Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 28.11.2017

28 lis 2017 15:11|Bartosz Grejner

Notowania dolara stosunkowo stabilne, choć deficyt w obrocie towarami najwyższy od stycznia. Złoty blisko wczorajszych rekordów - dobre dane polskiego Ministerstwa Finansów.

EUR/USD w okolicy 1,19, słabe dane z USA

Wtorkowe notowania na rynku walutowym przebiegały stosunkowo spokojnie. Od godziny 12:00 kurs EUR/USD znajdował się tuż pod granicą 1,19. Przedział wahań też był ograniczony - notowania poruszały się dzisiaj w przedziale 1,187 - 1,192. Podobnie nie obserwowaliśmy istotnych zmian na pozostałych głównych parach walutowych. Istotniejszych zmian nie należy się spodziewać do momentu rozstrzygnięcia głosowania Senatu w USA nad projektem zmian w systemie podatków (prawdopodobnie wtorek lub środa), a także publikacji poziomów inflacji w USA i strefie euro (czwartek).

Dobre dane napłynęły dzisiaj z francuskiej gospodarki. Według francuskiego urzędu statystycznego, nastroje wśród konsumentów wzrosły w listopadzie do najwyższego poziomu od sierpnia, przekraczając oczekiwania rynkowe (102 vs. 101 pkt). Z drugiej strony, wskaźnik nastroju niemieckich konsumentów w listopadzie od GfK wskazał na stabilizację tego wskaźnika (10,7 pkt) na tym samym poziomie co w ubiegłym miesiącu, choć konsensus wskazywał na wzrost do 10,8 pkt.

To nadal jednak poziom blisko 16-letnich szczytów (10,9 pkt) z sierpnia, a wszystkie jego składowe, tj. oczekiwania dotyczące gospodarki, przewidywane dochody i skłonność do zakupów pozostają na bardzo wysokich poziomach. To kolejne wskaźniki, które potwierdzają pozytywną kondycję gospodarki strefy euro. Choć ich wpływ na notowania euro był dzisiaj raczej ograniczony, mogły one pomóc w utrzymaniu się dobrego sentymentu pomimo zwiększonych obaw o sytuację na Półwyspie Koreańskim oraz wydarzeń politycznych w Irlandii.

Przed rozpoczęciem się sesji na giełdzie w USA na wartości nieco (ok. 0,5%) zyskiwały główne europejskie indeksy akcji. Choć w kolejnych godzinach raczej nie należy spodziewać się istotnych zmian na rynku walutowym, to opublikowane dane o bilansie obrotów towarowych w USA z października mogą utrudniać dolarowi potencjalne odrabianie strat.

Deficyt na rachunku obrotów towarowych wyniósł 68,3 mld dolarów i był najwyższy od stycznia, choć oczekiwania rynkowe wskazywały na odczyt o 3,3 mld niższy. Eksport był w październiku niższy o ok. 1,3 mld dol. niż miesiąc wcześniej, podczas gdy import wzrósł o ok. 3 mld dol., głównie za sprawą importu materiałów przemysłowych, w skład których wchodzą również paliwa.

Stabilne notowania złotego

Polska waluta nadal znajdowała się w stosunkowo dobrej kondycji w relacji do głównych walut, pomimo braku istotnych zmian w jej wartości. Cena za jednego euro, franka, dolara czy funta nadal znajdowała się nadal w okolicy 1 gr od ostatnich minimów. Pozytywnych informacji dostarczyło dzisiaj także polskie Ministerstwo Finansów. W komunikacie podało ono, że deficyt sektora finansów publicznych na koniec października wynosił ok. 7 mld zł. Pozytywnie zaskoczyło również wykonanie budżetu w okresie styczeń - październik, które pokazało nadwyżkę w wysokości 2,7 mld zł.

Publikacja ta nie spowodowała istotnych zmian na złotym, ale może przyczyniać się do utrzymania aktualnych trendów w relacji do głównych walut. Zagrożeniem dla złotego w kolejnych godzinach mogłaby być przecena na rynku akcji w USA i/lub istotne wzmocnienie dolara połączone ze wzrostem rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Jednakże prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariusza na chwilę obecną wydaje się ograniczone.

Jutro na rynku

Już o godz. 11:00 Komisja Europejska może przedstawić pozytywne informacje dotyczące strefy euro. KE opublikuje o tej godzinie wskaźnik nastroju firm i konsumentów w strefie euro w listopadzie. Indeks ten stopniowo wzrasta od 5 lat i przed miesiącem osiągnął blisko 17-letnie rekordy (114 pkt). Konsensus rynkowy zakłada kontynuowanie tego trendu i dalszy jego wzrost do 114,6 pkt. Przebicie ostatnich szczytów mogłoby tylko potwierdzić pozytywną kondycję gospodarki strefy euro (po serii danych z ubiegłego tygodnia) i nieco wzmocnić euro.

O godz. 14:00 niemiecki urząd statystyczny (Destatis) przedstawi wstępny odczyt inflacji konsumenckiej (CPI) w Niemczech w listopadzie. Biorąc pod uwagę, że to największa gospodarka strefy euro, odczyt ten może dać wskazówek co do poziomu inflacji w całej strefie euro, który poznamy w czwartek. W październiku inflacja w Niemczech spadła z 1,8% miesiąc wcześniej do 1,6%, w skali roku., co było zarazem najniższym poziomem od czerwca. Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje na jej ponowny wzrost do 1,7%. Średni wzrost cen konsumenckich przekraczający ten poziom mógłby nie tylko wzmocnić euro, ale poprawić też sentyment na rynku, który w ostatnim czasie sprzyja dobrej kondycji złotego.

Pół godziny później Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) opublikuje drugi już odczyt tempa wzrostu PKB USA w III kw. Przed miesiącem, wstępne dane wskazujące na rozwój gospodarki w tempie 3% rok-do-roku znacznie przekroczyły szacunki rynkowe, które były 0,5 pkt proc. niższe. Obecnie sugerują one jego wzrost do 3,2%. Ostatnie kwartały pokazały, że kolejne publikacje BEA bywają najczęściej rewidowane w górę, stąd pozytywny na dolara wpływ prawdopodobnie wywarłby odczyt przekraczający o co najmniej 0,2 pkt proc. oczekiwania rynkowe.

 

28 lis 2017 15:11|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

28 lis 2017 12:27

Komentarz walutowy z 28.11.2017

27 lis 2017 15:10

Popołudniowy komentarz walutowy z 27.11.2017

27 lis 2017 12:33

Komentarz walutowy z 27.11.2017

24 lis 2017 15:44

Popołudniowy komentarz walutowy z 24.11.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut