Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 04.01.2016

4 sty 2016 16:36|Marcin Lipka

Porcja solidnych danych ze strefy euro. Wydarzenia w Chinach nasiliły awersję do ryzyka na szerokim rynku. Złoty pozostaje pod presją spadkową po danych o inflacji.

W pierwszej części sesji zasadniczy wpływ na zachowanie rynku walutowego miały wydarzenia w Chinach. Ten czynnik zwiększył awersję do ryzyka, co znalazło odbicie we wzroście pary EUR/USD oraz osłabieniu walut z koszyka rynków wschodzących. Wzrost euro został ograniczony w drugiej części sesji. mimo utrzymania wyraźnych spadków na europejskich i amerykańskich giełdach.

Europejskie przyspieszenie

Pojawiły się kolejne dowody na poprawę kondycji gospodarczej strefy euro. Indeks PMI dla unii monetarnej przekroczył oczekiwania oraz wzrósł do 53.2. Był to najwyższy rezultat od kwietnia 2014 roku. Istotne znaczenie ma fakt, że raport pokazał rozwój przemysłu we wszystkich krajach strefy euro, także w Grecji. Dane opublikowane przez Markit pokazały szybszy wzrost produkcji, nowych zamówień oraz nowych zamówień eksportowych. Ponadto wskaźnik zatrudnienia pokazuje poprawę na rynku pracy.

Raport PMI pokazuje, że działania podjęte przez Europejski Bank Centralny od połowy 2014 roku zaczynają przynosić oczekiwane efekty. Poprawę widać na polu popytu na kredyt, który rośnie od początku roku. Spada także stopa bezrobocia. Obecnie można oczekiwać, że korzystne tendencje w unii monetarnej będą nabierać na sile.

Ciągle brakuje jednak przełomu na polu inflacji. Dzisiejsze dane z Niemiec pokazały, że powrót wskaźnika cen do celu EBC jest wciąż bardzo odległy. W grudniu tempo wzrostu cen wyniosło tylko 0.3 proc. przy prognozie 0.6 proc. To niższy wynik niż miesiąc wcześniej, kiedy było to 0.4 proc. Ten czynnik wsparł spadek EUR/USD.

Chiński wstrząs

Dzisiaj na giełdzie w Szanghaju zatrzymano handel z powodu ostrych spadków cen akcji. Regulator ma możliwość przerwania notowań w sytuacji, kiedy spadki przekroczą 7 proc.

Czynnikami skłaniającymi do sprzedaży akcji mogło być osłabienie juana (najniższy poziom do 2011 roku względem dolara) oraz słaby wynik indeksu PMI (48.2 wobec prognozy 49). W dodatku spadki mogły być spowodowane oczekiwanym zniesieniem zakazu sprzedaży akcji przez dużych udziałowców (posiadających ponad 5 proc. udziału). Ograniczenie zostało wprowadzone 8 lipca 2015 roku i miało obowiązywać przez pół roku.

Waluty krajów zaliczanych do koszyka rynków wschodzących znalazły się pod presją ze względu na doniesienia dotyczące Chin. Negatywny wpływ tego czynnika widać także na rynku złotego. W tym kontekście mniejsze znaczenie dla polskiej waluty miały krajowe czynniki.

Indeks PMI dla polskiej gospodarki był prawie zgodny z oczekiwaniami. Wskaźnik ilustrujący aktywność sektora przemysłu wyniósł 52.1 – bez zmian wobec poprzedniego miesiąca oraz nieznacznie niżej niż prognozowane 52.3.

Raport potwierdził solidne tempo rozwoju sektora przemysłowego. Zasadnicze tendencje obserwowane od dłuższego czasu zostały utrzymane. Rośnie zatrudnienie i poziom produkcji oraz ciągle nie widać presji cenowej. W pewnym stopniu negatywny wymiar ma natomiast ograniczenie wzrostu nowych zamówień, lecz jednocześnie rośnie wielkość zamówień eksportowych.

O ile raport PMI miał neutralne znaczenie dla złotego, o tyle wstępne dane o inflacji były jednoznacznie negatywne. GUS poinformował, że inflacja wyniosła minus 0.5 proc. wobec minus 0.6 proc. miesiąc wcześniej. Prognozy mówiły natomiast o inflacji na poziomie minus 0.4 proc. Ten raport zwiększa presję na Radę Polityki Pieniężnej, aby obniżała stopy procentowe. W obecnej sytuacji nasilenia awersji do ryzyka oraz niekorzystnych danych z polskiej gospodarki rośnie prawdopodobieństwo dalszego osłabienia złotego.


4 sty 2016 16:36|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

4 sty 2016 13:13

Komentarz walutowy z 04.01.2016

31 gru 2015 13:06

Komentarz walutowy z 31.12.2015

30 gru 2015 16:38

Popołudniowy komentarz walutowy z 30.12.2015

30 gru 2015 13:14

Komentarz walutowy z 30.12.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut