Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 10.04.2017

10 kwi 2017 15:18|Bartosz Grejner

Wskaźnika zaufania inwestorów sentix wzrósł w kwietniu do najwyższego poziomu od sierpnia 2007 r. Nie miało to jednak pozytywnego przełożenia na notowania euro. Złoty słabszy przez nieco gorszy sentyment do walut krajów wschodzących.

Dane ze strefy euro bez większego wpływu na notowania

Sentix opublikował dzisiaj wskaźnik zaufania inwestorów, który w kwietniu wzrósł do poziomu 23,9 pkt, co okazało się najwyższym poziomem od prawie 10 lat. Wskaźnik ten wzrastał stopniowo od połowy 2016 r. W tym miesiącu wzrosły obie składowe tego indeksu - zarówno oczekiwań jak i oceny bieżącej sytuacji. Ta druga zanotowała najwyższy poziom od stycznia 2008 r.

Nastroje inwestorów w stosunku do największej gospodarki Europy, Niemiec, również pozostają pozytywne. Wskaźnik sentix również zanotował wzrost do najwyższego poziomu od dwóch lat. Sentix jednak zauważa, iż choć subindeks bieżącej oceny wzrósł ponownie w kwietniu (do najwyższego poziomu od lipca 2015 r.), to istnieje możliwość przegrzania się gospodarki, biorąc pod uwagę zbliżanie się do 60 punktów w przypadku bieżących oczekiwań (obecnie wynosi on 59 pkt).

Dane te jednak miały stosunkowo ograniczony wpływ na notowania euro, które było dzisiaj globalnie w nieco gorszej kondycji. W relacji do dolara traciła ok. 0,2% w stosunku do piątkowego zamknięcia. Notowania EUR/USD stopniowo obniżały się od rana od poziomu 1,06 do ok 1,057, zbliżając się do półtoramiesięcznych minimów (ok. 1,049). Wahania kursów walut były dzisiaj stosunkowo niewielkie ze względu przede wszystkim na ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych. Indeks dolara (DXY) poruszał się w wąskim przedziale 101 - 101,2 pkt.

Złoty w nieco słabszej kondycji

Polska waluta traciła dzisiaj na wartości w relacji do głównych walut, choć było to spowodowane w większej mierze nieco gorszym sentymentem wobec walut krajów wschodzących (EM). W relacji np. do węgierskiego forinta, złoty nawet zyskiwał jeszcze przed 15 ok. 0,3% wzrastając do poziomu 73,6, pozostając blisko rocznych rekordów kursu. Tracił jednak do dolara, franka, euro oraz funta. Kurs USD/PLN oscylował w okolicy granicy 4 zł.

Trzeba pamiętać, iż aprecjacja złotego w ostatnich tygodniach spowodowana była właśnie lepszym sentymentem wobec walut EM. Złoty wewnętrznie jest osłabiany przez gołębie nastawianie Rady Polityki Pieniężnej, której przewodniczący zasugerował pozostawienie stóp na niezmienionym poziomie nawet w 2018 r. (choć zaznaczył, iż może zostać przegłosowany). W związku z tym, gdy pozytywny sentyment do walut EM odwróci się, polska waluta może wyraźnie tracić na wartości.

Jutro na rynku

O 10.30 Biuro Statystyki Narodowej (ONS) opublikuje drugi (finalny) już odczyt marcowej inflacji w brytyjskiej gospodarce. Prawdopodobieństwo, iż kolejny już odczyt będzie znacznie odbiegał od wstępnych danych jest stosunkowo niewielkie, stąd potencjalny wpływ na funta wydaje się być ograniczony. Z drugiej strony, należy pamiętać, iż rynek może szczególnie przyglądać się inflacji bazowej. Wg pierwszego odczytu wynosi ona 2% r/r i gdyby okazała się na wyższym poziomie, mogłoby to zwiększyć prawdopodobieństwo szybszego zacieśniania polityki monetarnej w Wielkiej Brytanii.

Instytut ZEW przedstawi z kolei pół godziny później dane kwietniowych wskaźników sentymentu ekonomistów dla Niemiec oraz strefy euro. W przypadku strefy euro obserwujemy wzrost zaufania do gospodarki mniej więcej od połowy 2016 r. W przypadku Niemiec ten trend jest nieco słabszy – nie osiągnął jeszcze wartości z połowy minionego roku, podczas gdy wskaźnik ten dla strefy euro był w zeszłym miesiącu na najwyższym poziomie od grudnia 2015 r. W przypadku Niemiec oczekiwania jest poprawa z 12,8 pkt do 14 pkt, podczas gdy w przypadku obszaru wspólnej waluty nieznaczne pogorszenie z 25,6 pkt do 25 pkt.

O tej samej godzinie Eurostat opublikuje dane produkcji przemysłowej w strefie euro za luty. Wzrost produkcji w styczniu wyniósł 0,6% r/r i okazał się gorszy zarówno od oczekiwań (+0,9%) jak i listopadowego i grudniowego odczytu (odpowiednio: +3,2% i +2,5%). Konsensus rynkowy obecnie zakłada zwiększenie się produkcji o 1,9% r/r (oraz 0,1% m/m). Biorąc pod uwagę brak zaplanowanych istotnych wydarzeń makroekonomicznych dotyczących gospodarki USA na jutro, potwierdzenie dobrego nastroju panującego w gospodarkach strefy euro oraz zwiększenia się tempa wzrostu produkcji przemysłowej może wesprzeć euro i zatrzymać (przynajmniej na chwilę) ostatni trend jego osłabiania.

Z kolei o 14.00 Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawi również drugi odczyt inflacji konsumenckiej (CPI) w marcu dla Polski. Wstępne dane wskazały na wzrost 2% r/r przy konsensusie 2,2% - 2,3%. Jednakże, złoty nie zanotował szczególnego osłabienia, między innymi dlatego, iż tendencja niższego tempa inflacji w marcu była obserwowana również w innych krajach kontynentalnej Europy. Jednym z jego głównych powodów może być wygasający wpływ szybkiego wzrostu cen surowców energetycznych oraz stosunkowo wysoki żywności. Stąd drugi odczyt GUS wskaźnika CPI prawdopodobnie nie wpłynie na wycenę złotego, którego notowania w ostatnich tygodniach w większej mierze podążały za dobrym sentymentem do walut krajów wschodzących (lub regionu) niż za sytuacją wewnętrzną kraju.


10 kwi 2017 15:18|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

10 kwi 2017 12:13

Komentarz walutowy z 10.04.2017

7 kwi 2017 15:25

Popołudniowy komentarz walutowy z 07.04.2017

7 kwi 2017 12:23

Komentarz walutowy z 07.04.2017

6 kwi 2017 15:30

Popołudniowy komentarz walutowy z 06.04.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut