Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 09.05.2016

9 maj 2016 16:32|Artur Wiszniewski

Stabilizacja na rynku walutowym po silnej zmienności w poprzednim tygodniu. Raporty dotyczące Chin nasilają niekorzystną presję na ceny surowców. Złoty trochę silniejszy przed ważnymi raportami z polskiej gospodarki oraz publikacją ratingu Moody's.

Piątkowe dane dotyczące amerykańskiego rynku pracy były znacznie słabsze od oczekiwań. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym urosło jedynie o 160 tys. wobec prognozy na poziomie 200 tyś. Dane sugerują, że spowolnienie w Stanach Zjednoczonych ma coraz szerszy zakres. Dotychczas raporty dotyczące sytuacji zatrudnieniowej sugerowały ożywienie na wysokim poziomie.

Komentarze przedstawicieli Fedu bezpośrednio po danych wskazywały jednak na podtrzymanie scenariusza dwóch podwyżek stóp procentowych w tym roku (więcej w poprzednim komentarzu). W tym kontekście istotne znaczenie będzie mieć ostateczny wynik referendum w Wielkiej Brytanii. Zachowanie integralności Unii Europejskiej istotnie zwiększy szansę na podwyżki w lipcu. Jeżeli jednocześnie dojdzie do poprawy danych z amerykańskiej gospodarki, to wzrośnie szansa na dalsze umocnienie dolara.

Dane dotyczące Chin ponownie rozczarowały. Raport opublikowany podczas weekendu pokazał ograniczenie wymiany handlowej w większym wymiarze, niż zakładały oczekiwania. Eksport w kwietniu spadł o 1.8 proc. przy prognozie minus 1 proc. Import spadł natomiast w tempie 10.9 proc. wobec oczekiwanego spadku o 5 proc. W rezultacie nadwyżka handlowa wyniosła 45.6 mld dolarów w stosunku do prognozy 40 mld dolarów.

Poniedziałkowa sesja przynosi pogłębienie spadków cen surowców. Notowania miedzi spadły najniżej od miesiąca. Traci także ropa naftowa. W rezultacie waluty surowcowe znalazły się pod negatywną presją.

Złoty czeka na raporty

Druga część tygodnia przyniesie kilka bardzo istotnych raportów dotyczących polskiej gospodarki. W czwartek GUS opublikuje finalne dane o inflacji w kwietniu. Wstępny raport pokazał wzrost deflacji do 1.1 proc. wobec 0.9 proc. miesiąc wcześniej. Skala spadku cen była silniejsza niż prognoza deflacji na poziomie 1 proc.

Kolejnego dnia zostaną pokazane dane o wzroście gospodarczym. Zgodnie z prognozami tempo wzrostu PKB zwolniło do 3.4 proc. w pierwszym kwartale 2016 roku. W czwartym kwartale gospodarka rosła w tempie 4.3 proc. (zrewidowane do góry z 3.9 proc.). Za spowolnieniem wzrostu w pierwszym kwartale przemawiają stosunkowo słabe rezultaty produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w tym okresie. Z kolei stosunkowo dobrze wyglądały dane o handlu zagranicznym oraz raporty z rynku pracy.

Osłabienie ożywienia może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do zmodyfikowania nastawienia w przyszłości. Na ostatnim posiedzeniu polskie władze monetarne nie były skłonne do zasugerowania zwrotu w swojej polityce, a komunikat miał stosunkowo jastrzębi wydźwięk. Taka sytuacja może być spowodowana faktem, że obecnie trwa proces zmiany składu RPP, którego zakończeniem będzie zmiana prezesa NBP w czerwcu. Po zakończeniu tego procesu władze monetarne mogą być w większym stopniu skłonne do odpowiedzi na tendencje zachodzące w gospodarce.

O ile czynniki krajowe mają pewne znaczenie dla zachowania złotego, o tyle zasadniczy wpływ na kurs polskiej waluty będzie mieć publikacja ratingu przez Moody's. Zgodnie z oczekiwaniami w piątek agencja obniży ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Chociaż ten czynnik raczej nie wywoła równie negatywnej reakcji kursu złotego, jak podobna decyzja agencji S&P w styczniu, to może ciążyć polskiej walucie w przyszłości. Biorąc pod uwagę tendencje zachodzące na rynku złotego, szansa na umocnienie polskiej waluty jest stosunkowo niewielka.


9 maj 2016 16:32|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

9 maj 2016 13:14

Komentarz walutowy z 09.05.2016

6 maj 2016 16:42

Popołudniowy komentarz walutowy z 06.05.2016

6 maj 2016 13:31

Komentarz walutowy z 06.05.2016

5 maj 2016 16:17

Popołudniowy komentarz walutowy z 05.05.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut