego koszyka krajów mamy do czynienia z ponownym nawarstwieniem niekorzystnych tendencji. Są one spowodowane przeceną rosyjskiego rubla oraz ukraińskiej hrywny. Natomiast po wyłączeniu krajów w kryzysie (indeks CEE_NO_CR) widzimy osłabienie złotego.

Ocena konkurencyjności cenowej z perspektywy minionych dwunastu miesięcy pokazuje, że mamy do czynienia z nominalnym wzrostem kursu złotego na większości rynków. Wyjątkiem jest koszyk złożony z krajów rozwijających się oraz koszyk CEE_NO_CR (spadek o 0.3 proc.). W przypadku indeksu CEE obserwujemy powrót do silnych wzrostów – indeks nominalny w czerwcu był wyżej o 14.2 proc. wobec poprzedniego roku. Miesiąc wcześniej było to 12.6 proc. Natomiast w przypadku indeksów realnym widzimy szerokie osłabienie złotego z dwoma wyjątkami – indeksem CEE i indeksem SCAN (krajów skandynawskich).

Poprawa konkurencyjności cenowej polskiego eksportu w czerwcu jest korzystnym zjawiskiem dla naszej gospodarki. Problematyczne jest jednak źródło tego zjawiska – wynika ono bowiem z nawarstwienia obaw co do przyszłości Grecji. Kraj po wprowadzeniu kontroli kapitału stoi przed decyzją dotyczącą członkostwa w strefie euro. Niepewność wynikająca z greckiego kryzysu odpowiada za awersję do ryzyka, która uderza w złotego. Chociaż korzystamy z osłabienia kursu walutowego, to jednak nie potrafimy precyzyjnie ocenić konsekwencji gospodarczych greckiego kryzysu. W dalszej części roku można spodziewać się osłabienia złotego z powodu rozpoczęcia zacieśniania polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak w przypadku greckiego kryzysu ciężko jest ocenić znaczenie tego czynnika dla gospodarki.

W dalszym ciągu obserwujemy zjawisko rosnącego udziału najważniejszych partnerów handlowych w eksporcie ogółem. Udział Niemiec w eksporcie wzrósł do 26.8 proc. wobec 26.3 proc. miesiąc wcześniej. Takie zjawisko jest jednoznacznie niekorzystne w kontekście polityki makroostrożnościowej (szerzej ta kwestia była opisywana w poprzednim raporcie).

Indeks Cinkciarz.pl SCAN (koszyk krajów skandynawskich) pokazuje konsekwentne pogorszenie konkurencyjności cenowej polskiego eksportu w tym regionie. Jednocześnie obserwujemy spadek wielkości eksportu do krajów wschodzących w skład tego koszyka. Za taką sytuację odpowiada zwłaszcza silny spadek sprzedaży do Norwegii, lecz w przypadku pozostałych krajów również widzimy nasilenie niekorzystnych tendencji. Tej kwestii poświęcamy więcej uwagi w lipcowym raporcie.


Podsumowanie: Indeksy Cinkciarz.pl i zmiany indeksów

Indeks nominalny
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-04-01 144.1 102.3 107.2 106.0 103.1 102.3 135.9 97.8
2015-05-01 141.4 101.2 106.0 104.7 101.7 100.4 134.4 98.5
2015-06-01 143.7 99.5 105.1 103.8 101.0 99.4 136.8 97.6

Tab.: Wartość indeksu nominalnego. Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-04-01 13.6 3.4 2.8 3.1 2.8 6.1 7.5 -6.8
2015-05-01 12.6 2.5 2.0 2.2 1.9 4.4 7.8 -5.5
2015-06-01 14.2 -0.3 0.6 0.7 0.8 1.9 9.7 -7.0

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-04-01 -3.5 2.4 1.2 1.0 0.5 2.6 -2.4 2.3
2015-05-01 -2.4 -1.0 -1.1 -1.3 -1.3 -1.9 -1.1 0.8
2015-06-01 1.6 -1.7 -0.8 -0.9 -0.7 -1.0 1.7 -1.0

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Indeks realny
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-04-01 95.5 96.7 99.8 99.7 98.0 108.6 87.1 81.8
2015-05-01 93.3 95.3 98.5 98.3 96.7 106.4 85.7 82.2
2015-06-01 94.8 93.7 97.7 97.5 96.0 105.4 87.2 81.4

Tab.: Wartość indeksu realnego. Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-04-01 2.0 2.3 -0.9 -0.9 -0.7 4.4 -3.9 -8.5
2015-05-01 1.6 1.3 -1.6 -1.7 -1.4 2.8 -3.4 -7.4
2015-06-01 3.5 -1.4 -2.7 -2.8 -2.3 0.3 -1.2 -8.8

Tab.: Zmiana indeksu realnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-04-01 -3.5 2.4 1.1 0.9 0.8 2.8 -3.6 2.3
2015-05-01 -2.4 -1.4 -1.3 -1.4 -1.4 -2.0 -1.6 0.4
2015-06-01 1.6 -1.7 -0.8 -0.9 -0.7 -1.0 1.8 -0.9

Tab.: Zmiana indeksu realnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Podsumowanie: eksport i udział w eksporcie w podziale na koszyki
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-02-01 -0.2 0.8 0.6 0.7 0.7 -0.2 -0.8 0.3
2015-03-01 0.0 1.0 0.8 0.9 0.8 0.4 0.0 1.3
2015-04-01 -1.7 2.0 2.1 2.5 2.3 -1.5 -2.8 1.8

Tab.: Zmiana eksportu miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-02-01 -2.5 8.0 4.3 4.8 5.6 -2.5 -4.7 8.5
2015-03-01 -2.7 8.0 4.3 4.8 5.5 -1.5 -4.6 9.0
2015-04-01 -4.1 9.7 6.1 7.0 7.4 -2.9 -6.6 10.6

Tab.: Zmiana eksportu rok do roku (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-02-01 23.1 16.3 90.8 75.5 54.3 6.7 15.9 10
2015-03-01 22.9 16.3 90.7 75.6 54.3 6.7 15.7 10
2015-04-01 22.1 16.3 90.9 76.1 54.5 6.5 15.0 10

Tab.: Udział koszyka w eksporcie ogółem (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl


Skład koszyków walutowych

Kraj Waluta MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 CEE CEE (bez RU, UA, BY) SCAN EME EME (bez RU, UA)
Austria EURPLN tak              
Belgia EURPLN tak tak            
Białoruś PLNBYR tak     tak        
Chiny CNYPLN tak tak tak       tak tak
Czechy CZKPLN tak tak tak tak tak      
Dania DKKPLN tak         tak    
Estonia EURPLN tak     tak tak   tak tak
Finlandia EURPLN tak         tak    
Francja EURPLN tak tak tak          
Hiszpania EURPLN tak tak            
Holandia EURPLN tak tak            
Indie INRPLN tak           tak tak
Irlandia EURPLN tak              
Japonia JPYPLN tak              
Kanada CADPLN tak              
Korea Południowa KRWPLN tak tak            
Litwa EURPLN tak     tak tak   tak tak
Łotwa EURPLN tak     tak tak   tak tak
Niemcy EURPLN tak tak tak          
Norwegia NOKPLN tak         tak    
Rosja RUBPLN tak tak tak tak     tak  
Rumunia RONPLN tak     tak tak   tak tak
Słowacja EURPLN tak tak   tak tak      
Stany Zjednoczone USDPLN tak tak            
Szwajcaria CHFPLN tak              
Szwecja SEKPLN tak tak       tak    
Tajwan TWDPLN tak              
Turcja TRYPLN tak           tak tak
Ukraina PLNUAH tak tak   tak     tak  
Węgry HUFPLN tak tak   tak tak   tak tak
Wielka Brytania GBPPLN tak tak tak          
Wietnam VNDPLN tak              
Włochy EURPLN tak tak tak          

Tab.: Skład koszyków krajów. Źródło: Cinkciarz.pl


Ciąg dalszy artykułu

Pobierz pełny raport w formacie PDF (2.85 MB)
Pobierz pełny raport w formacie .doc (1.10 MB)

9 lip 2015 14:01|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

9 lip 2015 13:30

Komentarz walutowy z 09.07.2015

8 lip 2015 17:29

Popołudniowy komentarz walutowy z 08.07.2015

8 lip 2015 13:29

Komentarz walutowy z 08.07.2015

7 lip 2015 17:11

Popołudniowy komentarz walutowy z 07.07.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut