Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 16.03.2016

16 mar 2016 16:19|Artur Wiszniewski

Przyspieszenie inflacji wspiera scenariusz zacieśniania polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną. Solidne dane dotyczące polskiego rynku pracy. Złoty powiększa wtorkowe spadki.

Opublikowane dzisiaj dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych wspierają scenariusz zacieśnienia polityki pieniężnej. Tempo wzrostu cen konsumpcyjnych wyniosło 1 proc. w lutym wobec prognozy 0.9 proc. Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 1.4 proc. Również inflacja bazowa (po wyłączeniu zmiennych cen żywności i energii) wypadła pozytywnie. Wskaźnik wzrósł do 2.3 proc. wobec 2.2 proc. oczekiwanego. Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł także 2.2 proc.

Dane o inflacji mają obecnie zasadnicze znaczenie dla Rezerwy Federalnej. Dlatego dzisiejszy raport jednoznacznie wspiera scenariusz zacieśniania polityki pieniężnej. Obecnie rynkowy konsensus zakłada trzy podwyżki stóp procentowych w tym roku. Zaraz po podniesieniu kosztu kredytu w grudniu 2015 roku zakładano, że Fed czterokrotnie podniesie koszt kredytu.

Inne dzisiejsze raport były raczej neutralne. Liczba pozwoleń na budowę domów wyniosła 1167 tys., wobec prognozy około 1200 tys. Z kolei liczba rozpoczętych inwestycji budowlanych wzrosła do 1178 tys., przy prognozie 1150 tys. Dane potwierdzają stabilne ożywienie na rynku nieruchomości.

Z perspektywy Rezerwy Federalnej kilka parametrów rynku pracy ciągle pozostaje na niezadowalającym poziomie. Ostatnio raport o wynagrodzeniach był rozczarowaniem. Publikacja pokazała bowiem spadek przeciętnej płacy w lutym. Także dane o konsumpcji są stosunkowo słabe. Sprzedaż detaliczna zanotowała nieznaczny spadek w lutym, a w dół zrewidowano raporty za poprzedni miesiące. Wymienione raporty mogą ograniczać presję inflacyjną w dłuższym terminie.

Publikacja dzisiejszych danych doprowadziła do umocnienia dolara. Ruch może być wzmocniony przez Rezerwę Federalną, która po zakończeniu sesji na europejskich rynkach przedstawi decyzję o stopach procentowych oraz opublikuje najnowsze prognozy. Jeżeli publikacja będzie wspierać scenariusz trzech podwyżek stóp procentowych, to można również oczekiwać nasilenia presji na ryzykowne aktywa.

Złoty słabnie

Ożywienie na polskim rynku pracy jest wciąż silne. Zatrudnienie w lutym wzrosło o 2.5 proc. w relacji rok do roku, wobec 2.3 proc. miesiąc wcześniej. Prognozy mówiły o wzroście plus 2.4 proc. Także wynagrodzenia zaskoczyły pozytywnie. Przeciętna płaca wzrosła o 3.9 proc., wobec 4 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwania mówiły o wzroście w tempie 3.8 proc. Dane dotyczące rynku pracy potwierdzają przekonanie o solidnej kondycji polskiej gospodarki oraz pozwalają oczekiwać utrzymania stosunkowo wysokiego tempa wzrostu PKB.

Zaskoczeniem był natomiast raport o inflacji bazowej w lutym. Wskaźnik, który nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii, zanotował spadek o 0.1 proc. w stosunku rok do roku. Prognozy mówiły natomiast o wyniku plus 0.1 proc. Miesiąc wcześniej inflacja bazowa wyniosła także minus 0.1 proc. Pokazany wczoraj raport o inflacji konsumenckiej także był gorszy od prognoz. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł w lutym minus 0.8 proc., wobec prognozy minus 0.7 proc. W dodatku w dół zrewidowano dane za poprzedni miesiąc do minus 0.9 proc.

Dane dotyczące inflacji są czynnikiem niekorzystnie oddziałującym na złotego. Wczorajszy raport zainicjował szerokie osłabienie polskiej waluty. Również dzisiaj ten ruch jest kontynuowany. Inflacja zdecydowanie niższa od prognoz może wskrzesić dyskusję o konieczności obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Co więcej, jeżeli Rezerwa Federalna zasygnalizuje gotowość do zacieśniania polityki pieniężnej, to można oczekiwać dalszego ograniczenia popytu na ryzykowne aktywa. W takiej sytuacji złoty może się osłabiać.


16 mar 2016 16:19|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

16 mar 2016 13:40

Komentarz walutowy z 16.03.2016

15 mar 2016 17:17

Popołudniowy komentarz walutowy z 15.03.2016

15 mar 2016 13:47

Komentarz walutowy z 15.03.2016

14 mar 2016 17:22

Popołudniowy komentarz walutowy z 14.03.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut