Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Komentarz walutowy z 17.05.2013

17 maj 2013 9:06|Marcin Lipka

Lekkie odreagowanie na EUR/USD po gorszych od oczekiwań danych z USA oraz komentarzach Angeli Merkel na temat Unii Bankowej zostało wykorzystane do ponownego otwarcia krótkich pozycji. John Williams (zwolennik łagodnej polityki monetarnej) mówi o redukcji skupu aktywów w USA. EUR/PLN cały czas blisko maksimów ostatnich tygodni.

Najważniejsze dane makro (czas CET – środkowoeuropejski). Szacunki danych makro są na podstawie informacji z Bloomberg'a, chyba że zaznaczono inaczej.

  • Brak zaplanowanych kluczowych danych makro mogących wpłynąć na rynek walutowy

Krótka korekta i powrót do spadków na EUR/USD

Po ponownym teście okolic 1.2850 mogliśmy obserwować lekkie odreagowanie EUR/USD. Najpierw impulsem wzrostowym były wypowiedzi Angeli Merkel na temat Unii Bankowej oraz ogólne szerszej integracji wewnątrz Unii (np. konieczność zmniejszania różnic w wydatkach na badania&rozwój w poszczególnych krajach, większej koordynacji polityki ekonomicznej, a nie tylko fiskalnej). Korekta głównej pary walutowej przyśpieszyła po danych makro z USA. Raport o inflacji (zarówno bazowej jak i CPI) był poniżej oczekiwań. Podobna sytuacja miała miejsce z nowymi zasiłkami dla bezrobotnych (przy prognozach w okolicach 330 tys, aktualna wartość wynosiła 360 tys). Niższy wzrost cen oraz 30 tys osób bez pracy więcej niż oczekiwał rynek spowodował od razu dobrze znaną reakcję - gorsze dane z USA to szanse na przedłużenie luzowania ilościowego, a więc i słabszy dolar. Pod koniec dnia inwestorzy jednak szybko zapomnieli o danych makro analizując wypowiedzi John'a Williamsa. Gołębi członek FEDu (nie mający jednak prawa głosu w tej kadencji) powiedział, że Rezerwa Federalna powinna ograniczać QE już w ciągu obecnego lata. Jest to kolejny sygnał, że w czasie najbliższych posiedzeń FOMC możemy zobaczyć zmianę w podejściu do luzowania ilościowego i jego stopniowe ograniczanie.

Tak jak wczoraj pisałem korekta na EUR/USD powinna być krótka. Fundamenty i technika cały czas wspierają dolara, a więc scenariusz dalszych spadków eurodolara jest znacznie bardziej prawdopodobny niż jego wzrost i powrót powyżej poziomu 1.3000.

Test 4.20 na EUR/PLN cały czas w zasięgu

Wczoraj mieliśmy dwa sprzeczne sygnały (które zresztą napłynęły w tym samym momencie) dla polskiej waluty. Z jednej strony wskaźnik inflacji bazowej (bez cen energii oraz żywności) okazał się być wyższy od prognoz o 0.2 punktu procentowego (1.1% vs 0.9%), a z kolei opublikowany około godziny 14.00 raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazuje, że Polska powinna obniżać stopy procentowe „bezzwłocznie” gdyż w związku z aktywnością gospodarczą poniżej potencjału inflacja będzie poniżej celu w horyzoncie obejmującym prognozę. Fundusz zaleca teraz głównie skupić się na pobudzeniu wzrostu gospodarczego. MFW uważa, że deficyt budżetowy w tym roku będzie na poziomie 4% (szacunki rządu to 3.5%), a w 2014 roku spadnie do poziomu 3.3% (zakładając wzrost PKB na poziomie 2.2% ). Powstaje więc pytanie czy RPP weźmie pod uwagę sugestie MFW czy też będzie się skłaniać do podejścia, że dołek inflacji/wzrostu gospodarczego jest już za nami i poczeka np. do lipcowej projekcji inflacji. Biorąc pod uwagę wypowiedzi członków RPP większe jest jednak prawdopodobieństwo ciecia w czerwcu. W wypadku obniżki w lipcu mielibyśmy wrażenie, że Rada podejmuje decyzji zbyt impulsowo (na podstawie danych), gdyż po marcowym cięciu o 50 punktów bazowych, przerwie w kwietniu, cieciu w maju o 25 bps, kolejnej przerwie w czerwcu oraz następnym cięciu na początku drugiej połowy roku pokazywałoby to znaczne wahania nastrojów w RPP.

Spodziewane przedziały par złotowych w zależności od kursu EUR/USD:

Kurs EUR/USD 1.2850-1.2950 1.2950-1.3050 1.2750-1.2850
Kurs EUR/PLN 4.1500-4.1900 4.1400-4.1800 4.1500-4.1900
Kurs USD/PLN 3.2200-3.2600 3.1900-3.2300 3.2500-3.2900
Kurs CHF/PLN 3.3200-3.3600 3.3300-3.3700 3.3300-3.3700

Spodziewane poziomy kursu GBP/PLN w zależności od GBP/USD

Kurs GBP/USD 1.5250-1.5350 1.5350-1.5450 1.5150-1.5250
Kurs GBP/PLN 4.9300-4.9700 4.9500-4.9700 4.9100-4.9500

Ogólna sytuacja techniczna omawianych par walutowych

Prócz zmiany nastawienia na CHF/PLN ze spadkowego na neutralne reszta analizowanych walut be zmian. EUR/USD - spadkowy. Na parach złotowych trend wzrostowy jest na USD/PLN oraz GBP/PLN. EUR/PLN i CHF/PLN boczny.

Technicznie EUR/USD: EUR/USD kontynuuje spadki. Celem dla tej pary cały czas pozostaje poziom okolic 1.2800 (dołki i konsolidacja z przełomu marca i kwietnia). W dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć test poziomów 1.2700, których to przebicie zakończyłoby ruch wzrostowy na EUR/USD rozpoczęty w połowie poprzedniego roku.

Wykres

Technicznie EUR/PLN: cały czas jest większa szansa, że poziom 4.2000 zatrzyma ruch w górę i kurs pozostanie w trendzie bocznym (4.12-4.20). Gdyby jednak został przekroczony ten silny opór wtedy ruch w graniach 5-10 gorszy w góre (4.25-4.30) byłby całkiem możliwy z poziomu analizy technicznej.

Wykres

Technicznie USD/PLN: spełnia się scenariusz dalszego umacniania się USD w stosunku do PLN. Analiza techniczna wskazuje zasięg obecnego ruchu na okolice 3.27, a w przedłużeniu 3.3000.

Wykres

Technicznie CHF/PLN: powrót powyżej granicy 3.37 to sygnał powrotu do trendu bocznego (3.33-3.41). Sygnał sprzedaży dopiero poniżej 3.3300 z celem w okolicach 3.27.

Wykres

Technicznie GBP/PLN: celem tej pary nadal pozostaje dojście do poziomu 5.0000 i próba złamania średnioterminowego trendu spadkowego. Wybicie ponad 5.0000 powinno dać sygnał do szybkiego testu 5.1000. Scenariusz alternatywny to spadki poniżej poziomu 4.85, które będą oznaczały ponowną przewagę niedźwiedzi.

Wykres

17 maj 2013 9:06|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

16 maj 2013 10:42

Komentarz walutowy z 16.05.2013

15 maj 2013 13:21

Komentarz walutowy z 15.05.2013

14 maj 2013 12:16

Komentarz walutowy z 14.05.2013

13 maj 2013 12:17

Komentarz walutowy z 13.05.2013

Atrakcyjne kursy 27 walut