Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Mieszkańcy regionu warszawskiego najlepiej wykształceni w Unii

19 mar 2019 14:55|Marcin Lipka

Według danych Eurostatu region stołeczny w Polsce ma najwyższy odsetek osób z wyższym wykształceniem w całej Unii. Co ciekawsze, finansowo najbardziej z tego faktu korzystają ci, którzy nie legitymują się dyplomem uczelni, a na miejsce pracy wybrali stolicę zamiast innej części kraju – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

Od 2018 r. obowiązuje zmodyfikowany podział terytorialny w Unii Europejskiej. Przełożyło się to m.in. na utworzenie dodatkowego regionu NUTS 2 na terenie Polski. Zawiera on Warszawę oraz 9 przylegających do niej powiatów. W sumie, w nowym NUTS 2, wewnątrz województwa mazowieckiego, mieszka ok. 3 miliony osób. Został on nazwany regionem warszawskim stołecznym (RWS).

Na obszarze całej Unii jest 281 regionów w podziale na NUTS 2. W Polsce jest ich obecnie 17 – 15 województw i 2 regiony wewnątrz woj. mazowieckiego. W każdym regionie NUTS 2 jest od kilkuset tysięcy do trzech milionów mieszkańców, a np. Londyn jest podzielony na kilka NUTS 2.

Polski region stołeczny na szczycie

Utworzenie RWS poszerzyło ilość dostępnych w Eurostat informacji na temat stołecznego regionu Polski i dało możliwość szerszych porównań w Unii. Np. zatrudnienie w relacji do populacji w RWS wynosiło według Eurostatu na koniec 2017 r. aż 75,2 proc. To wyraźnie powyżej rezultatów w stołecznych regionach Czech, Węgier, Austrii czy Niemiec. Dodatkowo żaden region, łącznie ze stołecznymi we Francji, Hiszpanii czy Włoszech nie osiąga rezultatu RWS.

PKB regionu warszawskiego na mieszkańca wynosi w parytecie siły nabywczej 152 proc. średniego poziomu w Unii. To dokładnie taki sam rezultat, jaki osiąga stołeczny region Austrii (151 proc.). Inne regiony Polski dzieli przepaść do RWS. PKB w woj. dolnośląskim czy wielkopolskim to ok. połowa tego, co w RWS. Lubelskie, podkarpackie i podlaskie mają PKB na poziomie poniżej 50 proc średniego w Unii, czyli jedną trzecią osiąganego przez region warszawski.

Szczególnie wysoko, biorąc pod uwagę całą Unię, prezentuje się RWS w kontekście wyższego wykształcenia. Według Eurostatu posiada je 74 proc. mieszkańców RWS w wieku 30-34 lata. To drugi na 281 regionów unijnych rezultat po zachodniej części Londynu. Biorąc jednak pod uwagę, że Wielka Brytania opuszcza Unię, można stwierdzić, że to najlepszy rezultat w całej Wspólnocie. W statystycznym zestawieniu uwzględniającym wyłącznie kobiety, nawet biorąc pod uwagę wszystkie części Londynu, region stołeczny Polski osiąga najwyższy wynik w Unii, czyli 81,1 proc.

Wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem obszaru warszawskiego jest także widoczny w przypadku populacji w wieku 25-64 lata. Ma je 56,7 proc. osób w tym przedziale wiekowym. Powyżej wyniku RWS są w całej Unii tylko dwie części Londynu.

Bez dyplomu szukaj pracy w Warszawie

Wysoki odsetek osób w populacji legitymujących się wyższym wykształceniem jest ogólnie pożądany, ale w pewnym momencie może negatywnie wpływać na wynagrodzenia samych zainteresowanych. Premia za dodatkowe lata nauki zaczyna znikać, gdy się okazuje, że brakuje osób z wykształceniem zawodowym.

Według danych GUS za trzy pierwsze kwartały 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło w kraju 4778 zł brutto. W Warszawie, dla analogicznego okresu, było to 5968 zł, czyli 25 proc. więcej.

Jednak w przypadku budownictwa, gdzie wykształcenie wyższe jest mało popularne, przeciętne wynagrodzenie wynosiło w Warszawie 6666 zł brutto, a w całej Polsce tylko 4830, co oznacza prawie 40-procentową premię dla tych, którzy pracują w stolicy w porównaniu do reszty kraju. Podobnie sytuacja wygląda w kategorii „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”, gdzie przewaga w wynagrodzeniach nad resztą kraju wynosi ok. 35 proc.

Z kolei w zawodach, gdzie wykształcenie wyższe dominuje, blask Warszawy jako lidera w stosunku do innych regionów słabnie. Pensje w sekcji „Informacja i komunikacja” wynoszą przeciętnie w Polsce brutto 8414 zł, a w Warszawie 8802 zł, czyli premia dla mieszkańców stolicy w stosunku do reszty kraju to zaledwie 5 proc.

W rezultacie Warszawa powinna szczególnie przyciągać osoby z zawodowym profilem wykształcenia, gdyż to tutaj ich umiejętności będą relatywnie wysoko wyceniane. Z kolei ci, którzy legitymują się dyplomem wyższej uczelni, zwłaszcza o profilu informatycznym, prawdopodobnie bardziej skorzystają na zatrudnieniu poza stolicą, szczególnie że w Warszawie koszty usług i nieruchomości są znacznie wyższe niż w innych regionach Polski.

19 mar 2019 14:55|Marcin Lipka

Zobacz również:

15 mar 2019 16:22

Tak się kończy gospodarczy cud

13 mar 2019 13:55

Czy ustawa NOPEC załamie ceny ropy?

11 mar 2019 9:57

Polska eksportową potęgą papieru toaletowego

7 mar 2019 14:54

Mistrzowie PR – zakończą wojnę, problemy zostaną

4 mar 2019 16:01

Ostrzeżenie z agencji ratingowej?

4 mar 2019 8:12

Polacy wreszcie zarabiają ponad 5 tys. zł

Atrakcyjne kursy 27 walut