Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 04.04.2016

4 kwi 2016 16:50|Artur Wiszniewski

Szybki koniec umocnienia dolara. Złoty silniejszy mimo ostrzeżenia agencji Moody's. Raport NBP optymistycznie o rynku pracy.

Chociaż ostatnie dane z amerykańskiego rynku pracy wspierają scenariusz zacieśniania polityki pieniężnej, to umocnienie dolara miało ograniczony zakres. W piątkowym raporcie zasadnicze parametry rynku pracy obserwowane przez Rezerwę Federalną – czyli zatrudnienie w sektorze pozarolniczym oraz przeciętne wynagrodzenie – były wyraźnie lepsze od prognoz. Mimo to skala wzrostu amerykańskiej waluty była stosunkowo umiarkowana.

Za taką sytuację może odpowiadać fakt, że Rezerwa Federalna ostatnio złagodziła retorykę. Zwrot amerykańskiego banku centralnego najlepiej oddają słowa prezes Janet Yellen, która mówiła przed tygodniem o możliwości obniżek stóp procentowych. Chociaż szansa na takie rozwiązanie jest minimalna, to jednak komentarz był wystarczający, aby wpłynąć istotnie na postawę dolara. W kontekście oczekiwań dotyczących polityki Fed istotne znaczenie będzie mieć publikacja protokołu po ostatnim posiedzenie FOMC w środę.

W świetle ostatnich wydarzeń Fed może być zmuszony do zweryfikowania swojej gołębiej postawy. Ożywienie na rynku pracy przyniosło długo oczekiwany wzrost płac, co powinno wpierać konsumpcję, a przez to inflację. W dodatku pokazano porcję niezłych danych z Chin, które mogą sygnalizować nadejście ożywienia. Stabilizuje się także sytuacja na rynku surowców, co może odzwierciedlać poprawę oczekiwań dotyczących ożywienia w światowej gospodarce.

Scenariusz spadku EUR/USD wspierają także komentarze przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego. Dzisiaj Peter Praet, główny ekonomista frankfurckiej instytucji, powiedział, że jeżeli będzie to konieczne, bank centralny będzie działał zdecydowanie, aby odpowiedzieć na niską inflację (źródło Reuters). Praet ocenia, że przedłużony okres niskiej inflacji może oddziaływać niekorzystnie na gospodarkę. W marcu inflacja wyniosła minus 0.1 proc. wobec celu EBC blisko 2 proc.

Złoty silniejszy mimo Moody's

Moody's Investors Service opublikował dzisiaj komunikat dotyczący Polski. Agencja w raporcie napisała, że spór dotyczący trybunału konstytucyjnego zwiększa ryzyko polityczne oraz nasila negatywną presję na rating (źródło Reuters). Taka sytuacja może zniechęcać zagranicznych inwestorów do polskich aktywów.

Zgodnie z harmonogramem Moody's przedstawi rewizję ratingu Polski 13 maja. W kontekście dzisiejszego komunikatu rośnie prawdopodobieństwo, że agencja obniży perspektywę oceny wiarygodności kredytowej. Niestabilność instytucjonalna Polski skłoniła Standard & Poor's do obniżenia ratingu 15 stycznia tego roku. Jednak już agencja Fitch Ratings zdecydowała o utrzymaniu oceny wiarygodności kredytowej na niezmienionym poziomie.

Narodowy Bank Polski pokazał dzisiaj optymistyczny raport o rynku pracy. Publikacja wskazała, że w ostatnim kwartale poprzedniego roku sytuacja zatrudnieniowa wyraźnie się poprawiła, nawet w stosunku do pozytywnych tendencji widziany w poprzednich kwartałach. Stopa bezrobocia spadła blisko historycznych minimów (do 7.1 proc. BAEL), mimo wyraźnego wzrostu aktywności zawodowej. Rośnie także zatrudnienie.

W środę Rada Polityki Pieniężnej przedstawi decyzję o stopach procentowych. Rynkowy konsensus zakłada utrzymanie kosztu kredytu na obecnym poziomie. Obecnie podstawowa stopa procentowa wynosi 1.5 proc., co jest najniższym poziomem w historii.

Ostatnie raporty pokazały stabilizację ożywienia na stosunkowo wysokim poziomie. W takiej sytuacji szansa na zmianę nastawienia RPP jest bardzo niewielka, nawet w obliczu niższego do prognoz odczytu inflacji (minus 0.9 proc. wobec oczekiwanego minus 0.8 proc.). Dopiero wyraźne pogorszenie kondycji gospodarki mogłoby skłonić RPP do modyfikacji polityki, lecz podobny scenariusz jest mało prawdopodobny. Utrzymanie stosunkowo restrykcyjnego nastawienia RPP może być czynnikiem wspierającym złotego. Podstawowy scenariusz dla złotego zakłada stabilizację na obecnym poziomie z tendencją do umocnienia.


4 kwi 2016 16:50|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

4 kwi 2016 13:24

Komentarz walutowy z 04.04.2016

1 kwi 2016 16:45

Popołudniowy komentarz walutowy z 01.04.2016

1 kwi 2016 13:09

Komentarz walutowy z 01.04.2016

31 mar 2016 17:14

Popołudniowy komentarz walutowy z 31.03.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut