Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

PKB USA zaskakuje (popołudniowy komentarz walutowy z 28.03.2018)

28 mar 2018 15:32|Bartosz Grejner

Stabilny złoty pomimo spadków na rynkach akcji. Tempo wzrostu PKB w IV kw. w USA pozytywnie zaskakuje, ale z wyraźną aprecjacją dolara prawdopodobnie musimy poczekać do jutrzejszych danych o inflacji.

Złoty bez większych zmian

Choć po raz kolejny obserwowaliśmy sporą huśtawkę nastrojów na parkietach giełdowych (spadki w Azji, spadki w Europie), złoty pozostawał stabilny. Jego wycena w relacji do podstawowych walut znajdowała się na analogicznym do wczorajszego zamknięcia poziomie. Wyjątkiem był frank, który tracił ponad 0,6% do złotego, a kurs CHF/PLN spadł do 3,56 zł, najniższego poziomu od 5 lutego. To głównie wynik globalnego osłabienia franka - notowania EUR/CHF osiągnęły dzisiaj 1,18, co było najwyższym poziomem od końcówki stycznia.

Brak spadków na złotym przy silnych spadkach na parkietach giełdowych, to ostatnio rzadki przypadek. Polska waluta, podobnie jak większość z krajów rozwijających się, traci gdy zwiększa się awersja do ryzyka i następuje przepływ do bardziej bezpiecznych klas aktywów. Nie obserwujemy takiej zależności obecnie prawdopodobnie dlatego, że spadki wywoływane są głównie przez giełdę w USA, m.in. przez spekulacje o możliwym ograniczeniu inwestycji chińskich w sektor technologiczny oraz problemy niektórych spółek z tego sektora, co pogłębiało jeszcze przecenę.

Nieco zaskoczyły dzisiaj dane o produkcie krajowym brutto USA w IV kwartale. To był już trzeci, finalny odczyt tych danych, stąd istotnej rewizji raczej nie należało się spodziewać. Tymczasem wzrost gospodarczy w ostatnim kwartale ubiegłego roku wg danych Biura Analiz Ekonomicznych (BEA) wyniósł 2,9% w skali roku, przy poprzednim odczycie na poziomie 2,5% i oczekiwaniach 2,7%.

To teoretycznie pozytywne dane dla dolara. Szybszy od oczekiwań rozwój gospodarczy może zwiększać szansę na cztery podwyżki stóp procentowych w tym roku. Amerykańska waluta zareagowała pozytywnie, ale skala zmian była duża (dolar zyskiwał do euro ok. 0,2%, a do złotego ok. 0,1% o godz. 15:00). Z potencjalną aprecjacją dolara prawdopodobnie musimy poczekać do jutrzejszych danych o inflacji. Jeżeli one, w kontekście dzisiejszego odczytu tempa wzrostu PKB, przekroczą oczekiwania rynkowe, wartość dolara może szybko wzrastać, a USD/PLN wyraźnie przekroczyć poziom 3,40 zł i zbliżać się do ostatnich szczytów (ok. 3,46 zł).

Jutro na rynku

Najistotniejszymi danymi jakie napłyną w dniu jutrzejszym na rynek mogą być te o poziomie cen. O godz. 14:00 niemiecki urząd statystyczny (Destatis) opublikuje dane o inflacji konsumenckiej w marcu w największej gospodarce Europy. Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje na jej wzrost w ujęciu rocznym z 1,4% do 1,7%. Spodziewany wzrost byłby przede wszystkim efektem relatywnie niskiej bazy z ubiegłego roku (kiedy inflacja spadła do 1,6% z 2,2%). Wybicie jednak powyżej tego poziomu mogłoby oznaczać najwyższe tempo wzrostu co najmniej od listopada zeszłego roku. To z kolei byłaby wskazówka, że również inflacja w całej strefie euro może okazać się nieco powyżej oczekiwań, wspierając tym samym notowania euro. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza wydaje się jednak ograniczone - obecnie obserwujemy raczej ostudzenie procesów inflacyjnych niż ich przyspieszenie.

Pół godziny później z kolei Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) udostępni raport o wydatkach prywatnych konsumentów w lutym. Poznamy w nim inflację PCE, która to w odróżnieniu od inflacji konsumenckiej (CPI) brana jest pod uwagę przez Rezerwę Federalną przy sporządzaniu projekcji tempa wzrostu cen. Konsensus rynkowy wskazuje, że wskaźnik PCE, z wyłączeniem cen energii i żywności, może wzrosnąć z 1,5% do 1,6% (w skali roku). Biorąc pod uwagę stosunkowo jastrzębi przekaz ze strony Rezerwy Federalnej odnośnie polityki monetarnej i poziomu stóp procentowych i brak umacniania się dolara w efekcie tego, prawdopodobnie dopiero odczyt inflacji bazowej na poziomie 1,8% (lub wyżej) byłby w stanie wyraźnie wzmocnić dolara.

28 mar 2018 15:32|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

28 mar 2018 12:39

Waluty dość spokojne (komentarz walutowy z 28.03.2018)

27 mar 2018 16:01

Dolar zyskuje (popołudniowy komentarz walutowy z 27.03.2018)

27 mar 2018 13:04

Czekanie na impulsy (komentarz walutowy z 27.03.2018)

26 mar 2018 15:31

Stabilny złoty (popołudniowy komentarz walutowy z 26.03.2018)

Atrakcyjne kursy 27 walut