Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.
Oszczędzaj za granicą płacąc kartą wielowalutową!

Oszczędzaj za granicą płacąc kartą wielowalutową!

Sprawdź  >
Karta wielowalutowa do płatności na całym świecie!

Karta wielowalutowa do płatności na całym świecie!

Sprawdź  >

500 plus dla nowego emeryta od imigranta

12 gru 2018 10:22|Marcin Lipka

Ci, którzy przejdą na emeryturę od drugiej połowy 2019 r., mogą zyskać ok. 500 zł rocznie dzięki coraz większej grupie pracujących w Polsce imigrantów. Jak to możliwe? Wynika to wprost z ustawowej metody waloryzacji kapitału na nasze przyszłe świadczenie emerytalne – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

Napływający do Polski imigranci stanowią znaczne wsparcie dla krajowej gospodarki. W większości są to młode i chętne do pracy osoby, które zmniejszają negatywne ekonomiczne skutki starzenia się polskiego społeczeństwa. Dodatkowo stanowią również pomoc dla pracodawców, którzy mają problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanych osób.

Co ciekawe, przyjeżdżający do Polski Ukraińcy, Białorusini czy obywatele krajów azjatyckich mają także wpływ na nowo przyznane świadczenia emerytalne. Całościowy efekt tego wpływu będzie widoczny już od drugiej połowy 2019 r., kiedy w waloryzacjach kont emerytalnych zostaną uwzględnione wszystkie lata okresu największego napływu imigrantów.

Szczęście przechodzących na emeryturę

Osoby zbliżające się do wieku emerytalnego mogą mówić o szczęściu. Dobra koniunktura zwiększa zatrudnienie i wynagrodzenia pracujących, a dzięki temu więcej pieniędzy wpływa do ZUS-u. Dotyczy to również składek na ubezpieczenie emerytalne.

Według ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 25 ust. 6) waloryzacja kapitału początkowego (to, co zgromadziliśmy przed 1999 r.) oraz składki na ubezpieczenie emerytalne zależą od inflacji i realnego wzrostu sumy przypisu składek wszystkich ubezpieczonych.

W latach 2016-2017 wskaźnik waloryzacji wyniósł odpowiednio 106,37 proc. i 108,68 proc. – według danych z ZUS. To oznacza, że kapitał emerytalny (z wyłączeniem subkonta, które jednak w niewielkim stopniu zwiększa świadczenie odchodzących niedługo na emeryturę) został powiększony o 6,37 proc. oraz o 8,68 proc. Można się spodziewać, że podobny wynik do 2017 r. zostanie również osiągnięty w 2018 r., biorąc pod uwagę wpływy do ZUS-u za trzy kwartały br. W jakim stopniu jednak do wzrostu wskaźnika waloryzacji przyczynili się imigranci?

Wzrost składek dzięki imigrantom

Dane NBP (Prezentacja Projekcji Inflacji z 13 listopada br.) pokazują, że Ukraińcy zwiększyli całkowitą liczbę pracujących o 0,8 proc. zarówno w 2016 r., jak i 2017 r. Biorąc dodatkowo pod uwagę dane ubezpieczonych obcokrajowców w ZUS, podobny wzrost utrzymał się również w 2018 r.

Dzięki imigrantom liczba pracujących i płacących składkę emerytalną w Polsce w latach 2016-2018 zwiększy się o ok. 2,5 proc. Godzinowe zarobki tych osób są prawdopodobnie niższe niż średnia w Polsce, ale biorąc pod uwagę, że pracują oni więcej niż Polacy (54 godziny tygodniowo w aglomeracji warszawskiej – według badania NBP „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce”) oraz są zatrudnieni w większych miastach, można przyjąć, że ich wkład finansowy do systemu ZUS jest analogiczny do tego, jaki przeciętnie wynosi dla obywatela Polski.

Z tego wynika również, że w trzy lata imigranci mogli zwiększyć fundusz emerytalny ZUS właśnie o ok. 2,5 proc. Ponieważ waloryzacja konta emerytalnego zależy od wzrostu realnego sumy przypisu składek, to imigranci wyraźnie zwiększą emerytury dla tych, którzy przejdą na świadczenie ZUS od lipca 2019 r.

O 500 zł rocznie wyższe świadczenie

Dane ZUS pokazują, że średnia emerytura przyznana w 2017 r. wynosiła 2156 zł brutto. Przy przeciętnym wieku jej otrzymania (62,3 lata – dla kobiet i mężczyzn) i liczby miesięcy oczekiwanej długości życia świadczeniobiorcy (243 – według tablic GUS) zgromadzony kapitał statystycznego emeryta nieco przekracza 500 tys. zł.

Przynajmniej 80 proc. środków jest zgromadzona w części kapitału początkowego i składek emerytalnych (bez subkonta), co oznacza, że współczynnik waloryzacji dla ok. 400 tys. zł zgromadzonych w ZUS jest zależny od wpływów imigrantów.

W rezultacie dzięki napływowi Ukraińców czy Białorusinów w latach 2016-2018 kapitał przeciętnego emerytura przechodzącego na świadczenie ZUS od drugiej połowy 2019 r. zwiększy się o ok. 10 tys. zł (2,5 proc. z 400 tys. zł). Ponieważ oczekiwana długość życia przeciętnego emeryta (od 62. roku życia) wynosi ok. 20 lat, to mniej więcej o 500 zł rocznie zwiększy się jego świadczenie dzięki napływowi imigrantów z ostatnich 3 lat.

12 gru 2018 10:22|Marcin Lipka

Zobacz również:

10 gru 2018 16:24

Brexit: gospodarcza katastrofa i funt poniżej 4 zł

7 gru 2018 14:57

Historyczny moment: Ameryka niezależna energetycznie

6 gru 2018 11:38

Diesel w Polsce jest droższy niż w Hiszpanii

5 gru 2018 16:35

Najwyższe opłaty w Unii za fundusze inwestycyjne

3 gru 2018 14:53

Za to przybicie piątki możemy dużo zapłacić [CENY ROPY]

30 lis 2018 16:46

Raty kredytów na niezmienionym poziomie? Zadłużeni mogą być zadowoleni

Atrakcyjne kursy 27 walut

Płać jak superbohater!
Kup Starter Cinkciarz.pl
& Spider‑Man™

  • dwa unikalne projekty kart w limitowanej edycji
  • zamawiasz teraz, rejestrujesz się później
  • dla Ciebie lub jako prezent dla bliskich

© & ™ 2023 MARVEL. ©2023 SPAI. All Rights Reserved.

Płać jak superbohater!
Płać jak superbohater!