Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 01.06.2017

1 cze 2017 15:30|Bartosz Grejner

Kolejny odczyt PMI sektora przemysłu potwierdza dobrą kondycję gospodarki niemieckiej. Zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło w USA powyżej oczekiwań, ale liczba wniosków o zasiłek nieco zawodzi - EUR/USD blisko 1,12. Złoty nieco słabszy po danych PMI, ale ważniejsze okazać się mogą jutrzejsze dane z USA.

Nowe szczyty PMI Niemiec, zatrudnienie w USA powyżej oczekiwań

IHS Markit opublikował dzisiaj dane o wskaźniku PMI Niemiec za maj. Choć był to już drugi odczyt, okazał się nieco wyższy od wstępnych danych i wyniósł ostatecznie 59,5 pkt (wobec 58,2 pkt w kwietniu). Był to zarazem najwyższy odczyt od sześciu lat (dokładnie: 73 miesięcy). Dzisiejszy raport Markit jest kolejnym potwierdzeniem, iż największa gospodarka Europy znajduje się obecnie w bardzo dobrej kondycji i jest motorem napędowym strefy euro.

Podczas gdy produkcja przemysłowa, nowe zamówienia oraz zatrudnienie zwiększały się w najszybszym tempie (według ankiety Markit) od około sześciu lat a eksport od siedmiu, presja inflacyjna była w maju niższa. To był pierwszy miesiąc jej spowolnienia od momentu ciągłych wzrostów od czerwca 2016 r. Wysoki odczyt PMI Niemiec przyczynił się również do utrzymania tego wskaźnika na wysokim poziomie dla całej strefy euro, w której wyniósł on 57 pkt., zgodnie ze wstępnymi danymi i również na najwyższym poziomie od sześciu lat.

Wskaźniki PMI miały jednak dzisiaj ograniczony wpływ na notowania walut. Inwestorzy wyczekiwali przede wszystkim danych z amerykańskiego rynku pracy. Podczas gdy oficjalny raport Departamentu Pracy pojawi się jutro, dzisiaj ADP opublikowały wielkość zmiany zatrudnienia w (prywatnym) sektorze pozarolnicznym. Wzrosło ono w maju o 253 tys., znacznie powyżej oczekiwań na poziomie 180 tys. i poprzedniego wzrostu 177 tys. Majowy wzrost to górny przedział wahań z ostatnich miesięcy.

Solidne dane z raportu ADP wywołały pozytywną reakcję na dolarze - bezpośrednio po publikacji kurs EUR/USD obniżył się do granicy 1,12. Silną reakcję również obserwowaliśmy na parze USD/JPY, której kurs wzrastał do ok. 111,5. Spowodowało to w efekcie zwiększenie poziomu indeksu dolara (DXY) do ok. 97,3 pkt, podczas gdy jeszcze rano znajdował się on poniżej poziomu 97 pkt.

Piętnaście minut po publikacji ADP, Departament Pracy przedstawił liczbę złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz liczbę osób już korzystających ze świadczeń. Odczyt wniosków zawiódł oczekiwania rynkowe o 10 tys. i wyniósł 248 tys. To był pierwszy odczyt powyżej 240 tys. od pięciu tygodni. Z drugiej strony, nadal pozytywnie zaskakuje liczba osób korzystających ze świadczeń dla bezrobotnych, która siódmy tydzień z rzędu pozostaje poniżej 2 milionów, blisko 29-letnich minimów.

To prawdopodobnie liczba wniosków o zasiłek, która okazała się nieco wyższa od oczekiwań uniemożliwiła powrót kursu EUR/USD poniżej 1,12. Trzeba zaznaczyć jednak, iż mimo, że odczyt był nieco wyższy od konsensusu to nadal jest stosunkowo blisko 44-letnich minimów z końca lutego. Dzisiejsze pozytywne dane o zatrudnieniu ADP zwiększają prawdopodobieństwo również ich wzrostu w oficjalnym raporcie Departamentu Pracy. W przypadku gdy o dane przeciętnym wynagrodzeniu nie zawiodą przy ogólnie pozytywnym przekazie raportu, dolar może wyraźnie zyskiwać na wartości a EUR/USD powrócić poniżej poziomu 1,12.

Złoty nieco słabszy

Dzisiejszy poranny odczyt PMI przemysłu Polski nieznacznie osłabił złotego. Choć wskaźnik PMI był na najniższym poziomie od sześciu miesięcy, to w ocenie IHS Markit (który opublikował raport), “wzrost gospodarczy w polskim sektorze przemysłowym był wciąż silny [w maju]”. Stąd też osłabienie polskiej waluty było znikome i zamykało się w przedziale ok. 1 gr na głównych parach walutowych.

Złoty zdecydowanie mocniej może jednak zareagować na dane z amerykańskiego rynku pracy niż na słabsze dane makroekonomiczne z Polski. Po dzisiejszym lepszym od oczekiwań raporcie ADP nt. zatrudnienia, pozytywny przekaz płynący z jutrzejszego raportu Departamentu Pracy, szczególnie jeżeli chodzi o przeciętne wynagrodzenie i potwierdzenie danych ADP odnośnie znacznego wzrostu zatrudnienia, mogłoby spowodować istotny wzrost wartości dolara, który w ostatnich tygodniach pozostawał pod presją.

Szybka aprecjacja amerykańskiej waluty mogłaby spowodować odpływ kapitału z bardziej ryzykownych aktywów krajów wschodzących i tym samym wpłynąć na osłabienie złotego. Zbliżają się również wybory w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech, które mogą nieco pogorszyć sentyment panujący w strefie euro i zwiększyć awersję do ryzyka, co może przyczynić się do dodatkowego osłabienia notowań złotego.

Jutro na rynku

Najważniejszym wydarzeniem jutrzejszego dnia, a być może nawet tygodnia, będzie publikacja raportu amerykańskiego Departamentu Pracy za maj. Stopa bezrobocia w ostatnich latach stopniowo spadała by w kwietniu osiągnąć 10-letnie minima (4,4%), a wzrost zatrudnienia (poza sporadycznymi przypadkami odbiegania od normy) najczęściej mieści się w przedziale ok. 150 tys. - 200 tys.

Inwestorzy zatem najprawdopodobniej w największym stopniu skupią się na danych o przeciętnym wynagrodzeniu za godzinę. W kwietniu zwiększyło się o 7 centów (0,3% m/m) do 26,19 dol. Konsensus rynkowy obecnie zakłada wzrost w ujęciu miesięcznym o 0,2%. Nieco wyższe tempo wzrostu płac mogłoby wskazywać na większą presję inflacyjną, co podwyższałoby prawdopodobieństwo dwóch podwyżek stóp procentowych w tym roku i mogłoby istotnie wzmocnić dolara.


1 cze 2017 15:30|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

1 cze 2017 12:09

Komentarz walutowy z 01.06.2017

31 maj 2017 15:12

Popołudniowy komentarz walutowy z 31.05.2017

31 maj 2017 12:23

Komentarz walutowy z 31.05.2017

30 maj 2017 15:35

Popołudniowy komentarz walutowy z 30.05.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut