Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 29.11.2017

29 lis 2017 15:12|Bartosz Grejner

Wspierany przez większe prawdopodobieństwo wprowadzenia reformy podatkowej oraz lepsze od oczekiwań dane tempa wzrostu PKB, sprawiają, że EUR/USD spada do najniższego poziomu od blisko tygodnia. Złoty dalej w stosunkowo dobrej kondycji - EUR/PLN waha się w okolicy 4,20.

Dolar zyskuje na wartości

Amerykańska waluta była dzisiaj zauważalnie silniejsza, po tym, jak wczoraj zwiększyły się szanse na przegłosowanie projektu reformy podatkowej w Senacie w USA. Pozytywnych informacji dolarowi dostarczyła także publikacja Biura Analiz Ekonomicznych (BEA), które przedstawiło drugi szacunek tempa wzrostu PKB w III kw. Według danych BEA, gospodarka USA rosła w okresie od czerwca do września w tempie 3,3% rok-do-roku. To o 0,1 pkt proc. więcej od oczekiwań rynkowych i 0,3 pkt proc. od wstępnego szacunku.

Pół godziny wcześniej (o godz. 14:00) niemiecki urząd statystyczny (Destatis) przedstawił wstępne dane o poziomie inflacji konsumenckiej (CPI) w niemieckiej gospodarce. Wskazały one na jej wzrost z 1,6% w październiku do 1,8% w listopadzie (w ujęciu rocznym). To o 0,1 pkt proc. powyżej oczekiwań, choć euro pozytywnie na te dane nie zareagowało.

Mimo lepszego od konsensusu odczytu, to jednym z głównych tego powodów był wzrost cen energii o 3,7% rok-do-roku (głównie ropy). Choć tempo nieco spadło, nadal silnie (o 3,2%) w analogicznym okresie wzrastały cen żywności. Po znacznym spadku tempa wzrostu w październiku (do 1,2%), w listopadzie zwiększyło tempo wzrostu cen usług do 1,5% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.

W rezultacie dolar wyraźnie zyskiwał, choć trend aprecjacyjny obserwujemy już od wczoraj. Indeks dolara (DXY) wzrósł bezpośrednio po publikacji danych o PKB do ok. 93,4 pkt, najwyższego poziomu od tygodnia. Z kolei wartość jednego euro spadła do 1,182 dolarów tuż przed godziną 15:00.

Złoty nadal w dobrej kondycji

Dobry sentyment na rynku za sprawą m.in. zyskujących na wartości głównych indeksów rynków akcji kolejny dzień wspierał notowania złotego. Notowania EUR/PLN oscylowały w okolicy 4,20 przez większość dnia, po tym, jak wyznaczyły 5-miesięcznie minima podczas porannej części notowań (ok. 4,188). Dla kontrastu, na wartości w relacji do złotego zyskiwał funt, po tym, jak według The Telegraph oraz The Financial Times, Wielka Brytania dogadała się wraz z negocjatorami UE w sprawie “rachunku za “Brexit”. Cena za brytyjską walutę była ok. godz. 15:00 wyższa o 8 gr w porównaniu do wczorajszych 2,5-miesięcznych minimów.

Jeżeli nie będziemy obserwować znacznego pogorszenia się sentymentu na rynku (wyprzedaż na rynku akcji w USA), możemy spodziewać się stabilizacji kursu złotego w najbliższych godzinach. Zmienność na złotym dzisiaj może być także ograniczona ze względu na stosunkowo ubogi kalendarz zaplanowanych wydarzeń w kolejnych godzinach w porównaniu do dnia jutrzejszego, kiedy poznamy m.in. dane o inflacji w Polsce, w strefie euro, w USA czy decyzję Senatu ws. reformy podatkowej.

Jutro na rynku

O godz. 11:00 Eurostat opublikuje wstępne dane o inflacji konsumenckiej (CPI) w strefie euro w listopadzie. Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje obecnie na wzrost inflacji z 1,4% do 1,6% w skali roku. Znacznie istotniejszy w kontekście notowań euro może okazać się jednak odczyt bazowy (z wyłączeniem najbardziej zmiennych cen). W październiku spadł on z 1,1% do 0,9%. Obecnie mediana oczekiwań wskazuje na wzrost do 1% w skali roku. Odczyt powyżej tego poziomu mógłby wzmocnić euro, gdyż zwiększyłoby się nieco prawdopodobieństwo szybszego zacieśniania monetarnego przez Europejski Bank Centralny. Dopiero jednak systematyczny wzrost inflacji bazowej oraz wybicie się ponad 1,2% (ponad 4-letnie maksima) mógłby spowodować istotny wzrost wartości wspólnej waluty.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawi o godz. 14:00 wstępne szacunki inflacji konsumenckiej (CPI) w Polsce w listopadzie. Oczekiwania rynkowe wskazują na jej wzrost z 2,1% w ubiegłym miesiącu do 2,3%, w skali roku. Byłby to zarazem najwyższy jej poziom od grudnia 2012 r. Choć analogicznie jak w przypadku inflacji ze strefy euro, istotniejsze jest kształtowanie się trendu inflacji bazowej. Jednakże, odczyt głównego wskaźnika inflacji może dawać wskazówek co do tendencji inflacyjnych w gospodarce. W przypadku jutrzejszego odczytu GUS, reakcja złotego prawdopodobnie będzie ograniczona - wstępny szacunek podawany jest bez rozbicia na kategorie, więc nie będzie oczywiste jak na nią w listopadzie wpływały najbardziej zmienne ceny, tj. żywności i paliw.

Pół godziny później poznamy dane o inflacji PCE w USA w październiku, publikowane przez Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA). Inflacja ta jest uwzględniania przez Rezerwę Federalną w projekcjach inflacji, stąd jutrzejsza publikacja może dać wskazówek co do rozkładu prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych w kolejnym roku (w grudniu podwyżka praktycznie pewna). W dwóch poprzednich miesiącach inflacja pozostawała blisko 2-letnich minimów, tj. przy 1,3%. Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje obecnie na jej wzrost do 1,4% rok-do-roku oraz 0,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Odczyt przekraczający konsensus o 0,1 pkt proc. lub więcej, mógłby nieco podwyższyć prawdopodobieństwo podwyżek w przyszłym roku i tym samym wzmocnić dolara.

W czwartek wieczorem prawdopodobnie także odbędzie się głosowanie w Senacie w USA nad ustawą podatkową. Jej wczorajsze przyjęcie w Komisji Budżetowej Senatu zwiększa prawdopodobieństwo, iż zostanie ona przegłosowana w Senacie. Przy dobrym odczycie inflacji PCE (zgodnym z konsensusem lub wyższym), dolar mógłby dostać dodatkowego impulsu do aprecjacji.

 

29 lis 2017 15:12|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

29 lis 2017 12:37

Komentarz walutowy z 29.11.2017

28 lis 2017 15:11

Popołudniowy komentarz walutowy z 28.11.2017

28 lis 2017 12:27

Komentarz walutowy z 28.11.2017

27 lis 2017 15:10

Popołudniowy komentarz walutowy z 27.11.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut