Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 27.05.2016

27 maj 2016 17:18|Artur Wiszniewski

Inwestorzy czekają na wystąpienie prezes Rezerwy Federalnej Janet Yellen. Dolar wraca do zysków po dwóch spadkowych sesjach. Złoty powiększa zyski wobec wszystkich najważniejszych par walutowych.

Zrewidowane dane dotyczące PKB w Stanach Zjednoczonych w pierwszym kwartale pokazały, że tempo wzrostu było trochę wyższe niż wcześniejsze szacunki. Najnowsze dane pokazały wzrost na poziomie 0.8 proc. (w ujęciu annualizowanym) wobec 0.5 proc. raportowanego wcześniej. Chociaż wyniki gospodarki w pierwszych trzech miesiącach roku są ciągle stosunkowo słabe, to pozytywna rewizja zwiększa prawdopodobieństwo zacieśniania polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych.

Obecnie rynkowy konsensus zakłada, że stopy procentowe wzrosną podczas jednego z dwóch najbliższych posiedzeń Rezerwy Federalnej. W tym kontekście istotne znaczenie będzie miało dzisiejsze wystąpienie prezes Fed Janet Yellen. Wcześniejsze wypowiedzi istotnych przedstawicieli Fedu miały raczej jastrzębi wydźwięk. Jeżeli Yellen potwierdzi wysokie prawdopodobieństwo dalszego zacieśniania podczas letnich posiedzeń FOMC, to dolar może zyskać na wartości. Amerykańska waluta wzmocniła się po pokazaniu zrewidowanych danych o PKB.

Złoty odrabia straty

Protokół po majowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej pokazał, że władze monetarne oczekują utrzymania się deflacji w kolejnych kwartałach. Zasadniczym czynnikiem odpowiadającym za taką sytuację są niskie ceny energii. W dłuższym terminie znaczenie tego czynnika będzie maleć, a inflacja będzie wspierana przez stabilny wzrost gospodarczy oraz bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. W ocenie RPP polska gospodarka powinna przyspieszyć w kolejnych kwartałach, lecz dynamika PKB może być ograniczana przez umiarkowane tempo wzrostu w innych krajach.

Część członków władz monetarnych wskazała jednak na potencjalne czynniki ryzyka dla dynamiki cen. RPP wskazała, że czynnikiem ograniczającym odbicie inflacji jest niska dynamika płac mimo spadającego bezrobocia. W dodatku ewentualne spowolnienie światowej gospodarki może ograniczać tempo wzrostu cen.

RPR nie widzi niekorzystnego wpływu deflacji na aktywność gospodarczą. To potwierdzenie stanowiska, które jest prezentowane od dłuższego czasu. Tym samym prawdopodobieństwo, że władze monetarne będą skłonne obniżyć stopy procentowe z powodu niewypełnienia celu inflacyjnego, jest raczej niskie. Niemniej część członków RPP zwróciła uwagę, że biorąc pod uwagę wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych, dynamika inwestycji jest stosunkowo niska. To może sugerować niechęć do inwestowania z powodu obawy, że rentowność inwestycji będzie zbyt niska.

W minutes zasugerowano, że RPP może być skłonna do obniżenia stóp procentowych w razie wyraźnego osłabienia wzrostu gospodarczego. Ostatnie dane dotyczące polskiej gospodarki pokazały jednak, że spowolnienie wzrostu zaobserwowane w pierwszym kwartale mogło mieć charakter jedynie przejściowy. Pozytywnym zaskoczeniem były zwłaszcza dane dotyczące produkcji przemysłowej, która przekroczyła oczekiwania analityków.

Ostatnie kilka dni przyniosło umocnienie złotego. Polska waluta pozostaje jednak na stosunkowo niskim poziomie. Perspektywa zacieśniania polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych oraz podwyższone ryzyko polityczne to czynniki, które ograniczają szansę na większe zyski polskiej waluty.


27 maj 2016 17:18|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

27 maj 2016 13:23

Komentarz walutowy z 27.05.2016

25 maj 2016 15:49

Popołudniowy komentarz walutowy z 25.05.2016

25 maj 2016 13:11

Komentarz walutowy z 25.05.2016

24 maj 2016 16:08

Popołudniowy komentarz walutowy z 24.05.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut