Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 18.09.2015

18 wrz 2015 17:51|Artur Wiszniewski

Rynek szuka kierunku po decyzji Rezerwy Federalnej. Stabilizacja kursu EUR/USD po silnym umocnieniu podczas czwartkowej sesji. Słabe dane makroekonomiczne odbierają złotemu szansę na wzrosty.

Rezerwa Federalna nie zdecydowała się na podniesienie stóp procentowych. Polityka zerowych stóp procentowych została utrzymana ze względu na obawy dotyczące sytuacji gospodarczej krajów rozwijających się. Tym sposobem kondycja rynków wschodzących, zwłaszcza rozwój sytuacji w Chinach, stały się czynnikami determinującymi postępowanie amerykańskiego banku centralnego.

Oprócz obserwowania kondycji światowej gospodarki przed podniesieniem stóp procentowych Federalny Komitet Otwartego Rynku chce mieć większą pewność, że inflacja wróci do celu w średnim terminie. Dlatego chce otrzymać dodatkowe dowody świadczące o trochę lepszej kondycji rynku pracy. Niskie ceny surowców znalazły odzwierciedlenie w obniżeniu prognoz dla inflacji.

Oczekiwania na pierwszą podwyżkę stóp procentowych zostały przesunięte na kolejne miesiące. FOMC w prognozach wskazał, że do końca 2015 roku podniesie stopy procentowe. Szansa na podwyżkę stóp procentowych w grudniu wynosi obecnie 46 procent (dane Bloomberg).

Awersja do ryzyka

Zasadniczo Fed twierdzi, że jest zadowolony z rozwoju amerykańskiej gospodarki. Wskazuje jednak kilka problemów. Silny dolar ogranicza wkład eksportu netto we wzrost PKB. Z kolei niska stopa bezrobocia maskuje duży udział pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze oraz skurczenie rozmiarów siły roboczej.

Dlatego inwestorzy na rynkach akcji przyjęli decyzję amerykańskich władz monetarnych negatywnie. Posunięcie FOMC może bowiem zdradzać obawy co do utrzymania obecnego tempa wzrostu, chociaż Fed nie chce tego otwarcie przyznać. Stąd pojawienie się awersji do ryzyka, która najlepiej jest widoczna na rynkach akcji.

Spadki najmocniej zagościły na europejskich giełdach, które są w dość trudnej pozycji. Hamowanie rynków wschodzących to niebezpieczeństwo ograniczenia eksportu. W dodatku łagodny Fed oznacza umocnienie euro, co dodatkowo będzie tłumić sprzedaż na zagraniczne rynki. Stąd rośnie presja na Europejski Bank Centralny, aby podjął dodatkowe działania. Rozwiązaniem będzie przedłużenie lub powiększenie obecnego skupu aktywów.

Benoit Coeure z Europejskiego Banku Centralnego powiedział dzisiaj, że rozbieżność w polityce monetarnej w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych jest coraz większa. Przedstawiciel EBC potwierdził gotowość do wydłużenia skupu aktywów, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Złoty dość słabo

Chińska giełda w tym tygodniu spadła o 3.2 procent. Był to największy tygodniowy spadek od miesiąca. Inwestorzy sprzedają akcję ze względu na obawy dotyczące pogorszenia kondycji gospodarczej oraz przekonanie, że rządowe interwencje nie zdołają ustabilizować giełdy.

Rozchwianie chińskiej giełdy to czynnik oddziałujący niekorzystnie na aktywa z rynków wschodzących już od dłuższego czasu. Po odsunięciu podwyżki stóp procentowych przez Fed ze względu na obawy dotyczące krajów rozwijających się, chińskie raporty gospodarcze oraz sytuacja tamtejszej giełdy w jeszcze większym stopniu będzie oddziaływać na ryzykowne aktywa.

Początkowo można było sądzić, że rozstrzygnięcie za oceanem to teoretycznie dobra wiadomość dla walut z regionu Europy Środkowowschodniej. Czeska korona i węgierski forint wzrosły podczas czwartkowej sesji. Także złoty umocnił się, lecz polska waluta wypadła słabiej niż inne z naszego regionu. Niekorzystnie na zachowanie złotego oddziałuje pogorszenie danych z gospodarki, jakie widzimy w ostatnich dwóch miesiącach.

Podczas dzisiejszej sesji widać, że awersja do ryzyka jest stosunkowo silna. Stąd szansa na wyraźniejsze umocnienie złotego wydaje się mniejsza, niż oczekiwano przed posiedzeniem FOMC.


18 wrz 2015 17:51|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

18 wrz 2015 13:33

Komentarz walutowy z 18.09.2015

17 wrz 2015 17:19

Popołudniowy komentarz walutowy z 17.09.2015

17 wrz 2015 13:28

Komentarz walutowy z 17.09.2015

16 wrz 2015 17:07

Popołudniowy komentarz walutowy z 16.09.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut