Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 20.08.2015

20 sie 2015 17:25|Artur Wiszniewski

Dolar powiększa przecenę po dość gołębim protokole Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Gorsze od prognoz dane dotyczące amerykańskiego rynku pracy. Złoty jest stosunkowo stabilny.

Protokół po lipcowym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku był znacznie bardziej gołębi niż oczekiwania rynkowe. Amerykański bank centralny wymienił szereg czynników, które zmniejszają prawdopodobieństwo zacieśnienia polityki pieniężnej na wrześniowym posiedzeniu. Wskazano na problemy Chin, silnego dolara oraz brak pewności co do powrotu inflacji do celu (szersze omówienie w poprzednim komentarzu).

W takich okolicznościach prawdopodobieństwo wzrostu stóp procentowych zostało istotnie ograniczone. Na podstawie analizy rynku kontraktów terminowych zostało ono zmniejszone do 23.6 procent z 45 procent jeszcze podczas wczorajszej sesji (według CME). Taka sytuacja oznacza dalszą przecenę dolara. Kurs EUR/USD wzrósł dzisiaj do blisko 1.12 dolara. Ostatnim razem kurs najważniejszej pary walutowej był równie wysoki na koniec czerwca.

Scenariusz odsunięcia wrześniowej podwyżki stóp procentowych wspierają także dane z amerykańskiego rynku pracy. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych była gorsza od prognoz, rosnąc do 277 tys. z 273 tys. poprzednim razem. Raport pokazuje co prawda silne ożywienie na rynku pracy, ale w obecnych okolicznościach rynek jest mocno wrażliwy na negatywne informacje.

Wcześniejsze wybory

Greckie media poinformowały, że premier Alexis Tsipras zamierza dążyć do przeprowadzenia wcześniejszych wyborów jesienią. Jeden z przedstawicieli rządu powiedział, że pomysł poproszenia parlamentu o wotum zaufania został porzucony, co nie oznacza jednak rezygnacji z przedterminowego głosowania.

Premier Alexis Tsipras cieszy się bardzo dużym poparciem wśród Greków. Dlatego dążenie do wyborów jest uzasadnione. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie w stanie stłumić bunt w swojej partii. Podczas kluczowych głosowań dotyczących programu pomocowego cześć polityków z rządzącej partii opowiadała się przeciwko propozycjom rządu. Stąd obecnie istnieje niebezpieczeństwo, że rząd może upaść w nieprzewidzianym momencie, a wybory powinny rozwiązać ten problem.

Grecja uregulowała dzisiaj dług wobec Europejskiego Banku Centralnego o wartości 3.2 mld euro dzięki pieniądzom pochodzącym od europejskich partnerów. To sprawia, że grecki kryzys, jako czynnik wpływający na zachowanie rynków, schodzi na bardzo daleki plan.

Złoty dość stabilny

Polska waluta jest dość stabilna wobec najważniejszych par w porównaniu do innych walut zaliczanych do zestawienia rynków wschodzących. Dzisiaj bardzo silne straty poniósł południowoafrykański rand oraz turecka lira. Spadek ropy naftowej do blisko 40 dolarów popchnął w dół rosyjskiego rubla. Kurs USD/RUB wzrósł dzisiaj powyżej 67.50. Silne spadki surowców, destabilizacja polityczna oraz chiński kryzys to czynniki, które mają większe znaczenie niż odsunięcie podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Protokół po lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej pokazał, że władze monetarne niepokoją się słabnącym wzrostem gospodarek wschodzących. Polskie władze monetarne pokreśliły wagę problemów w Chinach oraz ich wpływu na inne gospodarki. RPP oczekiwała utrzymania wzrostu PKB blisko 3.5 procent w drugim kwartale. Publikacja danych pokazała jednak słabszy wynik. Nie zmaterializowały się natomiast obawy dotyczące Grecji. Ostatnio pojawiły się spekulacje na temat możliwych obniżek stóp procentowych. Protokół RPP nie sugeruje jednak, że władze monetarne są skłonne do poluzowania polityki pieniężnej. Także Elżbieta Chojna-Duch z RPP powiedziała, że obecnie należy oczekiwać stabilizacji kosztu kredytu.

RPP oceniała, że zacieśnienie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną może negatywnie oddziaływać na kurs złotego. Chociaż prawdopodobieństwo podwyżki we wrześniu zostało mocno zredukowane, to jednak polska waluta nie zdołała pokazać istotnych wzrostów. Pocieszeniem może być fakt, że złoty nie reaguje równie nerwowo, jak inne waluty z naszego regionu.


20 sie 2015 17:25|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

20 sie 2015 13:33

Komentarz walutowy z 20.08.2015

19 sie 2015 17:06

Popołudniowy komentarz walutowy z 19.08.2015

19 sie 2015 13:34

Komentarz walutowy z 19.08.2015

18 sie 2015 17:18

Popołudniowy komentarz walutowy z 18.08.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut