Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 01.04.2016

1 kwi 2016 16:45|Artur Wiszniewski

Dolar silniejszy po lepszym od prognoz raporcie dotyczącym rynku pracy. Wzrost płac znacznie ważniejszy niż wyższe bezrobocie. Złoty zachował zyski mimo pogorszenia nastrojów na szerokim rynku.

Amerykański rynek pracy zaskoczył pozytywnie we wszystkich najważniejszych obszarach. Mocniej od oczekiwań wzrosło zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (o 215 tys. wobec prognozy 205 tys.) oraz wzrost płac był silniejszy niż przewidywania (o 0.3 proc. miesiąc do miesiąca wobec spodziewanego plus 0.2 proc.). W tym kontekście ograniczone znaczenie miał wzrost stopy bezrobocia do 5 proc. wobec 4.9 proc. oczekiwanego.

Pokazanie raportu doprowadziło do umocnienia dolara względem euro. Kurs EUR/USD zawrócił z najwyższego poziomu od października 2015 roku, lecz jednocześnie pozostał powyżej 1.14. Skala tego ruchu była jednak dość ograniczona, co może wynikać z dość łagodnego nastawienia prezentowanego ostatnio przez przedstawicieli Rezerwy Federalnej.

Wczoraj w gołębim tonie wypowiedział się William Dudley, prezes regionalnego oddziału Fed w Nowym Jorku. Wcześniej w podobne stanowisko zaprezentowała prezes Fed Janet Yellen oraz szef Fedu z Chicago Charles Evans. Sytuacja na rynku pracy od dłuższego czasu jest bardzo dobra. Natomiast problemem dla Fed pozostaje niska presja inflacyjna oraz pogorszenie kondycji globalnej gospodarki. To oznacza, że do czasu poprawy w tych obszarach Fed może raczej utrzymywać dość łagodne nastawienie, co ogranicza potencjał dolara do aprecjacji.

Chiński PMI

Czynnikiem, który może wpływać korzystnie na nastroje na szerokim rynku były zaskakująco dobre dane dotyczące chińskiej gospodarki. Indeks PMI dla przemysłu nie tylko wzrósł zdecydowanie mocniej od prognoz, lecz również powrócił do poziomu świadczącego o ożywieniu. Wskaźnik osiągnął wynik 50.2 wobec prognozy 49.3 oraz 49 miesiąc wcześniej. To pierwszy wynik powyżej neutralnego poziomu 50 od dziewięciu miesięcy.

Obawy dotyczące kondycji Chin były zasadniczym czynnikiem odpowiadającym za nerwową atmosferę na rynkach finansowych na początku roku. Skala niepewności była na tyle duża, że skłoniła Rezerwę Federalną do złagodzenia nastawienia oraz rezygnacji z planowanych czterech podwyżek stóp procentowych w tym roku (według grudniowej prognozy). Chociaż dzisiejsze dane nie wyjaśniły wszystkich wątpliwości, to jednak sugerują poprawę sytuacji. Fed może być zmuszony do rewizji planów, jeżeli sytuacja w globalnej gospodarce będzie ulegać konsekwentnej poprawie.

Stabilny złoty

Po serii bardzo dobrych danych dotyczących przemysłu, handlu oraz zatrudnienia dzisiaj pokazano solidny wynik indeksu PMI. Wskaźnik obrazujący ożywienie w sektorze przemysłowym w marcu przekroczył oczekiwania analityków oraz wzrósł do poziomu 53.8 wobec 52.8 miesiąc wcześniej. Był to najwyższy wynik od ośmiu miesięcy.

Raport zwraca uwagę na szybszy wzrost produkcji oraz zamówień krajowych i eksportowych. Koszty wciąż spadają, lecz wolniej niż dotychczas. Raport PMI potwierdził także dynamiczne ożywienie na rynku pracy – firmy zatrudniają w najwyższym tempie od roku. Ostatnie sugerują, że spowolnienie obserwowane na początku roku mogło mieć przejściowy charakter. Kolejne raporty powinny potwierdzić, że ożywienie w polskiej gospodarce postępuje.

W kontekście oczekiwań dotyczących stóp procentowych ostatnie raporty wspierają podstawowy scenariusz zakładający stabilizację kosztu kredytu na obecnym poziomie. Niższy od prognoz wstępny odczyt inflacji (minus 0.9 proc. wobec prognozy minus 0.8 proc.) raczej nie skłoni Rady Polityki Pieniężnej do cięcia stóp w sytuacji silnego ożywienia w gospodarce. Restrykcyjne nastawienie polskich władz monetarnych może być czynnikiem stabilizującym złotego w dłuższym terminie.

Inną korzystną publikacją były dane GUS dotyczące finansów publicznych w 2015 roku. Zgodnie z najnowszymi szacunkami relacja długu publicznego do PKB wyniosła w minionym roku 51.5 proc., a deficyt wyniósł 2.5 proc. PKB. Taki rezultat oznacza spadek prawdopodobieństwa powrotu do procedury nadmiernego deficytu. Biorąc pod uwagę ostatnie dane oraz sytuację na szerokim rynku złoty może stabilizować się na obecnym poziomie z szansą na aprecjację.


1 kwi 2016 16:45|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

1 kwi 2016 13:09

Komentarz walutowy z 01.04.2016

31 mar 2016 17:14

Popołudniowy komentarz walutowy z 31.03.2016

31 mar 2016 13:09

Komentarz walutowy z 31.03.2016

30 mar 2016 16:28

Popołudniowy komentarz walutowy z 30.03.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut