Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Komentarz walutowy z 22.12.2017

22 gru 2017 12:54|Bartosz Grejner

Lepsze od oczekiwań dane PKB za III kw. w Wielkiej Brytanii, choć dane o deficycie na rachunku bieżącym zawodzą. Rynek czeka na dane o inflacji w USA - notowania dolara stabilne. Stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie osiąga najniższy poziom od grudnia 1990 r.

  • Godz.14:30: Inflacje PCE w USA w listopadzie (szacunki: 1,5% r/r),
  • Godz.14:30: Zamówienia na dobra trwałe w USA w listopadzie (szacunki: 2% m/m, wskaźnik bazowy 0,5%),
  • Godz.16:00: Wskaźnik sentymentu konsumentów Uniwersytetu Michigan (szacunki: 97,1 pkt).

Rewizja brytyjskiego PKB w górę

Trzeci, finalny odczyt tempa wzrostu PKB Wielkiej Brytanii w III kwartale pozytywnie zaskoczył. Po pierwsze, zrewidowano w górę wzrost gospodarczy w całym 2016 r. o 0,1 pkt proc. do 1,9% (w skali roku) za sprawą lepszej od wstępnych szacunków drugiej części roku. Po drugie, wstępne szacunki (pierwszy i drugi odczyt) wskazywały na tempo PKB w III kw. na poziomie 1,5%, najniższe od 4 lat, które dzisiaj podwyższono do 1,7%. Biuro Statystyki Narodowej (ONS) jako przyczynę podaje m.in. zrewidowane w górę dane tempa wzrostu gospodarczego za okres od października do grudnia 2016 r.

ONS opublikował także dzisiaj dane o rachunku bieżącym w III kwartale, które, dla kontrastu, okazały się gorsze od oczekiwań. Deficyt w wysokości 22,8 mld funtów był o 1,6 mld większy od konsensusu rynkowego. Zrewidowano ponadto dane za II kwartał - zwiększono deficyt o 2,6 mld do 25,8 mld funtów. Gorsze od oczekiwań dane o rachunku bieżącym mogą nieco ograniczać pozytywny wpływ danych o PKB na notowania brytyjskiej waluty. Choć po publikacji ONS funt wzmocnił się m.in. do dolara, euro czy złotego, zmiany te do południa były ograniczone.

Dolar bez większych zmian

Notowania w amerykańskiej waluty do piątkowego południa były stabilne. Główna para walutowa (EUR/USD) poruszała się dzisiaj w bardzo wąskim przedziale wahań: od początku sesji na giełdzie europejskiej kurs oscylował pomiędzy 1,184 a 1,186. Również indeks dolara (DXY), mierzący jej siłę w relacji do sześciu głównych walut, znajdował się tuż pod poziomem 93 pkt, doświadczając tylko minimalnych wahań.

Ten względny spokój w notowaniach może być nieco zaburzony wraz ze zbliżającą się publikacją danych o inflacji PCE w listopadzie (godz.14:30). Mediana oczekiwań rynkowych w przypadku odczytu pozbawionego wpływu cen energii i żywności (bazowego) wynosi 1,5% w ujęciu rocznym (we wrześniu i październiku wynosiło 1,4%).

Wydaje się, że już przekroczenie tego poziomu o 0,1 pkt proc. może wywołać znaczne ruchy na dolarze, biorąc pod uwagę jego obecnie słabą kondycję. O tej samej godzinie poznamy także dane o zamówieniach na dobra trwałe, a półtora godziny później drugi odczyt wskaźnika zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan. Uwaga rynku jednak prawdopodobnie będzie skupiona na danych o inflacji, i wpływ tych dwóch powyższych publikacji (w przypadku danych zbliżonych do konsensusu) na notowania dolara powinien być ograniczony.

Bezrobocie w Polsce niższe od oczekiwań

Według opublikowanych dzisiaj danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia w Polsce po raz kolejny pozytywnie zaskoczyła. Jej poziom w listopadzie spadł do 6,5%, 0,1 pkt proc. poniżej oczekiwań rynkowych i poziomu z października. To zarazem najniższy jej poziom od grudnia 1990 r. Choć nie jest to najistotniejsza z miar oceny kondycji polskiego rynku pracy, jej stopniowo spadający poziom w połączeniu ze stopniowo rosnącą stopą zatrudnienia i wzrastającym w wysokim tempie przeciętnym wynagrodzeniu, potwierdza pozytywne tendencje na nim zachodzące.

Polska waluta natomiast zaczęła dzień w nieco lepszej kondycji jeszcze przed publikacją GUS (której wpływ raczej jest ograniczony). Notowania EUR/PLN spadły jeszcze przed południem do dolnej granicy notowań z ostatniego pół roku - za 1 euro płaciliśmy 4,19 zł (choć o godz. 12:30 kurs wzrósł w okolice 4,196). Nieco silniejszy złoty spowodował także spadek kursu CHF/PLN w okolice granicy 3,57, blisko najniższego kursu od połowy stycznia 2015 r.

W dalszej części dnia możemy obserwować umacnianie się funta w relacji do złotego, w efekcie lepszego od oczekiwań finalnego odczytu tempa wzrostu PKB Wielkiej Brytanii. W kolejnych godzinach istotne mogą okazać się także dla złotego dane o inflacji PCE w USA. Gdyby inflacja bazowa PCE przewyższyła konsensus rynkowy, dolar może istotnie zyskiwać na wartości. W takim scenariuszu silny wzrost może zanotować USD/PLN - cena za jednego dolara może wzrosnąć nawet o 3-4 gr w okolice 3,57 - 3,58 zł. Szybko zyskujący na wartości dolar mógłby osłabić też cały koszyk złotego, w szczególności EUR/PLN powrócić powyżej poziomu 4,20.

 

22 gru 2017 12:54|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

21 gru 2017 16:30

Popołudniowy komentarz walutowy z 21.12.2017

21 gru 2017 12:35

Komentarz walutowy z 21.12.2017

20 gru 2017 15:46

Popołudniowy komentarz walutowy z 20.12.2017

20 gru 2017 13:41

Komentarz walutowy z 20.12.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut