Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 06.09.2017

6 wrz 2017 15:54|Bartosz Grejner

Niewielkie zmiany wśród wyceny głównych walut - rynek czeka na EBC. RPP pozostawia stopy procentowe w Polsce bez zmian - brak istotnych zmian notowań złotego.

EUR/USD nadal powyżej 1,19

Kalendarz zaplanowanych wydarzeń w dniu dzisiejszym był stosunkowo ograniczony. Brak znaczących publikacji spowodował, że zmienność na rynku walutwoym była dzisiaj dość niewielka. Inwestorzy najprawdopodobniej czekają na jutrzejsze informacje ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Istotnych zmian na rynku walutowym może zatem spodziewać się w dniu jutrzejszym.

EUR/USD znajdowało się w okolicy 1,193 przed godziną 15, tuż przy górnej granicy notowań z tego tygodnia. Niewielki wpływ na kurs tej pary walutowej miały dane Destatis na temat zamówień w niemieckim przemyśle, które zmniejszyły sie o 0,7% w lipcu w stosunku do ubiegłego miesiąca, co było o 1 pkt proc. poniżej oczekiwań. Zamówienia zanotowały także pierwszy spadek miesiąc-do-miesiąca od kwietnia.

Z kolei Biuro Analiz Ekonomicznych podało dzisiaj, że deficyt w amerykańskim bilansie handlu towarami zwiększył się o 0,2 mld do 43,7 mld dol. w lipcu, choć był o 0,9 mld mniejszy niż wskazywała na to mediana oczekiwań. Istotny spadek zanotował import ropy, który spadł o 0,95 mld dol., a także samochodów osobowych - o 0,83 mld dol.

W dalszej części dnia (o godz. 16) poznamy dane wskaźnika ISM sektora usług USA w sierpniu. Miesiąc wcześniej niespodziewanie spadł on do najniższego poziomu od sierpnia 2016 r., głównie za sprawą obniżki komponentu zamówień w sektorze (o 5,4 pkt). Konsensus rynkowy zakłada wzrost głównego wskaźnika do 55,4 pkt.

Gdyby indeks ten zawiódł oczekiwania rynkowe i okazał się poniżej tej wartości, dolar mógłby tracić a EUR/USD wzrastać w kierunku 1,20. Potencjał ruchu jednak wydaje się ograniczony ze względu na jutrzejszy EBC, co raczej będzie powstrzymywało uczestników rynku przed dokonywaniem większych zmian.

Małe zmiany na złotym

Niewielkie zmiany na rynku walutowym wpłynęły również na niewielkie zmiany w wycenie złotego w relacji do głównych walut. Z kolei Rada Polityki Pienieżnej zgodnie z oczekiwaniami pozostawiła stopy procentowe bez zmian. O godzinie 16 poznamy komunikat w tej sprawie, a także rozpocznie się konferencja prasowa.

Choć nadal obserwujemy brak presji inflacyjnej, która uzasadniałaby szybszą podwyżkę stóp procentowych, to dobra sytuacja gospodarcza i pozytywne zmiany zachodzące na rynku pracy mogą skłaniać niektórych członków RPP do rozważania możliwości podwyżek. Takie sugestie mogłyby wzmocnić złotego.

Jednakże z jednej strony prawdopodobieństwo takich sugestii wydaje się ograniczone, a z drugiej komunikat i konferencja EBC jutro mogą mieć większy potencjał do zmiany wyceny złotego.

Jutro na rynku

Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem jutrzejszego dnia będzie komunikat (o 13.45) oraz konferencja prasowa (o 14.30) Europejskiego Banku Centrlanego po posiedzeniu Rady Prezesów. Zmiana w prowadzonej polityce monetarnej nie jest spodziewana. Jednakże biorąc pod uwagę ostatnią aprecjację euro i wyrażenie wobec tej sytuacji obaw przez Rade Prezesów m.in. w minutes z zeszłego poprzedniego posiedzenia, możliwe jest ponowne poruszenie kwestii kursy wmiany.

Pomimo dobrej sytuacji gospodarczej w strefie euro i stopniowo wzrastającej inflacji, cały czas odbiega ona od założenego przez EBC celu inflacyjnego (2%). Z kolei silne euro może utrudniać powrót inflacji do celu. Dodatkowo w USA obecnie tempo wzrostu cen jest stłumione, co sprawia, że prawdopodobieństwo dalszych podwyżek zmniejszyło się.

Obecna słabość dolara podwyższa jeszcze wycenę euro, co jest nie na rękę EBC. Od jakiegoś czasu pojawiają się spekulacje, że poprawiająca się sytuacja gospodarcza w strefie euro oraz wzrastająca inflacja mogą skłaniać EBC do redukcji programu skupu aktywów od początku 2018 r. Taka decyzja prawdopodobnie wzmocniłaby euro, co w obecnych okolicznościach nie byłoby pożądanym efektem.

Rada Prezesów może zatem werbalnie interweniować w celu obniżenia kursu wymiany wspólnej waluty, choć nie należy ona do mandatu jej polityki monetarnej. Możliwe również, że decyzja o ograniczeniu programu skupu aktywów może zostać w związku z tym nieco przesunięta w czasie, by nie powodować dodatkowej presji na wzmocnienie się euro.

Gdyby takie sugestie padły w komunikacie lub późniejszej konferencji Mario Draghiego, prezesa EBC, euro mogłoby tracić na wartości. Prawdopodobieństwo głębszej przeceny wydaje się jednak ograniczone ze względu na dobrą sytuację gospodarczą w strefie euro, która wspiera wspólną walutę. Możemy się jednak spodziewać zwiększenia wahań w okolicy godzin wspomnianych wydarzeń.

 

6 wrz 2017 15:54|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

6 wrz 2017 12:56

Komentarz walutowy z 06.09.2017

5 wrz 2017 15:24

Popołudniowy komentarz walutowy z 05.09.2017

5 wrz 2017 12:53

Komentarz walutowy z 05.09.2017

4 wrz 2017 15:34

Popołudniowy komentarz walutowy z 04.09.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut