Poprawa sentymentu rynkowego (popołudniowy komentarz walutowy z 26.11.2018)

26 lis 2018 16:18|Bartosz Grejner

Tydzień zaczyna się w lepszych nastrojach, euro zyskuje. Polska waluta w ograniczonym przedziale wahań. Gwałtowne jej osłabienie w krótkim okresie wydaje się coraz mniej realnym scenariuszem.

EUR/USD nieco wyżej, ale zmiany nieduże

Sentyment na szerokim rynku ulegał dzisiaj wyraźnej poprawie. Już podczas sesji w Azji tamtejsze główne indeksy giełdowe wyraźne zyskiwały na wartości. Podobnie zachowywały się później ich europejskie odpowiedniki, a kontrakty na amerykańskie indeksy zyskiwały ponad 1 proc. Do tego po ogromnej przecenie i spadku w okolice 50 dolarów za baryłkę (WTI) ok. 2 proc. zyskiwała ropa. Niższy poziom awersji do ryzyka osłabił z kolei jedną z “bezpiecznych przystani”, tj. jena. Japońska waluta traciła ok. 0,6 proc. w relacji do głównych walut.

Pozytywne wieści napłynęły także z europejskiego rynku. Włochy złagodziły swoje stanowisko w sporze z Komisją Europejską w kwestii deficytu w budżecie. Powinno to się przekładać na nieco lepszą wycenę euro, gdyż jedno z ryzyk dla strefy euro (oprócz m.in. słabego tempa rozwoju gospodarczego) zmniejsza się. Rezultatem tego jest wyraźny spadek rentowności włoskich obligacji skarbowych. Oprocentowanie dwulatek jeszcze w piątek wynosiło 1 proc., dzisiaj natomiast spadło nad ranem nawet do 0,64 proc. (choć w późniejszych godzinach stopniowo wzrastało do ok. 0,8 proc. o godz. 15).

O godz. 15:00 opublikowane zostało także przemówienie Mario Draghiego, szefa Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przed Komisją Gospodarczą i Monetarną w Parlamencie Europejskim. Choć Draghi zwrócił uwagę na spowolnienie gospodarcze, przyznał, że częściowo może być ono przejściowe. Najistotniejsza kwestia euro, dotycząca inflacji i poziomu stóp procentowych, pozostała niezmieniona w stosunku do jego wcześniejszych wypowiedzi. Inflacja pozostaje przytłumiona, ale pozostają silne argumenty, że będzie ona wzrastała w kolejnych okresach.

Przemówienie szefa EBC będzie najprawdopodobniej neutralne dla euro. Notowania EUR/USD wzrosły dzisiaj do ok. 1,1380, ok. 0,3 proc. powyżej poziomu piątkowego zamknięcia, a chwilę przed otwarciem notowań na nowojorskiej oscylowały w okolicy 1,1350. Brak istotnych publikacji w godzinach popołudniowych powinien sprzyjać stabilizacji notowań na rynku walutowym.

Potencjalny brak istotnych zmian na rynku to również dobra informacja dla polskiej waluty. Złoty był dzisiaj stabilny w relacji do podstawowych walut. Notowania EUR/PLN znajdowały się nadal nieco poniżej poziomu 4,30, a USD/PLN oscylowały w okolicy 3,78. Złoty obecnie wspierany jest przez dobre dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki. Sugerują one, że polska gospodarka może rozwijać się w szybszym tempie w IV kwartale, niż tego oczekiwano. To z kolei może działać jako bufor bezpieczeństwa dla złotego w przypadku pogorszenia sentymentu rynkowego i/lub aprecjacji dolara.

Jutro na rynku

Wtorkowy kalendarz publikacji istotnych danych makroekonomicznych jest praktycznie pusty. Na rynek walutowy z kolei wpływ mogą mieć zaplanowane na jutro wystąpienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej (Fed) w USA. Uwaga rynku może być skupiona na wystąpieniu wiceprzewodniczącego Fedu, Richarda Claridy. To jego ostatni wywiad dla CNBC spowodował osłabienie dolara względem podstawowych walut.

Dolar odrobił już część strat z tego tytułu, lecz w okolicy wystąpienia Claridy (początek o godz. 14:30) można spodziewać się zwiększenia poziomu wahań. Jeżeli jednak jego wypowiedzi po raz kolejny istotnie wpłyną na główne pary walutowe, potencjalne osłabienie dolara może wpłynąć na cały rynek, wzmacniając m.in. złotego.

W dalszej części dnia odbędą się jeszcze wystąpienia innych członków Fedu, tj. Charlesa Evansa (godz. 16:30) oraz Esthera George’a (godz. 20:30). Wpływ na zachowanie walut tych dwóch wydarzeń może być zdecydowanie mniejszy. Po wystąpieniu Claridy rynek może już skupiać się na środowej przemowie Jerome’a Powella, szefa Fedu.

26 lis 2018 16:18|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

26 lis 2018 13:38

Włochy idą na ugodę? (komentarz walutowy z 26.11.2018)

23 lis 2018 15:52

Przecena ropy wspiera złotego (komentarz popołudniowy z 23.11.2018)

23 lis 2018 13:32

Znowu słabe dane ze strefy euro (komentarz walutowy z 23.11.2018)

22 lis 2018 16:22

Bieżąca sytuacja sprzyja złotemu (popołudniowy komentarz walutowy z 22.11.2018)

Atrakcyjne kursy 28 walut

Rozpocznij chat