Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 07.12.2016

7 gru 2016 16:13|Bartosz Grejner

Produkcja przemysłowa w Niemczech zwiększyła się w październiku, lecz poniżej oczekiwań. Jednakże w gorszym stanie była ona w brytyjskiej gospodarce: jej spadek rok-do-roku był największy od ponad 3 lat. Stopy procentowe w Polsce zgodnie z oczekiwaniami bez zmian; złoty utrzymał wypracowane zyski.

Nieco gorsze dane z Niemiec

Po wczorajszych bardzo dobrych danych dotyczących zamówień w niemieckim przemyśle (wzrost o 4,9% m/m - najwyższy od ponad 2 lat), uwaga skupiła się na danych o produkcji przemysłowej w październiku. Oczekiwano wzrostu o 0,8%, natomiast Destatis podał dzisiaj, że zwiększyła się ona o zaledwie 0,3%. To jednak lepiej niż w poprzednim miesiącu, w którym zmniejszyła się ona o 1,6% (zrewidowano w górę z -1,8%).

Najlepiej w październiku poradziła sobie produkcja w budownictwie - nastąpił w niej wzrost o 1,7% m/m. Relatywnie słabo wypadła produkcja dóbr konsumpcyjnych, która zwiększyła się o 0,1% (z wczorajszych danych wynikało też, że zamówienia na dobra konsumpcyjne wzrosły tylko o 0,5%). Natomiast o 0,5% spadła w październiku produkcja energii oraz półproduktów. Należy jednak pamiętać, iż produkcja przemysłowa jest historycznie relatywnie zmienna miesiąc-do-miesiąca.

Wysoki poziom zamówień w niemieckim przemyśle powinien może przełożyć się wzrost produkcji przemysłowej w kolejnych miesiącach. W połączeniu z już wzrastającą produkcją, może ostatecznie pozytywnie przyczynić się do większego niż poprzednim kwartale tempa wzrostu gospodarczego w ostatniej części roku. Reakcja euro dzisiaj była stosunkowo ograniczona, ze względu przede wszystkim na wyczekiwanie inwestorów na jutrzejszą decyzję Europejskiego Banku Centralnego.

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii zawodzi - funt traci

Biuro Statystyki Narodowej opublikowały dzisiaj raport, z którego wynika, iż produkcja przemysłowa w październiku w brytyjskiej gospodarce spadła o 1,3% m/m oraz 1,1% r/r. W ujęciu miesięcznym był to największy spadek od stycznia 2013 r., a w rocznym - od sierpnia 2013 r. Spadki zanotowano także w przetwórstwie przemysłowym: miesięcznie o 0,9% oraz rocznie o 0,4%.

Na produkcję w październiku negatywną presję wywierał sektor wydobywczy, w którym aktywność spadła o 8,6% m/m oraz 8,7% r/r. W ramach przetwórstwa przemysłowego, szczególnie słabo radziła sobie branża produktów farmaceutycznych (miała też ona największą kontrybucję do ogólne spadku przetwórstwa). Miesiąc-do-miesiąca produkcja w niej zmniejszyła się o 3,6%; rok-do-roku było to już spadek o 7,5%.

Powyższe zawiodły oczekiwania inwestorów i będą wywierały negatywną presję na funta. Choć kontrybucja produkcji przemysłowej do PKB wynosi 14,6% (największą mają usługi - 78,8%), to jej spadek w październiku może ostudzić pogląd o odporności brytyjskiej gospodarki na Brexit. Dodatkowo, może przyczynić się do mniejszego tempa wzrostu PKB oraz osłabienia funta - co mogłoby w efekcie przyspieszyć wystąpienie stagflacji. Funt dzisiaj zauważalnie słabł.

Wczoraj osiągnął najwyższy poziom od 4. października w relacji do dolara (prawie 1,28), jednakże dzisiaj kurs pary GBP/USD spadał nawet poniżej 1,25. W przypadku pojawienia się słabszy danych dotyczących aktywności w sektorze usług, mogłoby to wybić brytyjską walutę z (powolnej) ścieżki wzrostu wartości, jaką obserwowaliśmy od początku listopada br.

Polska waluta silniejsza

Złoty podkreślił po południu wzrost swojej wartości poprzez utrzymanie wypracowanych wcześniej zysków. Za sprawą zarówno lepszego globalnie sentymentu do walut krajów wschodzących jak i relatywnie silniejszego złotego. Przez pierwsze dni grudnia uległ on znacznej przecenie, więc prawdopodobnie obserwujemy tego odreagowanie. Przeszkodzić temu mogą jutrzejsze decyzje EBC oraz w przyszłych tygodniu Fedu, które mogą ponownie pogorszyć sentyment do krajów wschodzących.

Narodowy Bank Polski udostępnił o 16.00 komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Zdecydowano na niej zgodnie z oczekiwaniami o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionych poziomach. Rada w komunikacie do decyzji potwierdziła fakt prawdopodobnego osłabienia tempa wzrostu PKB również w IV kwartale, głównie za sprawą spadku inwestycji - jako powód podaje “przejściowe zmniejszenie wykorzystania środków unijnych po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej UE”; dynamikę inwestycji obniża też niepewność utrzymująca się wśród przedsiębiorstw”.

Rada ocenia, iż w kolejnych kwartałach przyspieszeniu tempa wzrostu PKB będzie sprzyjać przede wszystkim wzrost dynamiki konsumpcji. Dynamika inwestycji, według RPP, powinna ulec odbiciu w II połowie roku, co również powinno sprzyjać wzrostowi gospodarczemu. Ponadto, stopy procentowe na obecnym poziomie powinny wspierać utrzymanie gospodarki Polski na ścieżce zrównoważonego wzrostu.

Jutro na rynku

Czwartkowy dzień to przede wszystkim decyzja Europejskiego Banku Centralnego odnośnie stóp procentowych i programu skupu aktywów, która zostanie upubliczniona o 13.45. Obecne założenia polityki monetarnej strefy euro zakładają stopę operacji refinansowych na poziomie 0% oraz depozytową wynoszącą -0,4% (dodatkowo stopa kredytu banku centralnego wynosi 0,25%). EBC prowadzi również program skupu aktywów, który wynosi 80 mld euro miesięcznie.

Oczekiwania rynkowe wskazują, że powyższe wartości nie ulegną zmianie. Na rynkach spekuluje się natomiast, iż może się zmienić to okres skupu aktywów. Obecne ustalenia wskazują, że ma on trwać do końca marca 2017. Szeroki konsensus zakłada, że program ten zostanie przedłużony (ostatnia ankieta Bloomberga wskazuje na 70% prawdopodobieństwo). Po referendum we Włoszech euro ostatecznie wzmocniło się - kurs pary EUR/USD wzrósł nawet do poziomu 1,08 (obecnie ok. 1,073).

To zachowanie wspólnej waluty było trochę kontrintuicyjne, gdyż stymulowanie gospodarki strefy euro wydłużeniem programu skupu aktywów w dłużym okresie będzie wywierać negatywną presję na euro. W przypadku spełnienia oczekiwań rynku i przedłużenia wspomnianego programu (przy innych warunkach niezmienionych), najprawdopodobniej powinno to ostatecznie wpłynąć na osłabienie wspólnej waluty. Finalnie to może być dobra wiadomość dla słabego ostatnio złotego, na którą w rezultacie może wzrosnąć popyt (jak i na polskie obligacje skarbowe).

O 14.30 konferencja prasowa Mario Draghiego, szefa EBC. Podczas jej trwania omawiał on będzie obecną politykę monetarną jak i przyszłą. Inwestorzy będą szukać wskazówek odnośnie działań EBC w kolejnych okresach, co historycznie wpływało na istotne zwiększenie wahań zarówno walut jak i indeksów giełdowych. O tej samej godzinie Departament Pracy USA opublikuje dane dotyczące ilości złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu.

Na początku listopada osiągnęły one ponad 40-letnie minima, gdy ich liczba spadła do 233 tys. Przez dwa kolejne tygodnie jednak ich liczba wzrastała - w zeszłotygodniowym raporcie dowiedzieliśmy się, że liczba wniosków wzrosła do 268 tys., czyli najwyższego poziomu od końca czerwca. Oczekiwania rynkowe wskazują na odczyt w wysokości 258 tys. Należy pamiętać, że mimo wzrostu tej wartości w ostatnich dwóch tygodniach, to nadal są poziomy blisko historycznych minimów. Dlatego dane te, choć istotne, będą miały relatywnie ograniczony wpływ na notowania dolara, ze względu na ważniejsze tego dnia informacje z EBC oraz przyszłotygodniową decyzję Fedu odnośnie stóp procentowych w USA.

 

7 gru 2016 16:13|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

7 gru 2016 13:02

Komentarz walutowy z 07.12.2016

6 gru 2016 16:37

Popołudniowy komentarz walutowy z 06.12.2016

6 gru 2016 13:09

Komentarz walutowy z 06.12.2016

5 gru 2016 16:08

Popołudniowy komentarz walutowy z 05.12.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut