Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 16.05.2017

16 maj 2017 15:30|Bartosz Grejner

Kolejna porcja pozytywnych informacji ze strefy euro wspiera wspólną walutę. Polska waluta nadal w dobrej kondycji - zagrożeniem dla notowań jutrzejsza konferencja RPP?

Ciąg dalszy dobrych danych ze strefy euro

W dniu dzisiejszym pojawiły się kolejne pozytywne dla euro dane. Nadwyżka w bilansie obrotu towarowego w strefie euro w marcu wyniosła 30,9 mld euro, nieco ponad 4 mld powyżej oczekiwań oraz 13 mld powyżej lutowego poziomu. Była to zarazem najwyższa wartość nadwyżki od lipca 2015 r. Eksport oraz import wzrosły odpowiednio o 13% oraz 14%; w przypadku całej UE zwiększyły się one nawet bardziej - odpowiednio o 16% oraz 14%. Podobne tempa wzrostu obserwowaliśmy również we wczorajszych danych o eksporcie oraz imporcie Polski.

Dobrych danych dostarczył również instytut ZEW. Wskaźnik nastroju ekonomistów wzrósł w maju powyżej oczekiwań do najwyższego poziomu od sierpnia 2015 r. Choć dla największej gospodarki Europy, tj. Niemiec, wzrósł on nieco powyżej oczekiwań, to subindeks oceny obecnych warunków był na najwyższym poziomie od prawie 6 lat. To pomogło utrzymać pozytywny trend wzrostu wartości euro.

Euro w relacji dolara wyraźnie umacniało się już od wczesnych godzin porannych. Para EUR/USD w szybkim tempie przekroczyła poziom 1,10 i zbliżała się do 1,11, osiągając najwyższy poziom od 9 listopada, tj. dniu ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich w USA. Spowodowało to również zepchnięcie indeksu dolara (DXY) do minimalnych poziomów w tym samym okresie (nieco powyżej 98 pkt).

Dolarowi nie pomogły dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. W kwietniu pozwolenia na budowę domów zmniejszyły się o 2,5% m/m a rozpoczęte budowy domów o 2,6%. W obu przypadkach oczekiwano wzrostów, odpowiednio o 0,2% oraz 3,7%.

Złoty nadal silny

Dziś rano polska waluta wyznaczyła znacznie umacniała się, zwiększając ostatnie rekordy wobec franka czy dolara. W późniejszych godzinach, nawet pomimo lepszego od oczekiwań odczytu tempa wzrostu PKB w I kwartale, złoty nieco oddalił się od porannych szczytów. Wyjątkiem były relacje do dolara oraz funta: notowania par USD/PLN oraz GBP/PLN wyraźnie osuwały się ze względu na globalną słabość obu walut.

W kontekście dalszego kierunku złotego decydującą rolę może odegrać jutrzejszy komunikat oraz konferencja prasowa Rady Polityki Pieniężnej (więcej poniżej). Zagrożeniem dla przerwania dobrej passy złotego mogłaby być kontynuacja gołębiego nastawienia Rady do polityki monetarnej. Jednakże, biorąc pod uwagę pozytywny sentyment panujący obecnie w Europie oraz do walut regionu, prawdopodobieństwo trwałego pogorszenia (i głębszej przeceny złotego) jest ograniczone.

Jutro na rynku

O 10.30 Biuro Statysytki Narodowej (ONS) opublikuje dane z brytyjskiego rynku pracy nt. stopy bezrobocia w marcu, zmiany liczby bezrobotnych w kwietniu oraz zmianę przeciętnego poziomu zatrudnienia. Stopa bezrobocia jest na blisko 12-letnich minimach i w lutym wynosiła 4,7%. Z kolei zmiany liczby bezrobotnych poddawały się w ostatnich miesiącach stosunkowo sporej zmienności: w styczniu ich liczba spadła o 41,4 tys. (najwięcej od trzech lat), podczas gdy już w marcu wzrosła o 25,5 tys. (najwięcej od pięciu lat).

Rynek zatem najprawdopodobniej w największej mierze skupi się na zmianie poziomu przeciętnego wynagrodzenia w marcu. W poprzednich dwóch miesiącach roczne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia wynosiło 2,3%, podczas gdy jeszcze w listopadzie wynosiło 2,8%. 2,3% wynosił także odczyt inflacji w marcu - jednakże dzisiejsze dane ONS wskazały na poziom inflacji 2,7% w kwietniu. Jutrzejsze dane o wynagrodzeniach mogą okazać się istotne z punktu widzenia oczekiwań co do szybszego zacieśniania polityki monetarnej. Konsensus rynkowy zakłada ich wzrost o 2,4% r/r. Niższy od oczekiwań wzrost mógłby osłabić funta, jako że oznaczałby mógłby wywierać mniejszą presją inflacyjną, co z kolei obniżyłoby prawdopodobieństwo szybszego odejścia od łagodnej polityki monetarnej przez brytyjski bank centralny.

Jutro też rynki czeka decyzja Rady Polityki Pieniężnej odnośnie poziomu stóp procentowych w Polsce. Choć zmiany nie są spodziewane, to komunikat po dwudniowym posiedzeniu oraz konferencja prasowa (o godz. 16.00) zapowiada się ciekawie i może być istotna dla złotego. Po wczorajszym lepszym od oczekiwań odczycie inflacji bazowej (CPI) oraz dzisiejszym również przekraczającym konsensus odczycie tempa wzrostu PKB, Rada może nieco zaostrzyć przekaz odnośnie przyszłej polityki monetarnej. Biorąc pod uwagę ostatnią aprecjację złotego i poziomy na jakich obecnie się znajduje wobec głównych walut, potencjał aprecjacyjny wydaje się mniejszy niż do spadku wartości. Rada mogłaby osłabić złotego gdyby przekaz płynący z zarówno z komunikatu jak i konferencji prasowej pozostawał nadal gołębi. W przeciwnym wypadku, złoty mógłby nieco się umocnić.


16 maj 2017 15:30|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

16 maj 2017 12:25

Komentarz walutowy z 16.05.2017

15 maj 2017 15:09

Popołudniowy komentarz walutowy z 15.05.2017

15 maj 2017 12:26

Komentarz walutowy z 15.05.2017

12 maj 2017 15:28

Popołudniowy komentarz walutowy z 12.05.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut