Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 13.12.2017

13 gru 2017 15:45|Bartosz Grejner

Wskaźnik cen z wyłączeniem cen energii i żywności w USA w listopadzie zawodzi oczekiwania rynkowe i osłabia dolara. Wieczorny komunikat FOMC może okazać się bardziej gołębi od oczekiwań części uczestników rynku. Złoty może zyskać na wartości w przypadku osłabienia dolara.

Inflacja w USA zawodzi

Oczekiwane przez rynek dane o inflacji konsumenckiej (CPI) w listopadzie w USA zawiodły oczekiwania. Choć główny odczyt okazał się zgodny z oczekiwaniami (2,2% w skali roku), to znacznie istotniejszy wskaźnik bazowy (z wył. cen energii i żywności) obniżył się z 1,8% do 1,7%. W dalszym ciągu więc obserwujemy przytłumione trendy inflacyjne w USA, które utrudniać mogą podjęcie decyzji o podwyżkach stóp procentowych w kolejnym roku.

Dolar chwilę po publikacji danych o inflacji tracił wyraźnie na wartości. Notowania EUR/USD wzrosły z ok. 1,173 do 1,177, a indeks dolara (DXY) wrócił z powrotem poniżej 94 pkt. Poza publikacją komunikatu Rezerwy Federalnej (o godz. 20.00) oraz późniejszą konferencją prasową (o godz. 20:30) Janet Yellen, kalendarz wydarzeń, które mogłyby istotnie wpłynąć na notowania głównych walut jest praktycznie pusty.

Przez kilka ostatnich dni można było zaobserwować stopniowe umacnianie się dolara wraz ze zbliżaniem się posiedzenia komitetu monetarnego Rezerwy Federalnej (FOMC). Podwyżka stóp procentowych jest szeroko oczekiwana i prawdopodobnie w całości zdyskontowana przez rynek. Jednakże można było zaobserwować, że część uczestników rynku oczekuje zaostrzenia przekazu w komunikacie FOMC.

Prawdopodobieństwo takiego scenariusza wydaje się jednak dosyć ograniczone. Dane z gospodarki amerykańskiej dalej wskazują na brak presji cenowej, co zmniejsza szansę na podniesienie liczby podwyżek z trzech do czterech w 2018 r. podczas dzisiejszego posiedzenia. Ponadto, w kontekście gorszych od oczekiwań danych o inflacji konsumenckiej za listopad, dolar może istotnie tracić na wartości jeżeli komunikat FOMC okazałby się stosunkowo gołębi. W takim przypadku notowania EUR/USD mogłyby przekroczyć nawet poziom 1,18.

Złoty będzie nieco mocniejszy?

Notowania polskiej waluty podążały głównie za czynnikami zewnętrznymi. Umocnienie dolara w ostatnich dniach wywołało lekką presję na złotym - notowania EUR/PLN z ok. 4,20 - 4,21 przesunęły się w okolice 4,21 - 4,22. Jednakże, wspomniane złe informacje dla dolara odnośnie inflacji są teoretycznie dobre dla złotego. Zmniejszyło się w efekcie prawdopodobieństwo istotnej jego przeceny w dniu dzisiejszym.

Kluczowe okażą się wieczorny komunikat FOMC oraz konferencja przewodniczącej, Janet Yellen. Stosunkowo jastrzębi ton powyższego oraz wypowiedzi Yellen mógłby mimo słabszych dzisiejszych danych wzmocnić dolara, jeżeli zwiększyłoby się prawdopodobieństwo 3 lub 4 podwyżek stóp procentowych w 2018 r.

Na chwilę obecną jednak dane jakie otrzymujemy z gospodarki USA odnośnie zachodzącego procesu inflacyjnego raczej nie popierają zaostrzenia stanowiska przez FOMC i Yellen. Bardziej prawdopodobne wydaje się utrzymanie dotychczasowego komunikatu (lub nawet nieco gołębi ton), co w efekcie mogłoby osłabić dolara. Popyt na waluty krajów wschodzących mógłby w takim przypadku wzrosnąć, na czym prawdopodobnie skorzystałby również złoty i mógłby zyskać nawet 2-3 gr w stosunku do dolara.

Jutro na rynku

W dniu jutrzejszym poznamy wstępne, grudniowe dane wskaźników PMI dla sektora przemysłowego oraz usług Francji (godz. 9:00), Niemiec (godz. 9:30) oraz strefy euro (godz. 10:00). Za wyjątkiem nieznacznego spodziewanego wzrostu wskaźnika usług w Niemczech, konsensus rynkowy wskazuje na nieznaczne spadki tych indeksów. W ubiegłych miesiącach osiągały one jednak wieloletnie rekordy, stąd nawet nieco niższy ich poziom w tym miesiącu nadal oznaczałby wysokie tempo aktywności w obu sektorach. Reakcja euro może być zatem ograniczona, w szczególności w kontekście dzisiejszego komunikatu Rezerwy Federalnej oraz komunikatu i konferencji prasowej po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego w dalszej części dnia.

Z perspektywy funta bardzo istotnym wydarzeniem będzie jutrzejszy komunikat oraz zapis rozmów po posiedzeniu Banku Anglii (godz. 13:00). Poziom stóp procentowych czy program skupu obligacji pozostanie najprawdopodobniej bez zmian. Ważne natomiast mogą okazać się oczekiwania członków co do przyszłego ich poziomu, biorąc pod uwagę sugestie członków brytyjskiego banku centralnego, że kolejna podwyżka nie nastąpi szybko. Zaostrzenie tego komunikatu mogłoby nieco wzmocnić funta. Choć prawdopodobieństwo po lepszych od oczekiwań danych o inflacji w listopadzie wzrosło, scenariusz ten jest nadal mało realny. Możemy zatem obserwować zwiększenie przedziału wahań funta, choć ostateczna zmiana jego wartości nie musi być duża.

Trzy kwadranse później Europejski Bank Centralny (EBC) opublikuje komunikat w sprawie polityki monetarnej po dwudniowym posiedzeniu. Zmiany w polityce monetarnej prowadzonej przez EBC również nie są spodziewane. Publikacja komunikatu i późniejsza konferencja Mario Draghiego (godz. 14:30), przewodniczącego EBC może zwiększyć wahania w notowaniach euro, choć jego zmiany nie muszą być duże. Ostatnie odczyty inflacji nie wskazywały na zmiany trendu, stąd prawdopodobieństwo modyfikacji retoryki EBC wydają się być ograniczone.

 

13 gru 2017 15:45|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

13 gru 2017 12:43

Komentarz walutowy z 13.12.2017

12 gru 2017 15:40

Popołudniowy komentarz walutowy z 12.12.2017

12 gru 2017 12:38

Komentarz walutowy z 12.12.2017

11 gru 2017 15:07

Popołudniowy komentarz walutowy z 11.12.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut