Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Oczekiwanie na środę (popołudniowy komentarz walutowy z 13.02.2018)

13 lut 2018 16:17|Bartosz Grejner

Deficyt na rachunku obrotów towarowych Polski wzrósł w grudniu do najwyższego poziomu od 5 lat. Złoty jednak pozostaje stabilny przed jutrzejszą serią istotnych publikacji.

Słabe dane z Polski bez wpływu na kurs

Przedstawione dzisiaj przez Narodowy Bank Polski (NBP) dane o rachunku bieżącym praktycznie potwierdziły wczorajsze szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Deficyt Polski w zagranicznym handlu towarami wyniósł ok. 1,2 mld euro, co było zarazem najwyższym jego poziomem od 5 lat (miesiąc wcześniej odnotowano nadwyżkę w wysokości 233 mln euro). Choć w teorii to negatywne dane dla złotego, zostały one praktycznie zignorowane przez rynek.

Notowania polskiej waluty w dalszym ciągu pozostawały stabilne. Po części to wyniki braku istotnych zagranicznych publikacji, które mogłyby mieć wpływ na szeroki rynek, a po części także relatywnie spokojnego przebiegu sesji na rynku akcji. Choć główne indeksy traciły (zarówno w Europie jak i w USA), skala spadków i wahań w porównaniu do końcówki poprzedniego tygodnia była ograniczona.

Złotego chroniła także słabsza kondycja dolara podczas dzisiejszego dnia. Kurs głównej pary walutowej, tj. euro w relacji do dolara, wzrastał dzisiaj do ok. 1,236, czyli najwyższego poziomu od ubiegłej środy. Prawdopodobieństwo istotniejszych zmian w wycenie złotego w dalszej części dnia jest jednak ograniczone. Uwaga rynku może przesunąć się już na środowe publikacje, które w dużo większej mierze mogą wpłynąć na szeroki rynek.

Jutro na rynku

Jutro prawdopodobnie najciekawszy dzień w tygodniu pod względem publikacji makroekonomicznych. Już o godz. 8:00 Destatis opublikuje dane o inflacji konsumenckiej w styczniu (drugi odczyt) oraz wstępne dane tempa wzrostu gospodarczego Niemiec w IV kw. ub.r. Mediana oczekiwań wskazuje odpowiednio na wzrosty w okolicy 1,6% oraz 2,3% w skali rocznej. Trzy godziny później z kolei Eurostat opublikuje dane tempa wzrostu PKB dla analogicznego okresu dla całej strefy euro (konsensus: 2,7% rok-do-roku).

O tej samej godzinie przedstawi również grudniowe dane o produkcji przemysłowej - oczekiwany jest wzrost na poziomie 4,3% w skali roku, co mogłoby oznaczać, że sektor ten rozwijał się w najszybszym tempie od nieco ponad 6 lat. Gdyby Eurostat potwierdził oczekiwania rynkowe, lub gdyby nawet okazały się one nieco od niego lepsze, moglibyśmy mieć do czynienia z wyraźnym wzrostem euro. Szczególnie, że rynek może obawiać się popołudniowych danych z USA, co z kolei może ograniczać nieco popyt na dolara.

Dla złotego istotne jeszcze mogą być dane GUS o tempie wzrostu PKB w IV kw. , które poznamy o godz. 10:00. Polska gospodarka w ostatnich trzech miesiącach mogła się rozwijać w tempie przekraczającym 5% w skali roku (mediana oczekiwań zakłada 5,2% wobec 4,9% w poprzednim kwartale). Prawdopodobieństwo odbiegania od tej wartości jest jednak ograniczone, stąd też dane te mogą okazać się neutralne dla złotego, który w większej mierze będzie reagował na czynniki zewnętrzne.

Najistotniejszą publikacją w środę będzie jednak ta od Biura Analiz Ekonomicznych (BEA) dotycząca inflacji konsumenckiej (CPI) w USA. Konsensus rynkowy zakłada odczyt głównego wskaźnika inflacji na poziomie 1,9%, a jej, znacznie istotniejszego, wskaźnika bazowego na pozimie 1,7% w skali roku. Prawdopodobnie już odchylenie o 0,1 pkt proc. od konsensusu w przypadku tego drugiego może wywołać istotne wahania dolara. W szczególności wzrost inflacji bazowej powyżej 1,7% może umocnić dolara. Co w efekcie może negatywnie odbić się na złotym, jeżeli będziemy obserwować odpływ kapitału z rynków wschodzących i ponowne wzrosty rentowności obligacji skarbowych USA.

 

13 lut 2018 16:17|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

13 lut 2018 11:56

Wsparcie dla funta (Komentarz walutowy z 13.02.2018)

12 lut 2018 15:39

Spokój na rynku walutowym (popołudniowy komentarz walutowy z 12.02.2018)

12 lut 2018 12:03

Na razie stabilizacja (komentarz walutowy z 12.02.2018)

9 lut 2018 16:00

Bardzo zmienne warunki (popołudniowy komentarz walutowy z 09.02.2018)

Atrakcyjne kursy 27 walut