Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Komentarz walutowy z 13.08.2013

13 sie 2013 12:01|Marcin Lipka

Poruszamy się w granicach 1.3300 na EUR/USD. Dziś w centrum uwagi ZEW oraz sprzedaż detaliczna z USA. Spread pomiędzy 2-letnimi obligacjami Niemiec oraz USA może wyznaczać dalsze ruchy EUR/USD. Rachunek obrotów bieżących w Polsce dodatni, ale pozostałe składowe bilansu płatniczego już nie takie pozytywne.

Najważniejsze dane makro (czas CET – środkowoeuropejski). Szacunki danych makro są na podstawie informacji z Bloomberg'a, chyba że zaznaczono inaczej.

  • 11.00 CET: Indeks nastroju ekonomistów w Niemczech – ZEW (szacunki: 39.9)
  • 14.30 CET: Sprzedaż detaliczna z USA (+0.3% m/m ; z wyłączeniem samochodów i paliw + 0.4)

ZEW i sprzedaż detaliczna. Spread

Po ustabilizowaniu się w okolicach poziomu 1.3300 na EUR/USD niewiele się wczoraj działo. Rynek czeka na dzisiejszy ZEW oraz sprzedaż detaliczną zza oceanu oraz jutrzejszy odczyt PKB ze Strefy Euro, który ma być pierwszy raz od 6 kwartałów dodatni.

Biorąc pod uwagę znaczną poprawę sytuacji w Niemczech (produkcja przemysłowa, wskaźniki wyprzedzające) ZEW powinien bez problemów przekroczyć poziomy publikowane w prognozach zwłaszcza, że jeszcze na początku roku notowaliśmy poziomy w okolicach 48 punktów. Z drugiej strony należy też pamiętać, że po części te oczekiwania mogą być już w cenach także dopiero znaczne przekroczenie szacunków przełoży się na ruch wzrostowy na EUR/USD. Przy figurze poniżej poziomu 40 punktów raczej widziałbym zawód na rynku.

Warto zwrócić uwagę na artykuł James'a Mackintosh'a (oraz prezentację video) z Financial Times „The strange case of the descending dollar”. Autor tłumaczy, że słabość dolara bierze się raczej z silniejszego funta, euro, czy też jena (ponieważ te waluty stanowią większość handlu, a w parze z nimi jest dolara wieć musi on być sprzedawany by one mogły się wzmacniać – przyp. aut). Druga rzecz, na która redaktor zwraca uwagę to powiązanie kursu EUR/USD ze spreadem pomiędzy rentownościami 2 – letnich obligacji Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych. Gdy negatywny różnica pomiędzy papierami niemieckimi, a tymi zza oceanu się powiększa wtedy EUR/USD spada, a gdy ona się zmniejsza wtedy rośnie. Np. w momencie większej szansy na przedłużenie luzowania ilościowego rentowności w USA spadają, a w przypadku lepszych danych z Niemiec rentowności „bundów” rosną, co powoduje, że ujemny spread się zmniejsza.

Reasumując dziś nie powinniśmy znacznie oddalić się od poziomu 1.3300. Scenariuszem bazowym nadal jest wyczekiwanie na silniejszy sygnał popytu lub podaży na głównej parze walutowej.

Silny złoty. Bilans płatniczy

Cały czas utrzymuje się pozytywny sentyment w stosunku do krajowej waluty. Ma to głównie związek z napływem/powrotem inwestorów zagranicznych i postrzeganiem Polski jako tego „lepszego koszyka” w porównaniu do innych gospodarek rozwijających się. Dodatkowo mamy także szansę znacznie zyskać gdy Strefa Euro będzie powoli wychodzić z recesji (wczoraj pisałem więcej na ten temat na podstawie raportu Credit Suisse). Nie bez znaczenia jest też poprawiający się bilans na rachunku obrotów bieżących, chodź dla waluty znacznie większe znaczenie ma długoterminowy trend niż jednorazowe wyskoki. Warto będzie obserwować jak ta sytuacja będzie się przedstawiać gdy nastąpi ożywienie. Ważny jest też wzrost składowych eksportu. Jeżeli są to produkty mało lub średnio przetworzone (meble, żywność) to ma to mniejszy wpływ na gospodarkę niż gdyby rósł eksport np. samochodów. W czerwcowym bilansie płatniczym są też gorsze figury – prawie 10 miliardów „uciekło” z rynku obligacji, a zagraniczne inwestycje bezpośrednie były ujemne. W sumie (mimo dodatniego rachunku bieżącego więcej kapitału odpłynęło z kraju niż przypłynęło, co przełożyło się na zmniejszenie rezerw NBP o prawie 4 miliardy złotych.

Reasumując dziś nie widzę większych szans na znaczne ruchy na złotym. Powinniśmy pozostać w rejonie wahań 4.17-4.20

Spodziewane przedziały par złotowych w zależności od kursu EUR/USD:

Kurs EUR/USD 1.3250-1.3350 1.3350-1.3450 1.3150-1.3250
Kurs EUR/PLN 4.1800-4.2200 4.1700-4.2100 4.2000-4.2400
Kurs USD/PLN 3.1200-3.1600 3.0900-3.1200 3.1600-3.2000
Kurs CHF/PLN 3.3800-3.4200 3.3800-3.4200 3.4000-3.4400

Spodziewane poziomy kursu GBP/PLN w zależności od GBP/USD

Kurs GBP/USD 1.5250-1.5350 1.5350-1.5450 1.5150-1.5250
Kurs GBP/PLN 4.8500-4.8900 4.8700-4.9100 4.8300-4.8700

Ogólna sytuacja techniczna omawianych par walutowych

Nie ulega zmianie sytuacja techniczna. Na EUR/USD preferowane są wzrosty. Wszystkie pary złotowe są na krótkich pozycjach.

Technicznie EUR/USD: nie udało się przekroczyć poziomu 1.3400. Obecnie odbiliśmy się od tego oporu jednak dopiero po przekroczeniu 1.3200 w dół analiza techniczna daje sygnał do zajmowania krótkich pozycji. Do tego momentu długie pozycje są nadal preferowane.

Wykres

Technicznie EUR/PLN: Zejście poniżej 4.28 wygenerowało sygnał sprzedaży z celem w okolicach 4.22. Pierwszy cel jest już zrealizowany. Kolejny to zejście poniżej 4.20 z celem w graniach 4.10-4.13. Alternatywnie wyjście powyżej 4.26 to sygnał do zajęcia pozycji długich.

Wykres

Technicznie USD/PLN: Zeszliśmy poniżej poziomu 3.15, co może przedłużyć ruch spadkowy w kierunku 3.05. Dopiero wyjście ponad poziom 3.22 zaczyna preferować pozycje długie.

Wykres

Technicznie CHF/PLN: pierwszy cel po przebiciu 3.48 na poziomie 3.42 został zrealizowany. Kolejne silne wsparcie to 3.40. Po jego przebiciu powinniśmy dojść do 3.33. Alternatywnie wyjście powyżej 3.48 to sygnał kupna pary CHF/PLN.

Wykres

Technicznie GBP/PLN: został wygenerowany sygnał sprzedaży po przebiciu poziomu 4.97 z celem w okolicach 4.90 (już osiągnięty), a w przedłużeniu nawet 4.80. Alternatywnie powrót powyżej 5.00 to sygnał ponownego zajęcia długich pozycji.

Wykres

13 sie 2013 12:01|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

12 sie 2013 11:17

Komentarz walutowy z 12.08.2013

9 sie 2013 14:32

Komentarz walutowy z 09.08.2013

8 sie 2013 17:32

Komentarz walutowy z 08.08.2013

7 sie 2013 12:13

Komentarz walutowy z 07.08.2013

Atrakcyjne kursy 27 walut