Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 17.04.2015

17 kwi 2015 17:23|Artur Wiszniewski

Inflacja zatrzymała odbicie na parze EUR/USD. Złotemu szkodzi awersja do ryzyka, wynikająca z zamieszania wokół Grecji. Polskiej walucie nie pomogły natomiast bardzo dobre dane z rynku pracy.

Po trzech silnych sesjach wzrostów, dzisiaj główna para walutowa notuje odwrót z najwyższego pułapu od 8 kwietnia. Odbicie na parze EUR/USD zostało zatrzymane przez dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, które sugerują przyspieszenie tempa wzrostu cen.

W marcu inflacja konsumencka wzrosła o 0.2 procenta w relacji miesiąc do miesiąca oraz spadła o 0.1 procenta w ujęciu rok do roku. Większą wagę mają jednak dane o inflacji bazowej – mierze nieuwzględniającej zmiennych cen energii i żywności – które pokazały budowanie fundamentów pod odbicie inflacji. W przypadku tego raportu tempo wzrostu cen w ujęciu miesięcznym wyniosło również 0.2 procenta, lecz w ujęciu rocznym wzrosło do 1.7 procenta. Był to wynik powyżej oczekiwań.

Ostatnie dane z amerykańskiej gospodarki konsekwentnie zawodziły. Raporty o produkcji przemysłowej oraz nowych bezrobotnych, były gorsze od prognoz. Inaczej było ze sprzedażą detaliczną, która, chociaż były gorsza od oczekiwań, to jednak zdołała przerwać spadkową serię. To oznacza, że konsumpcja odbiła się w marcu po trzech miesiącach spadków.

Jednocześnie sytuacja na rynku pracy – mimo kilku wpadek ostatnich raportów – jest zdecydowanie najlepsza od bardzo wielu lat. To sugeruje, że utwierdzenie gospodarstw domowych w przekonaniu co do dobrych perspektyw gospodarki będzie postępować, przez co wzrosną wydatki. Dzisiejsze dane Uniwersytetu Michigan pokazały poprawę nastrojów konsumentów.

Grecja niepokoi

Z każdym dniem zamieszanie wokół Grecji coraz mocniej waży na nastrojach. W ostatnich dniach pojawiały się informacje, że Ateny przygotowują się do ogłoszenia niewypłacalności oraz sondują Międzynarodowy Fundusz Walutowy w sprawie zgody na przesunięcie majowych płatności zobowiązań (w sumie około 1 mld euro). Jednocześnie grecki rząd ciągle zapewnia, że porozumienie zostanie wypracowane.

Odzwierciedleniem niepewności dotyczącej przyszłości Grecji jest sytuacja na rynku obligacji. Z jednej strony widzimy wzrost rentowności greckich obligacji oraz podobne ruchy – oczywiście w mniejszej skali – w przypadku papierów krajów z trudnościami finansowymi. Z drugiej strony rentowności obligacji Niemiec spadają. Dzisiaj w przypadku papierów dziesięcioletnich spadła ona do jedynie 0.05 procent. W przypadku papierów z krótszą wymagalnością jest ujemna.

Zestawienie danych działających na korzyść dolara oraz czynników ryzyka w unii monetarnej doprowadziło do spadków EUR/USD. Również na rynkach akcji można dostrzec sporo nerwowości – DAX spada aż o 1.7 procenta. Także amerykańska giełda notuje spore spadki.

Przeceniony złoty

Pogorszenie nastrojów na szerokim rynku zaszkodziło sentymentowi wobec ryzykownych aktywów. Stąd piątkowa sesja jest nieudana dla złotego, który zamyka tydzień spadkiem w relacji do wszystkich najważniejszych par. Popsucie nastrojów bardzo dobrze odzwierciedla kurs franka szwajcarskiego, który zadomowił się powyżej 3.90 zł.

Dane z rynku pracy były bardzo dobre. Tempo wzrostu wynagrodzeń wyniosło aż 4.9 procenta rok do roku – zdecydowanie powyżej oczekiwanego 3.4 procenta. Z kolei zatrudnienie urosło o 1.1 procenta – tak jak prognozowano.

Podstawowy scenariusz dla Grecji zakłada osiągnięcie porozumienia. Na wypracowanie kompromisu pozostaje wciąż sporo czasu (decydujące spotkanie Eurogrupy zaplanowano na 24 kwietnia). Usunięcie greckiego czynnika ryzyka otworzy złotemu drogę do aprecjacji, a ruch może zostać wzmocniony przez poniedziałkowe dane o produkcji i sprzedaży.


17 kwi 2015 17:23|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

17 kwi 2015 13:12

Komentarz walutowy z 17.04.2015

16 kwi 2015 17:26

Popołudniowy komentarz walutowy z 16.04.2015

16 kwi 2015 13:17

Komentarz walutowy z 16.04.2015

15 kwi 2015 16:49

Popołudniowy komentarz walutowy z 15.04.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut