Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Komentarz walutowy z 10.12.2015

10 gru 2015 13:02|Marcin Lipka

Szwajcarzy nie zmieniają stóp procentowych, ale cały czas sugerują przewartościowanie CHF. NZD zyskuje na wartości, mimo cięcia ze strony RBNZ. Złoty pozostaje słaby. Frank nadal powyżej 4.00.

Najważniejsze dane makro (czas CET – środkowoeuropejski). Szacunki danych makro są na podstawie informacji z Bloomberga, chyba że zaznaczono inaczej.

  • 14.30: Cotygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych w USA (szacunki: 270 tys.).

Bez zaskoczenia z SNB

Poranna decyzja Narodowego Banku Szwajcarii (SNB) o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, była zbieżna z medianą oczekiwań przedstawianych przez agencję Bloomberg. SNB napisał, że frank „jest wyraźnie przewartościowany”, a także zwrócił uwagę na fakt, że „ujemne stop procentowe i ich różnica pomiędzy innymi walutami sprawiają, że frank jest mniej atrakcyjny oraz pomagają go osłabiać”.

Powtórzone zostało również stwierdzenie, że „SNB pozostanie aktywny na rynku walutowym, by wpływać na kurs, jeśli zajdzie taka potrzeba”. Jeżeli zaś chodzi o same projekcje makroekonomiczne, to inflacja na rok 2016 została utrzymana na poziomie minus 0.5%, natomiast wzrost cen w 2017 roku ma być o 0.1 punktu procentowego poniżej wrześniowych oczekiwań i według szacunków SNB wyniesie 0.4%.

Nieco gorzej natomiast została oceniona sytuacja globalna w krótkim terminie, zwłaszcza w kontekście „strukturalnych słabości Europy oraz obecnych obaw o bezpieczeństwo publiczne, które także mogą ciążyć na sytuacji gospodarczej”. Ogólnie jednak ocena prognoz jest, jak to określił SNB, „ostrożnie optymistyczna”.

Podczas samej konferencji prasowej szef SNB Thomas Jordan, zwracał uwagę na fakt, iż „euro jest obecnie bardzo słabe w relacji do franka” oraz nie wykluczył obniżenia stóp procentowych. Odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, czy ta decyzja była dziś dyskutowana.

Podsumowując dostępne informacje, można stwierdzić, że mimo obaw o negatywne skutki silnego franka SNB nie jest chętny do zauważalnego złagodzenia monetarnego, a dostępne narzędzia będzie chciał zachować w razie poważniejszych sygnałów ze strony zwiększenia QE przez EBC. Do tego czasu, jeżeli nie pojawią się jakieś nadzwyczajne wydarzenia, SNB prawdopodobnie będzie starać się stabilizować kurs EUR/CHF w granicach 1.07-1.10 przez kolejne tygodnie, jeśli nie miesiące.

Nowa Zelandia tnie stopy procentowe

Nowozelandzkie władze monetarne (RBNZ) obcięły wczoraj, zgodnie z medianą oczekiwań Bloomberga, stopy procentowe o 25 punktów bazowych do poziomu 2.5%. Tuż po decyzji lokalna waluta (NZD) nieco się osłabiła, natomiast później nastąpiła jej szybka aprecjacja i NZD/USD wzrósł o około 100 pipsów do poziomu 0.6750.

Prawdopodobnie głównym powodem aprecjacji dolara nowozelandzkiego było stwierdzenie, że cel inflacyjny powinien być osiągnięty przy obecnym poziomie stóp procentowych. I choć RBZN dalej sugeruje, że jeżeli będzie to konieczne, polityka monetarna zostanie złagodzona, prawdopodobnie nie należy na razie oczekiwać cięcia kosztu kredytu.

Z drugiej jednak strony aprecjacja NZD w relacji do USD może być krótkotrwała, ze względu na oczekiwania zacieśnienia monetarnego w USA oraz gorszej kondycji gospodarek azjatyckich, od których Nowa Zelandia jest silnie uzależniona.

Rynek zagraniczny w kilku zdaniach

Ostatnie godziny na rynku walutowym dobrze pokazały, jak EUR/USD jest uzależniony od globalnego sentymentu, zwłaszcza gdy kalendarz makroekonomiczny jest pusty. Prawdopodobnie podobna sytuacja utrzyma się do przyszłego tygodnia, w którym poznamy decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej.

Złoty nadal nisko

Krajowa waluta jest nadal pod presją, co pokazało zachowanie EUR/PLN podczas nocnego handlu, kiedy poziom 4.35 został przetestowany. Podstawową przyczyną słabości krajowej waluty jest zamieszanie związane z polityką fiskalną oraz monetarną. Bloomberg cytuje między innymi wypowiedzi Viktora Szabo z Aberdeen Asset Management, który „w ostatnim tygodniu zaczął sprzedawać polskie długoterminowego obligacje”, gdy „zaproponowano złagodzenie zasad dotyczących ograniczenia wydatków publicznych”.

Dodatkowo, co warto zauważyć, pogarsza się nieco globalny sentyment, czego potwierdzeniem jest również deprecjacja węgierskiego forinta. W takim środowisku trudno więc będzie złotemu szybko odrobić straty, a świąteczny handel może dodatkowo generować większe i bardziej chaotyczne ruchy, jak to miało miejsce np. rok temu.

Jeżeli zaś chodzi o zachowanie franka po dzisiejszej decyzji Narodowego Banku Szwajcarii (SNB), to prawdopodobnie nie będzie ona miała wyraźnego wpływu na CHF/PLN. SNB prawdopodobnie chcę utrzymać względnie stabilną relację EUR/CHF, stad wycena szwajcarskiej waluty w relacji do polskiej będzie głównie uzależniona od kursu EUR/PLN.

Spodziewane przedziały par złotowych w zależności od kursu EUR/USD:

Kurs EUR/USD 1.0850-1.0950 1.0750-1.0850 1.0950-1.1050
Kurs EUR/PLN 4.3200-4.3600 4.3200-4.3600 4.3200-4.3600
Kurs USD/PLN 3.9600-4,0000 4.0000-4.0400 3.9400-3.9800
Kurs CHF/PLN 3.9800-4.0200 3.9800-4.0200 3.9800-4.0200

Spodziewane poziomy kursu GBP/PLN w zależności od GBP/USD:

Kurs GBP/USD 1.5050-1.5150 1.4950-1.5050 1.5150-1.5250
Kurs GBP/PLN 5.9800-6.0200 5.9600-6.0000 6.0000-6.0400

10 gru 2015 13:02|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

9 gru 2015 17:10

Popołudniowy komentarz walutowy z 09.12.2015

9 gru 2015 12:54

Komentarz walutowy z 09.12.2015

8 gru 2015 17:11

Popołudniowy komentarz walutowy z 08.12.2015

8 gru 2015 12:52

Komentarz walutowy z 08.12.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut