Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 23.07.2015

23 lip 2015 17:13|Artur Wiszniewski

Znakomite dane z amerykańskiego rynku pracy wspierają scenariusz podwyżek stóp procentowych. Perspektywa zacieśnienia przez Rezerwę Federalną osłabiła apetyt na waluty z rynków wschodzących. Złoty stabilizował się w drugiej części sesji.

Amerykański rynek pracy jest w bardzo dobrej formie. Liczba podań o zasiłki dla bezrobotnych spadła o 26 tys. do zaledwie 255 tys. Ostatnim razem wynik był równie niski w listopadzie 1973 roku. Prognozy analityków mówiły o wyniku 278 tys.

Departament Pracy zastrzegł, że wynik może wynikać z czynników o charakterze sezonowym. Latem z reguły napływa wielu nowych bezrobotnych z sektora motoryzacyjnego, co wynika z przestojów w firmach produkcyjnych. W tym roku skala tego zjawiska mogła być mniejsza. Niemniej tak mocny spadek pokazuje, że ożywienie na rynku pracy jest bardzo silne. Od początku marca liczba nowych bezrobotnych pozostaje poniżej 300 tys., czyli na poziomie uznawanym za świadczący o dobrej kondycji rynku pracy.

Ożywienie na rynku pracy dostarcza argumentów dla jastrzębiej części Rezerwy Federalnej, aby naciskać na szybsze zacieśnienie polityki pieniężnej. Ostatnie komentarze płynące od amerykańskich władz monetarnych wskazują, że we wrześniu należy oczekiwać podwyżki kosztu kredytu.

W wystąpieniu przed Kongresem prezes Janet Yellen zaznaczyła, że Fed uzależnia decyzję co do zacieśnienia od sytuacji zatrudnieniowej oraz perspektywy powrotu inflacji do celu. Bardzo dobre wieści z rynku pracy zwiększają szansę na silniejsze przyspieszenie konsumpcji. Wydatki gospodarstw domowych będą napędzać inflację w dalszym horyzoncie. Tym samy dzisiejsze dane zwiększają szansę na wrześniową podwyżkę. Także ankiety wśród inwestorów wskazują na ten termin.

Zaskakująco silne dane z amerykańskiego rynku pracy wsparły dolara. Amerykańska waluta odrobiła znaczną część strat poniesionych do euro oraz innych najważniejszych walut. Dolar zyskał także w relacji do walut krajów zaliczanych do rynków wschodzących. Z kolei na giełdach widać wzrost awersji do ryzyka. Spadki przeważają na amerykańskich oraz europejskich parkietach.

Rynki wschodzące pod presją

Pierwsza od 2006 roku podwyżka stóp procentowych za oceanem stanowi spore wyzwanie dla rynków wschodzących. Istnieje dość istotne niebezpieczeństwo odpływu kapitału, co znajdzie przełożenie na osłabienie krajowych walut.

Perspektywa dalszej aprecjacji dolara stawia w niekorzystnym położeniu waluty krajów eksportujących surowce. Cena ropy naftowej spadła poniżej 50 dolarów na nowojorskiej giełdzie. Powrót Iranu na rynek, nadprodukcja surowca, malejące zużycie oraz silny dolar nie dają nadziei na szybki powrót ropy naftowej do wzrostów. Także inne surowce notują niskie poziomy.

W dodatku niekorzystnie wyglądają kluczowe gospodarki z koszyka rynków wschodzących. Chiny notują spowolnienie oraz zmagają się z pęknięciem bańki na rynku akcji. Rosja hamuje z powodu sankcji związanych z ukraińskim kryzysem. Własne problemy przeżywają także Turcja, Brazylia oraz RPA.

Stabilizacja złotego

Złoty, jako waluta zaliczana do zestawienia rynków wschodzących, prezentuje się dość stabilnie. Polska waluta zdołała dzisiaj zyskać do dolara, funta oraz franka. Stabilizowała się natomiast wobec euro. Niemniej w dłuższym horyzoncie może znaleźć się pod presją, podobnie jak inne waluty ze swojej kategorii.

Kluczowe znaczenie będą miały oczekiwania co do planów Fed. Przyszły tydzień przyniesie sporo danych, które pozwolą lepiej ocenić kondycję amerykańskiej gospodarki, a przez to szanse na wrześniową podwyżkę. Jednak najważniejsza będzie środowa decyzja Federalnego Komitetu Otwartego Rynku dotycząca stóp procentowych. Jeżeli Fed podtrzyma plan wrześniowego zacieśnienia, to euro i złoty znajdą się pod presją.


23 lip 2015 17:13|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

23 lip 2015 13:29

Komentarz walutowy z 23.07.2015

22 lip 2015 17:01

Popołudniowy komentarz walutowy z 22.07.2015

22 lip 2015 13:20

Komentarz walutowy z 22.07.2015

21 lip 2015 16:56

Popołudniowy komentarz walutowy z 21.07.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut